Spēj sadzīvot dažādas nacionalitātes

Alūksnes vidusskolas pedagogu kolektīvs Skolotāju dienu atzīmēja, dodoties pieredzes apmaiņas braucienā uz Veclaicenes pamatskolu, ekskursijā uz Igauniju un atpūsties uz lauku sētu “Saliņas” Veclaicenē.

Alūksnes vidusskolas pedagogu kolektīvs Skolotāju dienu atzīmēja, dodoties pieredzes apmaiņas braucienā uz Veclaicenes pamatskolu, ekskursijā uz Igauniju un atpūsties uz lauku sētu "Saliņas" Veclaicenē. Šis mācību gads skolai ir īpašs, jo tā svinēs 65 gadu jubileju.
Vakar vidusskolas skolotāji bija mainītās lomās ar 12.klašu audzēkņiem, jo skolā uz dažām stundām bija jauns direktors, mācību pārzinis un skolotāji. Skolotāji izbaudīja svētkus un katras klases veltījumu pedagogiem. Gan sk0lotāji, gan skolēni varēja klausīties arī bērnu "Eirovīzijas" finālistes, vidusskolas 9.klases skolnieces Kristīnes Zaharovas uzstāšanos.
Bagātina cits citu
Alūksnes vidusskola rajonā ir īpaša, lai arī reizēm ne visi to apzinās un atzīst. Skolā mācās ļoti daudzu tautību - latviešu, krievu, rumāņu, ukraiņu, baltkrievu, dargānu, moldāvu un citu - bērni.
"Priecājamies, ka tik daudz audzēkņu izvēlas mūsu skolu. Sabiedrībā ir uzskats, ka pie mums mācās tie skolēni, kas netiek prestižākās skolās, bet mēs priecājamies, ka viņi izvēlas tieši mūsu skolu. Mēs tādējādi esam ieguvēji," saka skolas direktore Vija Puzule.
Direktores vietniece audzināšanas darbā Ilze Līviņa uzsver, ka vidusskolas pedagogiem ir jāspēj apvienot daudzās nacionalitātes.
"Ir taču Latvijas tauta un latviešu tauta, par to cilvēki bieži vien nemaz nedomā. Mēs esam Latvijas tauta un mums ir jāspēj apvienot daudzās nacionalitātes, tajā pašā laikā neaizmirstot savējo," norāda I.Līviņa.
Kad skolā rīko Valodu nedēļas, var izjust daudzam tautībām raksturīgo.
"Mēs nemitīgi bagātinām cits citu. Tas, ka skolā mācās tik dažādu tautību bērni, nerada starpgadījumus. 1.septembrī, kad Rīgā rīkoja piketus, mūsu skolā bija ļoti draudzīga līnija. Ja nebūtu laikrakstu un televīzijas, mēs vispār nezinātu, ka kaut kas tāds notiek. Piemēram, Krievu valodas nedēļā izjūtam krieviem raksturīgo temperamentu. Pagājušajā gadā 4. un 5. klases zēni no sirds dziedāja krievu tautasdziesmas. Būtu labi, ja skolā varētu izveidot šādu folkloras ansambli. Skolai ir laba sadarbība ar Alūksnes mūzikas skolu. Kad rīkojām Vācu valodas nedēļu, bērni, kas apmeklē mūzikas skolu, spēlēja daudzu vācu komponistu darbus," saka V.Puzule.
Pērn skolā rīkoja pasākumu "Ko es protu", kurā uzstājās visi vidusskolas bērni, kas mācās mūzikas skolā. Daudzi vidusskolas audzēkņi spēlē Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrī.
"Esam gandarīti, ka daudzi skolēni sporto un uzrāda labus rezultātus skolu komandu sacensībās, kā arī trenējas individuāli Alūksnes sporta skolā. Mūsu skolas bērnu intereses ir daudzpusīgas," saka I.Līviņa.
Grib mācīties latviešu valodā
Skolas direktore atzīst, ka pēdējos gados skolēnu skaits ir dubultojies.
"Pirms dažiem gadiem, kad sāku strādāt par direktori, skolā bija vairāk nekā 200 skolēni. Tagad to skaits ir 419. No šķūņiem esam paņēmuši visu iespējamo inventāru, lai visa pietiktu. Telpas ir šauras, bet mēs dzīvojam cieši un mīlīgi," norāda V.Puzule.
Pirmajos desmit gados skolā mācības ritēja tikai latviski, bet 1949.
