Stiprie Ilzenē izaicina paši sevi

Apvidus šķēršļu pārvarēšanas sacensības “Stipro skrējiens Ilzenē. Melnupes kauss” jau ir kļuvušas par tradīciju, kas noris astoto gadu un piesaista jaunus dalībniekus arvien kuplākā skaitā. Šis gads ir īpašs ar to, ka sacensībās pirmo reizi atsevišķā kategorijā piedalījās bērni vecumā no 8 līdz 13 gadiem, izpildot savai fiziskajai sagatavotībai un izturībai piemērotus uzdevumus.

Sacensību organizatore un sporta darba organizatore Ilzenes pagastā Inese Žīgure atklāj, ka bijusi doma sacensības pārcelt lielā karstuma dēļ, taču silts laiks “Stipro skrējienu” ir pavadījis vienmēr un sacensības nekad tāpēc nav pārceltas. Tomēr karstumam pievērsta pastiprināta uzmanība, īpaši ņemot vērā šī gada jauninājumu - bērnu skrējienu, tāpēc vecāki tika aicināti uzņemties atbildību un izvērtēt laikapstākļu iespējamo ietekmi uz saviem bērniem.

Karstums tomēr neatturēja dalībniekus uzsākt sacensības un ierasties no dažādām Latvijas un Eiropas vietām. “Dalībnieki mums bija no Apes, Zeltiņiem, Strautiņiem, Rīgas, Ilzenes, Veclaicenes, Pededzes, Trapenes, Ķekavas, Lejasciema, Gulbenes, Mārupes, Salaspils, Alūksnes, Gaujienas, Virešiem, Liepājas, Ziemeriem, Durbes, Raunas, Jaunlaicenes, Čehijas un citām vietām. Sacensībās bija individuālo skrējēju pārsvars pretstatā komandām. Kopējais dalībnieku skaits bija 113, no kuriem 28 skrējēji pārstāvēja kādu no septiņām komandām. Vecākajam dalībniekam bija 58 gadi. Šogad trasi veidojām kompaktāku, domājot arī par skatītājiem. Viņi ir ieinteresēti redzēt dalībniekus un vēlas paspēt pat izskraidīt līdzi tiem. Trase sastāv gan no mākslīgiem, gan dabiskiem šķēršļiem, piemēram, bebru aizsprosta, pašas Melnupes un citiem,” teic I.Žīgure. Šoreiz dalībniekiem izteikts lūgums ierasties ar savu bļodiņu zupai, tādējādi izvairoties no vienreizlietojamo plastmasas trauku izmantošanas, pievēršoties dabai draudzīgākam dzīvesveidam un samazinot radīto atkritumu apmērus.

Turpinās no 1.lappuses

I.Žīgure, vērtējot “Stipro skrējiena” norisi, norāda arī uz būtiskākajām atziņām: “Pasākums ir izdevies. Protams, ir lietas, kas jāņem vērā un turpmāk jāmaina. Piemēram, attiecībā uz bērnu skrējienu - šogad tas notika pirmo gadu eksperimentālā kārtā, tādēļ bērniem no 8 līdz 13 gadiem bija tikai viena starta grupa. Tā kā atsaucība bija necerēti liela, tad nākamajos skrējienos jādomā par bērnu sadalīšanu vairākās vecuma grupās. Tāpat domāsim par citādāku šķēršļu izvietošanu trasē, lai pēc iespējas mazāk veidojas sastrēgumi, kuros tiek zaudēts laiks. Centīsimies arī trases garumu pielāgot klasiskajam šķēršļu skrējienam - 8 km. Iespējams, gados vecākiem dalībniekiem saīsināsim distanci.”.

I.Žīgure izsaka pateicību ikvienam pasākuma tapšanā iesaistītajam, kā arī Alūksnes novada pašvaldībai un SKIIM centram “Dailes”. “Mūsu nozīmīgākie pasākuma atbalstītāji ir z/s “Siveci-1”, k/s “Amatnieki” (Gundars Salmiņš), z/s “Sapnīši”, ZERO VAKE PARK (Lauris Markss), LPKS “VAKS”, SIA “Pīlādži 1012” (Didzis Žīgurs), SIA “Auto Ragana” (Rauls Dārziņš), SIA “Lainre” (Normunds Grūbe), Viesturs un Vitauts Kazaiņi, Modris Dzilna,” teic I.Žīgure. Tāpat viņa izsaka pateicību Agatei Jaškovai un Zaigai Brasovai par zupas sagādāšanu dalībniekiem, Guntim Kozilānam, kurš komentēja sacensības un intervēja uzvarētājus, kā arī uzturēja pasākuma atmosfēru, uzmundrinot dalībniekus.

“Stipro skrējiens” Ilzenē ir labs piemērs tam, kā rīkot nozīmīgus pasākumus pašu spēkiem un saņemt atbalstu no dalībnieku puses, kas jau astoto gadu izrāda patiesu interesi piedalīties skrējienā un gūt uzvaras, kā arī gandarījumu par dalību notikumā. “Saku paldies visiem dalībniekiem, kuri ieradās. Nebijām gaidījuši tik lielu atsaucību. Paldies par atzinīgajiem vārdiem no dalībnieku puses pēc finiša. Tos dzirdot, ir gandarījums par paveikto. Trases veidošana ir ļoti laikietilpīgs process, kurā jāiegulda daudz resursu. Paldies zemniekiem, kas, izmantojot savu tehniku un citus resursus, piedalījās šķēršļu veidošanā. Paldies Gintam Rozenbergam ar brigādi, paldies visiem brīvprātīgajiem, kuri gan piedalījās trases veidošanā un sacensību laikā pildīja šķēršļu tiesnešu pienākumus. Tikai strādājot visiem kopā, ir iespējams noorganizēt šādus pasākumus,” teic I.Žīgure.

— Foto un teksts: Žaklīna Stricka


Citu datumu laikraksti