Steidz paveikt pēdējos lauku darbus

Gaujienas pagasta piemājas saimniecības “Lejassmidzi” īpašnieks Jānis Akmentiņš vairākas dienas vāca lopbarības bietes, bet drīzumā plāno uzsākt zemes aršanu apmēram piecu hektāru platībā. Pēc tam sākšoties mierīgāks periods.

Gaujienas pagasta piemājas saimniecības "Lejassmidzi" īpašnieks Jānis Akmentiņš vairākas dienas vāca lopbarības bietes, bet drīzumā plāno uzsākt zemes aršanu apmēram piecu hektāru platībā. Pēc tam sākšoties mierīgāks periods.
"Bietes ir padevušās, sūdzēties nevar, tās audzēju savas saimniecības vajadzībām," laikrakstam stāsta J.Akmentiņš.
Viņš skaidro, ka piecpadsmit hektāri zemes uzarti ziemājiem, taču slapjā rudens dēļ tos iesējis tikai piecos hektāros. Pārējo platību plāno apsēt pavasarī. "Graudaugu raža šogad ir laba, taču nelaime ir tā, ka sējumi atrodas pie meža un tos stipri noposta meža cūkas. Katru gadu tā ir problēma," atklāj saimnieks. Sējumu kopējās platības aizņēma septiņus hektārus. Šogad J.Akmentiņš kviešus, miežus un auzas audzējis tikai saimniecības vajadzībām. Viņš atklāj, ka šoruden arī kartupeļu raža ir laba, tos audzēja 0,4 hektāru platībā.
J.Akmentiņš saimniekot uzsācis kā viens no tā saucamajiem Breša zemniekiem. "Te ir mana tēva un vectēva mājas, kurās tagad saimniekoju. Esmu palicis vienīgais no dzimtas," uzsver viņš. Saimnieks bilst, ka apsaimniekojamās zemes platības ir lielas - kopā ar mežu aizņem 118 hektārus. Saimniecība nav liela, tajā ir daži liellopi.
Tehnikas pietiek, nav tikai sējmašīnas. Šogad J.Akmentiņš iegādājies lietotu kalti un traktoru. "Visu varētu darīt, ja vien nekļūtu vecāks. Kopīgi ar kaimiņu - zemnieku Andri Jegorovu - privatizējām bijušo kolhoza fermu, kopā ar to - vairākus traktorus. Ja saimniekošana uzsākta jau sen, tad laukos var dzīvot un sūdzēties nevar. Ja kāds tagad vēlas nākt no pilsētas uz laukiem saimniekot, tad ir grūti. Nepiekrītu, ka laukos nevar iztikt," spriež saimnieks. Viņš secina, ka bez tehnikas būtu grūtāk saimniekot. "Vasarā galvenais ir siena vākšana. Ja pats to var nopļaut un savākt, kad tas nepieciešams, tad problēmu nav. Tāpat ir arī ar labības vākšanu," apgalvo J.Akmentiņš.

Citu datumu laikraksti