gadā skolu pārdēvēja par Alūksnes 2.vidusskolu, tajā skolēni mācījās krievu valodā. No 1997.gada skolā atkal sāka uzņemt latviešu bērnus. Pašlaik latviešu bērnu skolā ir proporcionāli vairāk nekā to, kas mācās krievu valodā.
"Šogad skolā nevarējām nokomplektēt 1.klasi, bērniem, kas gribētu mācīties krievu valodā. Mūsu skolā neviena latviešu plūsmas klase nav apvienota, bet krievu plūsmas gan, jo trūkst skolēnu, kas vēlas mācīties krievu valodā. Daudzi krievu tautības vecāki izvēlas bērnus sūtīt latviešu plūsmas skolā. Iespējams, ka pēc vairākiem gadiem vairs nevarēsim uzņemt bērnus krievu plūsmā," uzsver I.Līviņa.
V.Puzule atzīst, ka krievu tautības cilvēki, kas dzīvi saista ar Latviju, spēj domāt tālredzīgi un sūta bērnus latviešu skolās. Protams, ir arī izņēmumi.
Bērniem patīk skolas draudzīgums
Skolas direktore akcentē, ka daļai bērnu trūkst motivācijas mācīties un apmeklēt skolu. Tam ir dažādi iemesli, tādēļ šogad pedagogu kolektīvs strādās motivācijas veidošanā. "Nesen izlasīju vecākiem domātu padomu: parādi bērnam varavīksni! Atstāj darbu un parādi to, jo varavīksne negaidīs, kamēr tu darīsi darbu. Toties darbs pagaidīs, kamēr tu savam bērnam rādīsi varavīksni. "Tā arī ir, ka ļoti bieži, aizbildinoties ar darbu, vecāki bērniem nevelta pat mirkli laika. Tas ir viens iemesls, kādēļ bērnos rodas vienaldzība pret mācīšanos. Daļa vecāku uzskata, ka izglītība nav nepieciešama, jo strādājot mežā arī var labi nopelnīt. Cik ilgi? Ja bērns mājās nemitīgi jūt šādu vecāku nostāju, arī viņu tā iespaido," saka I.Līviņa un V.Puzule.
Skolai daudzu gadu laikā ir izveidojušās tradīcijas, bet daudzas ir ieviestas no jauna. Pirms diviem gadiem aizsāka tradīciju, ka 12.klašu audzēkņi skolai atstāj vērtīgu dāvanu. 2002./2003.mācību gadā tas bija skolas karogs, 2003./2004.mācību gadā - plāksne ar skolas simboliku, bet šāgada dāvana vēl ir noslēpums.
Direktore vērtē, ka Alūksnes vidusskolā skolotāji strādā godprātīgi.
"Man ļoti patika kādas meitenes rakstītais, ka iepriekšējā skolā viņa netika sadzirdēta, bet šeit viņai patīk draudzīgums un vienkāršība. Es nebiju iedomājusies, ka arī tā var traktēt attiecības starp skolotājiem un skolēniem," saka V.Puzule.
***
Fakti
- Alūksnes vidusskolā pašlaik mācās 419 skolēnu. 18 bērnu apmeklē pirmsskolas grupu. 284 skolēni mācās latviešu plūsmā, bet 135 - krievu plūsmā.
- Skolā strādā 33 pedagogi.
- 1939.gadā skola darbību sāka kā pagastskola Paideru skolas vietā. Jaunais korpuss ar sporta zāli uzbūvēts 1969.gadā.
- Nostāsti vēsta, ka skolas pamatakmeni licis arī Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis, bet tam dokumentālu pierādījumu skolas rīcībā nav.
- 1949.gadā skolu pārdēvēja par Alūksnes 2.vidusskolu.
- 1997.gadā skolai piešķīra Alūksnes vidusskolas vārdu un izglītības iestādē sāka uzņemt skolēnus arī latviešu plūsmā.

Citu datumu laikraksti

  • Kļūdu labojums

    Laikraksta “Alūksnes Ziņas” 25.septembra numura īsziņā “Uzņēmumam nedzēš nodokļu parādu” ir neprecizitāte.Laikraksta "Alūksnes Ziņas" 25.septembra...

  • Iespējams, slēpj nelaimes gadījumus darbā

    Mālupes pagastā SIA “Sildgunda” kūdras ražošanas punktā traktorists, regulējot kustībā esošu transportiera lenti, guva smagu traumu.Mālupes pagastā...

  • Pirmo reizi iegūst “zaļo” sertifikātu

    Pededzes pagasta zemnieku saimniecība “Slobodka” nesen saņēma bioloģiskās saimniekošanas sertifikātu. Saimnieki Ņina un Guntis Koki cer, ka tas...