Spriež par ūdens kvalitāti

Alūksnes rajona pašvaldību darbinieki piedalījās seminārā par ūdens resursu apsaimniekošanu.

Alūksnes rajona pašvaldību darbinieki piedalījās seminārā par ūdens resursu apsaimniekošanu.
To 10. un 11.maijā Alūksnē rīkoja Eiropas Komisijas Paplašināšanās ģenerāldirektorāts un Tehniskās palīdzības informācijas apmaiņas birojs (TAIEX) sadarbībā ar Vidzemes attīstības aģentūru.
Seminārā ES paplašināšanās procesu saistību ar ūdens resursu apsaimniekošanu pašvaldībās analizēja TAIEX nacionālā koordinatore Briselē Anda Piebalga. Par Ūdens struktūrdirektīvu un prasībām tās ieviešanai runāja Orhūsas (Dānija) Dabas departamenta vadītājs Poul Nordemann Jensen. Briseles (Beļģija) Vides pārvaldības institūta pārstāvis Andre Thirion stāstīja par reģiona pašvaldību sadarbību, risinot ar notekūdeņu attīrīšanu saistītos jautājumus. Malcolm Morgan, Lielbritānijas Dzeramā ūdens inspekcijas galvenais inspektors, dalījās pieredzē par to, kā ūdens kvalitātes uzraudzībā pielieto "Ūdens drošības plānus". Pašmāju pieredzi vides un ūdens apsaimniekošanā klāstīja Cēsu pilsētas domes vides speciāliste Inta Adamsone. Vidzemes attīstības aģentūras speciāliste Sarmīte Lietuviete runāja par vietējo pašvaldību nozīmi vides tiesību aktu ieviešanā. Vides ministrijas Projektu sagatavošanas departamenta pārstāvis Māris Millers skaidroja, kā rīkoties, ja vēlas saņemt Eiropas Savienības prasību ieviešanai pašvaldību ūdens saimniecībās paredzētās investīcijas.
Semināra dalībnieki apskatīja Alūksnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un uzklausīja pilsētas domes pārstāvja Jura Ronimoiss stāstījumu par problēmām darbā un to risinājumu.
Daiga Sliņķe, Alūksnes rajona padomes sabiedrisko attiecību speciāliste

Citu datumu laikraksti

  • Nepaliek tikai savā lauku sētā

    Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo kolhoza “Umara” lopkopības speciālisti, satiekam pagalmā.Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo...

  • Kazai Mušai piedzimst četrīši

    Inresesants un visai negaidīts notikums pārsteidzis “Sprekstu” mājas saimieci Ināru Ķeseli. Viņas četrgadīgajai kazai Mušai 27.martā piedzimuši...

  • Katrs saimnieks pēc savām iespējām

    Pārmaiņas valstī vairāk vai mazāk skārušas katru pagastu un tā cilvēkus. Noteikušas likteņus, ražošanas iespējas, ievilkušas vaibstus katrā lauku...