Spriež par katlumājas būvniecību

Alūksnes novada dome jūnija  sēdē starp citiem jautājumiem lēma arī par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. - 2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam. Tajā tiek plānots būvēt katlumāju Veselības veicināšanas pakalpojumu centram.
Ņemot vērā to, ka līdz ar Veselības veicināšanas centra izbūvi būs nepieciešama arī jauna katlu māja tās siltumenerģijas nodrošināšanai, nekustamam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksnē, kas ir savrupmāju apbūves teritorija, nepieciešams mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu uz tehniskās apbūves teritoriju. Savrupmāju apbūves teritorijas galvenais izmantošanas veids, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve, taču turpmāk šajā vietā plānots īstenot šai teritorijai neatbilstošu būvniecības ieceri - Veselības veicināšanas pakalpojumu centra katlu mājas celtniecību. Tādēļ domei bija jālemj par lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Neizpratnē par vietas izvēli
Diskutējot par šo jautājumu, domes deputāts Verners Kalējs vēlējās zināt, kādēļ tieši šī vieta izraudzīta Veselības veicināšanas pakalpojumu centra katlu mājas izbūvei. “Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc 850 metru attālumā no minētā objekta ir jābūvē katlumāja, pie tam blakus  slimnīcai? Kas to izdomāja? ” jautāja V. Kalējs.  Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ieva Silbauma V. Kalējam un pārējiem domes deputātiem skaidroja, ka Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs tiek būvēts iespējami tuvāk Alūksnes ezeram, tādēļ rekreācijas zonu nepieciešams saglabāt tādu, kāda tā ir pašlaik, un katlu māja tiek būvēta iespējami tālāk.  “Tad jau par “Jaunsētām” un “Simoni” vispār nerunāsim, tā atrodas tik tuvu, ka ezers nav pasargāts no to radītajiem atkritumiem. Varbūt pieslēgsim visu pilsētas siltumapgādi šai jaunajai katlumājai!” rosināja V. Kalējs.
Viņa bažas apstiprināja Alūk­snes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers atklājot, ka jau pirms aptuveni sešiem gadiem Madonas Valsts vides pārvalde norādījusi, ka pašvaldībai būtu jārod iespēja izvietot “Simones” katlumāju ārpus pilsētas, piemēram, uz Rūpniecības ielu. “Zinot to, ka šāda veida katlumājas pārvietošanas izmaksas ir pārāk lielas, iespējas to realizēt ir apšaubāmas,” teica Dz. Adlers. V. Kalējs savukārt norādīja, ka tagad, kad tiek plānota jaunas katlumājas celtniecība, būtu īstais laiks parūpēties par to, lai tā būtu pietiekami jaudīga un varētu apkalpot visu pilsētu. “Ja var siltumtrasi izbūvēt 850 metru garumā, kas ievērojami sadārdzinās siltumenerģijas piegādi, lai ar siltumenerģiju nodrošinātu tikai vienu SPA centru, tad lietderīgāk ir palielināt jaudu, lai to izmantotu pilnvērtīgi. Pretējā gadījumā, ja veselības centrs taps uz privātas zemes, tad varbūt tur tomēr atrastos vieta arī katlumājai,” teica V. Kalējs. “Protams, tas sadārdzinās projekta izmaksas, tādēļ pašlaik notiek alternatīvu iespēju pētīšana. Šī ir pašvaldības zeme, tādēļ arī tur tiek plānota šī apbūve,” atbildēja Dz. Adlers.
 
Lieki spriest par jaudas palielināšanu
Arī domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis piebilda, ka pilnīgi iespējams, ka turpmāk arī nāksies lemt par slimnīcas un citu tuvāko uzņēmumu pieslēgšanu jaunajai katlumājai.
“Pašlaik minētās katlumājas būvniecība iespējama tikai ERAF projekta ietvaros, kurā plānots būvēt Veselības veicināšanas pakalpojumu centru, tādēļ lieki ir spriest par citu objektu pieslēgšanas iespējām un jaudas palielināšanu,” klātesošajiem paskaidroja novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Egle.
Deputāti balsojot nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamām īpašumam Ošu ielā 3B, Alūksnē un apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu.

Citu datumu laikraksti

  • Cilvēks no tautas

    Nākamnedēļ  noslēgsies Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa pilnvaru termiņš. Četri gadi aizvadīti šajā amatā. Uz otru termiņu viņš nekandidēja, un 8....