Spēkā stājušies jauni noteikumi

Ar 2005.gada 12.augustu spēkā stājušies jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 585 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”, kuri apstiprināti 2005.gada 9.augustā.

Ar 2005.gada 12.augustu spēkā stājušies jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 585 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība", kuri apstiprināti 2005.gada 9.augustā.
Šajos noteikumos ir vairākas būtiskas izmaiņas, uz kurām gribētu vērst darba devēju un darba aizsardzības speciālistu uzmanību. Ja noticis nelaimes gadījums darbā, tad divu darbdienu laikā pēc nelaimes gadījuma vai pēc informācijas saņemšanas par nelaimes gadījumu darba devējam no ārstniecības iestādes jāpieprasa izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi (veidlapas paraugs redzams noteikumu
1.pielikumā). Ārstniecības iestādei triju dienu laikā pēc darba devēja pieprasījuma (rakstiski) saņemšanas par brīvu jāizsniedz izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi. Ja saņemtajā izziņā norādīts, ka veselības traucējumi nav smagi, tad darba devējam ar rakstisku rīkojumu jāizveido izmeklēšanas komisija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc nelaimes gadījuma. Komisijai nekavējoties jāuzsāk un sešās darbdienās jāpabeidz nelaimes gadījuma izmeklēšana, par to jāsastāda akts vai atzinums (četros eksemplāros) par nelaimes gadījumu darbā. Sastādītais akts vai atzinums (visi četri eksemplāri) darba devējam jāiesniedz Valsts darba inspekcijā, lai to reģistrētu.
Ja nelaimes gadījums noticis ar nodarbināto, kurš strādā pie darba devēja, kas nodarbina ne vairāk par pieciem nodarbinātajiem, nelaimes gadījumu izmeklē Valsts darba inspekcijas amatpersona kopīgi ar darba devēja pilnvarotu personu, tādēļ šo mazo uzņēmumu vadītājiem par notikušo nelaimes gadījumu nekavējoties ir jāziņo Valsts darba inspekcijai.
Ja saņemtajā izziņā norādīts, ka veselības traucējumi ir smagi, tad darba devējam nekavējoties par to jāziņo Valsts darba inspekcijai un Valsts policijas pārvaldei, kuras darbības teritorijā noticis nelaimes gadījums. Smago un letālo nelaimes gadījumu izmeklēšanu (speciālo izmeklēšanu) veic Valsts darba inspekcijas amatpersona, kas pieaicina darba devēja norīkotu personu, uzticības personu vai attiecīgus speciālistus.
Darba devējam 15 darbdienu laikā pēc cietušā darbinieka darbnespējas lapas A noslēgšanas ir jānosūta Valsts darba inspekcijai paziņojums par nelaimes gadījumā gūtajiem veselības traucējumiem un darba devēja zaudējumiem (veidlapas paraugs redzams noteikumu 7.pielikumā).
Ir izmaiņas arī akta un atzinuma veidlapās, kuras arī redzamas noteikumu 4. un 5.pielikumā.
Šie ir tikai atsevišķi komentāri par šiem noteikumiem, uz ko darba devējam vērst uzmanību. Darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem noteikti ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un to pielikumiem pilnā apjomā un jānodrošina to ievērošana uzņēmumā.
Noteikumi pilnā apjomā ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2005.gada 11.augusta numurā. Plašākus komentārus par šo noteikumu pielietošanu ir iespējams saņemt Austrumvidzemes reģionālajā Valsts darba inspekcijā Gulbenē, Ozolu ielā 1.

Citu datumu laikraksti

 • Pļaujas svētkos kurinās podnieku cepli

  Alūksnes Pilsētas svētkos keramiķi prezentēja pārvietojamu apdedzināšanas krāsni.Alūksnes Pilsētas svētkos keramiķi prezentēja pārvietojamu...

 • Būs pasākums jaunajiem skolotājiem

  Nākamnedēļ Alūksnes rajonā risināsies jaunajiem skolotājiem veltīts pasākums “Pa Grestes pedagoģisko atziņu ceļiem”.Nākamnedēļ Alūksnes rajonā...

 • Sāk apsekot lauku saimniecības

  No 13. līdz 29.augustam Alūksnes rajona pagastos notiek lauku saimniecību struktūras apsekojums.No 13. līdz 29.augustam Alūksnes rajona pagastos...

 • Būs zvaigžņu lietus

  Naktī no 12. uz 13.augustu Latvijā būs novērojams zvaigžņu lietus.Naktī no 12. uz 13.augustu Latvijā būs novērojams zvaigžņu lietus. Sākot no jūlija...

 • Rīgā - jaunas, labākas iespējas

  Pēc pārnākšanas strādāt uz Rīgu es nopelnu gandrīz divreiz vairāk nekā iepriekš, turklāt noteikti izmantošu arī citas labās iespējas, kas paveras...

 • Suminās sakoptāko sētu saimniekus

  Līču ģimene: lepojas, ka dzīvo sakārtotā vidē. Mārkalnē piektdien un sestdien notiks pagasta svētki “Nāc gavilēt!”, kuros galvenais notikums -...