Sporta dejās sacenšas 129 pāri

Ikgadējā Alūksnes sporta deju konkursā - skatē “Virpulītis” šogad piedalījās 129 pāri. Organizatori atzīst, ka skates dalībnieku sniegums ar katru gadu kļūst profesionālāks.

Ikgadējā Alūksnes sporta deju konkursā - skatē "Virpulītis" šogad piedalījās 129 pāri. Organizatori atzīst, ka skates dalībnieku sniegums ar katru gadu kļūst profesionālāks.
Šogad valsts konkursā - skatē piedalījās Alūksnes rajona (Alūksnes deju kolektīvs "Virpulītis" (vadītāja Ilze Līviņa), Apes pilsētas (skolotāja Gunta Liepiņa), Jaunannas pagasta (skolotājas Lolita un Sniedze Zvirgzdas), Gulbenes, Balvu, Valmieras un Valkas rajona dejotāji no 12 kolektīviem, kopā 129 pāri.
Konkursa - skates organizatore Ilze Līviņa atzīst, ka dejotāju sniegums katru gadu ir arvien augstākā līmenī. "Vienmēr jebkurās sacensībās kāds sasniedz labākus rezultātus, kāds - sliktākus. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem - dalībnieka garastāvokļa, veselības, psiholoģiskās sagatavotības un citiem. Jo biežāk sporta dejotāji piedalās dažādos konkursos, jo lielāks cīņas un konkurences gars viņos rodas," vērtē I.Līviņa.
Dejotāji sacentās 15 dažādās vecuma un dejošanas prasmes grupās. Dalībniekiem bija iespēja sevi parādīt arī dejojot tikai populārās dejas. Tās ir marša fokstrots, disko, bugijs, blūzs, polka, salsa, merengo, kā arī iegūt Latvijas Sporta deju profesionāļu federācijas Medaļnieku testu pakāpes. Tajos dejotāji pakāpeniski var iegūt I, II un III pakāpi un, sekmīgi to izdarot, iegūst medaļu. Tas notiek, strikti ievērojot nolikumu - cik un kādas dejas jāizpilda, kādas kustības katrā dejā un pakāpē jāparāda. Šogad medaļas ieguva Oksana Ribule, Egita Dzenīte, Karīna Lācīte, Annija Gailīte, Karīna Vancāne, Osvalds Neiders, Edgars Brilts, Jānis Ivanovs un Aivis Caunītis no "Virpulīša". "Lielākā daļa Alūksnes dejotāju šos testus jau ir nokārtojuši. Ir prieks par šiem dejotājiem, jācer, ka I un II pakāpes īpašnieki neapstāsies pie jau sasniegtā," saka I.Līviņa.
Viņa uzsver, ka īpaši sīva konkurence bija 5. līdz 7.klašu grupā. Tur bija jāsacenšas audzēkņiem, kuriem ir liela vecuma atšķirība. "Diemžēl latviešu mentalitātei nereti ir raksturīga padošanās pie pirmajām neveiksmēm, pietrūkst cīņas spara un paļaušanās uz saviem spēkiem, bet tas nav pareizi. Ir likumsakarīgi, ja kāds paliek pēdējais, tas nenozīmē, ka viņš ir vissliktākais," norāda I.Līviņa.
No Apes uz konkursu - skati devās 13 dejotāju pāri. Viņu skolotāja Gunta Liepiņa vērtē, ka konkursā bija liela konkurence, tādēļ apeniešiem neizdevās gūt 1.vietu, tomēr 2. un 3.vietu viņi izcīnīja.
Dejotāju sniegumu vērtēja tiesneši Līga Širina (Rauna), Elita Damkevica (Rīga), Andris Straume (Valmiera), Viktors Leimanis (Cesvaine) un Sirdsvaldis Damkevics (Rīga). Skates - konkursa komentētājas pienākumus veica Ilga Drozdova, pasākuma apskaņotājs bija Jurijs Marinovs, bet konkursa rezultātus datorā ievadīja Kristaps Auziņš. "Paldies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktoram Gunāram Stradiņam, kurš palīdzēja konkursa rīkošanā un teica laba vēlējumus dejotājiem un viņu līdzjutējiem, kā arī visiem pārējiem, kas palīdzēja konkursa tapšanā, arī Alūksnes Bērnu un jauniešu centram par finansiālo atbalstu," saka I.Līviņa.
Sporta deju konkurss - skate risinājās piektdien, 19.martā, ģimnāzijas sporta zālē.
***
Rezultāti
Sporta deju konkursā - skatē "Virpulītis 2004" Alūksnes rajona dejotājiem bija šādi rezultāti:
- Mazākās grupas (pirmsskolas vecuma bērni un tie, kas mācās 1.klasē) dalībnieki izpildīja divas dejas - lēnu valsi un disko. Te ar viena punkta starpību pirmās trīs vietas izcīnīja: Inta Umure, Dairis Mārtiņš Rijnieks, Elīna Strazda, Jānis Krastiņš, Agate Mūrniece, Vendijs Voskis, Kristiāna Paula Šļivka (deju kolektīvs "Virpulītis"); Marta Liepiņa ar partneri Renāru Karro (Ape).
- Mazākās grupas (pirmsskolas vecuma bērni un tie, kas mācās 1.klasē) dalībnieki varēja izpildīt arī piecas dejas. Šajā grupā godalgotas vietas izcīnīja Toms Augulis ar abām partnerēm Kristu Raudiņu un Amandu Bašmakovu, Artūrs Fursenko un Signe Rappa, Alberts Kristolds Līviņš un Katrīna Miezīte ("Virpulītis").
- 2. un 3.klašu grupas dalībniekiem bija jāizpilda piecas dejas. 1.vieta Haraldam Manfeldam un Elzai Umurei. Tikai ar viena punkta starpību 2.vietu izcīnīja Klāvs Bērziņš un Krista Sprene, Rihards Gross un Krista Ramane, Rolands Tomsons un Līga Spale ("Virpulītis").
- 3. un 4.klašu dalībnieki izpildīja astoņas dejas. 2.vieta Santai Auziņai un Haraldam Ulasam, Kristellai Adelei Līviņai un Osvaldam Neideram, Karīnai Lācītei un Edgaram Briltam ("Virpulītis"), 3.vieta Uģim Cekulim un Undīnei Liepiņai (Ape), Aivim Caunītim un Karīnai Vancānei, Jānim Ivanovam un Annijai Gailītei ("Virpulītis").
- 5. līdz 7.klašu grupas dejotāji izpildīja astoņas dejas. Apes dejotāji Rihards Harju un Linda Tuvikene izcīnīja 2.vietu. 3.vietā ierindojās "Virpulīša" dejotāji Pēteris Bukovskis un Santa Rappa, Aivis Caunītis un Egita Dzenīte, kas šajā vecuma grupā dejo nesen, jo pašlaik mācās 5.klasē.
- 8.klases un vecāku dejotāju grupā 1.vietu ieguva Sniedze Zvirgzda un Edgars Logins; 2.vietu - Uvis Ausējs ar abām partnerēm (dejojot atšķirīgās grupās) Kristīni Laizāni un Zandu Loginu; 3.vietu - Zane Podniece un Raivis Ķesteris, Madara Laizāne un Nikolajs Fonarjovs, Sintija Kalniņa un Māris Sloka un Regīna Fonarjova ("Virpulītis").

