Starp mums

Aprīlī rajonā reģistrēti dzimušie.

Aprīlī rajonā reģistrēti dzimušie
- Alūksnes pilsētā
Alīsija Deksne, Edvards Martinovs.
- Apes pilsētā
Adrians Zariņš.
- Alsviķu pagastā
Agnese Veignere, Artūrs Bērziņš.
- Gaujienas pagastā
Zanda Allika, Katerīne Kate Kotova.
- Jaunalūksnes pagastā
Samanta Bērziņa,
Raivis Dāvis Steberis.
- Trapenes pagastā
Kristīne Vasiļjeva, Kristiāns Elstiņš.
Aprīlī rajonā reģistrēti mirušie
- Alūksnes pilsētā
Alise Ķīse (91 gads); Eduards Vilnītis (86 gadi); Aina Boroduška (67 gadi); Artūrs Ozols (79 gadi); Zenta Svarupa (84 gadi); Olga Kazaka (96 gadi); Zinaida Jakobsone (56 gadi); Roza Zeļenkova (80 gadi); Aleksandrs Dorožkins (26 gadi); Ļubova Dortāne (84 gadi); Emma Linde (74 gadi); Aleksandrs Bašmakovs (60 gadi); Haritina Hotkina (71 gads); Aina Riņķe (76 gadi).
- Apes pilsētā
Anna Filatova (73 gadi); Velta Harte (75 gadi); Vilnis Miķelsons (45 gadi); Marta Velika (86 gadi); Gizila Kleina (69 gadi).
- Alsviķu pagastā
Ņina Repule (82 gadi); Aldona Jundze (59 gadi); Jekaterina Uļjanova (75 gadi).
- Gaujienas pagastā
Hedviga Vējiņa (80 gadi).
- Kalncempju pagastā
Nikolajs Ivanovs (67 gadi).
- Liepnas pagastā
Artūrs Začs (75 gadi); Eduards Gutkis (79 gadi).
- Mārkalnes pagastā
Alma Bumbura (83 gadi).
- Pededzes pagastā
Lidija Jemeļjanova (65 gadi).
- Virešu pagastā
Ligita Kola (53 gadi).
- Ziemeru pagastā
Velga Stilve (58 gadi).

Citu datumu laikraksti

  • Nepaliek tikai savā lauku sētā

    Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo kolhoza “Umara” lopkopības speciālisti, satiekam pagalmā.Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo...

  • Kazai Mušai piedzimst četrīši

    Inresesants un visai negaidīts notikums pārsteidzis “Sprekstu” mājas saimieci Ināru Ķeseli. Viņas četrgadīgajai kazai Mušai 27.martā piedzimuši...

  • Katrs saimnieks pēc savām iespējām

    Pārmaiņas valstī vairāk vai mazāk skārušas katru pagastu un tā cilvēkus. Noteikušas likteņus, ražošanas iespējas, ievilkušas vaibstus katrā lauku...