Citu datumu laikraksti

 • Konkurss “Iepazīsti Alūksnes rajonu”

  Šodien publicējam konkursa “Iepazīsti Alūksnes rajonu” septītās kārtas jautājumus, ko sagatavojis Kalncempju tūrisma informācijas punkts, kā arī...

 • Dzīvo viss, kas mīlestībā dots

  Acīmredzot nav jābrīnās, ka steigas un stresa nomāktie cilvēki veldzi un atelpu meklē dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas sirsnības un mīlestības...

 • Popularizēs lietišķās mākslas mantojumu

  Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studija “Kalme” kopā ar rajona mājturības skolotājiem vēlas apzināt rajona lietišķās mākslas mantojumu.Alūksnes...

 • Jāiesniedz gada ienākumu deklarācija

  Pamatojoties uz LR likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fiziskajām personām, kuras taksācijas gada laikā guvušas ienākumus no saimnieciskās vai...

 • Nodokļu parāds jānomaksā laikus

  Viens no valsts funkcionēšanas priekšnosacījumiem ir sekmīga nodokļu administrēšana. Nodokļu administrēšana un iekasēšana ietver sevī arī parādu...

 • Pagastā nodeg dzīvojamā māja

  Jaunalūksnes pagasta apdzīvotā vietā Tereški vakarrīt pulksten 4.56 dega vienstāva dzīvojamā māja “Miezāji”. Ugunsgrēkā cietusi 72 gadus veca...