Strādā jauna nepilngadīgo lietu inspektore

Speciāliste: veidos ciešāku sadarbību ar pagasttiesām un bāriņtiesām.

Speciāliste: veidos ciešāku sadarbību ar pagasttiesām un bāriņtiesām.
Alūksnes rajona policijas pārvaldē šogad darbu ir sākusi jauna nepilngadīgo lietu inspektore Laila Urniežus. Pašlaik viņa viena pati rajonā veic šos pienākumus, bet nākamgad rajonā ir plānots, ka būs vēl viens nepilngadīgo lietu inspektors.
Pirms tam viņa strādāja Veclaicenes robežkontroles punktā apdrošināšanas kompānijā, kur veica arī bankas pakalpojumus. Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā šo dienestu likvidēja. "Uzzināju, ka policijā meklē nepilngadīgo lietu inspektoru, tādēļ vērsos pie pārvaldes priekšnieka. Pēc divām nedēļām saņēmu uzaicinājumu strādāt. Lai strādātu šajā amatā, ir jābūt pedagoga vai psihologa izglītībai. Es pašlaik mācos par pirmsskolas un sākumskolas skolotāju," stāsta L.Urniežus.
Viņai nepilngadīgo lietu inspektores darbs ļoti patīk, lai arī morāli tas ir grūts. "Arī darba kolektīvs ir atsaucīgs. Ja kaut ko nezinu, varu iet pie katra kolēģa, jo zinu, ka padoms netiks liegts," saka L.Urniežus.
Policijā viņa strādā septiņus mēnešus. Šajā laikā ir bijusi daudzos izbraukumos pie nelabvēlīgām ģimenēm Alūksnes rajonā, kurās nepilngadīgie ir izdarījuši pārkāpumus. Pēc braucieniem viņa ir secinājusi, ka jāveido ciešāka sadarbība ar rajona pašvaldību pagasttiesas un bāriņtiesas darbiniekiem.
"Kādā ģimenē Jaunlaicenes pagastā trīs bērniem nebija ko ēst, bet mātes nebija mājās. Telpās valdīja liela nekārtība, istabas kaktā bija saslaucīta liela gružu kaudze, kas tur stāvējusi jau ilgu laiku. Bērnu gultās nebija veļas, bet palaga vietā bija paklāts kartupeļu maiss. Līdzīgas situācijas ģimenēs ir arī citos pagastos, bet visšokējošāko gadījumu piedzīvoju kādā ģimenē Liepnas pagastā, kur trīspadsmit gadus vecam bērnam nebija savas gultiņas, viņš jau daudzus gadus ir gulējis virtuvē uz grīdas, uz lupatiņas, saritinoties kā šunelis.
"Šādās ģimenēs bērni pat nesapņo par rotaļlietām, jo viņiem nav viselementārāko lietu. Un nav brīnums, ka bērni no šādām ģimenēm nokļūst nepilngadīgo uzskaitē, jo viņiem nav kontakta ar vecākiem, viņiem nav pozitīvā piemēra un trūkst mīlestības. Šādos gadījumos es nepiekrītu teicienam, ka bērnam ir jādzīvo ģimenē," uzsver Laila Urniežus.
Tiklīdz nepilngadīgo ņem uzskaitē, nepilngadīgo lietu inspektors attiecīgajai Alūksnes rajona pašvaldībai lūdz izstrādāt sociālās korekcijas plānu katram nepilngadīgajam. Plānā pašvaldība var paredzēt, piemēram, profilaktiskas pārrunas, pārbaudes, iekārtošanu kādā nometnē vasaras brīvlaikā un tamlīdzīgi. Tādu plānu policijai ir atsūtījusi tikai Trapenes pagasta padome.
"Pašlaik Alūksnes rajonā uzskaitē ir 68 nepilngadīgie - pārsvarā no Liepnas internātpamatskolas un Gaujienas speciālās internātskolas. Esmu secinājusi, ka tie nav bērni - bāreņi, bet gan bērni no nelabvēlīgām ģimenēm, kur vecāki ir alkoholiķi. Turklāt starp tiem ir daudz bērnu ar garīgām un psihiskām saslimšanām," norāda L.Urniežus.
Daudz problēmu un pārkāpumu ir Strautiņu sociālās korekcijas izglītības iestādē. "Ja nav nodarīti viegli miesas bojājumi, mēs rakstam atteikumu krimināllietas ierosināšanai un vainīgais jaunietis netiek sodīts. Arī šīs iestādes pedagogiem ir "sasietas rokas", jo viņi nedrīkst piemērot sodus. Nepilngadīgie, kas nav Strautiņu iestādē, zina, kāda tur ir sistēma un ka tur jau nekas nav, ja kaut ko izdara, tāpēc viņi nebaidās veikt pārkāpumu un nokļūt šajā iestādē," saka L.Urniežus.
Viņa vērtē, ka Alūksnes rajonā būtu nepieciešams bērnu tiesību aizsardzības speciālists. "Zinu, ka šāds speciālists ir Valmierā, bet tādu vajadzētu arī mūsu rajonā, jo viņam būtu daudz darba, piemēram, apmeklēt rajona skolas un runāt ar bērniem, jo ir ģimenes, kur pret bērniem īsteno gan fizisku, gan emocionālu vardarbību. Valmieras speciāliste ir apmeklējusi Alūksnes rajonu un atklājusi gadījumu, kad ģimenē pret 10 gadus vecu meitenīti ir seksuāla vardarbība, tādēļ būs lietas izmeklēšana. Pieļauju, ka šādu gadījumu ir daudz, daudz vairāk. Man diemžēl profilakses darbam atliek ļoti maz laika. Ceru, ka situācija mainīsies nākamgad, kad rajonā strādās vēl viena nepilngadīgo lietu inspektore," uzsver L.Urniežus.
Šodien L.Urniežus dosies uz tikšanos ar Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālās struktūrvienības un Sociālās palīdzības dienesta darbiniekiem, lai runātu par to, kā veiksmīgāk palīdzēt nepilngadīgajiem no nelabvēlīgām ģimenēm. L.Urniežus atbalsta vecāku patruļu rīkošanu kopā ar policijas darbiniekiem un pedagogiem. Viņa uzskata, ka Alūksnes pašvaldībai vairāk ir jāseko līdzi tam, kas notiek pilsētas datorsalonā, jo ir konstatēts, ka nepilngadīgie tur uzturas mācību stundu laikā.
"Ir bijuši trīs gadījumi, kad nepilngadīgie mani uzmeklē un izklāsta savas problēmas. Visvairāk sāp sirds par tiem nevainīgajiem bērniem, kas ir spiesti dzīvot nelabvēlīgās ģimenēs. Manuprāt, Latvijas problēma ir cilvēku nabadzība. Pareizi nav arī tas, ka visiem vecākiem, arī alkoholiķiem, tiek izmaksāts bērna piedzimšanas pabalsts 296 lati un neviens neseko līdzi tam, ka alkoholiķi šo pabalstu nodzer," saka L.Urniežus.
Viņa priecājas, ja kādam nepilngadīgajam var palīdzēt. "Es aicinu iedzīvotājus, kam mājās ir nevajadzīgas bērnu drēbītes, nest tās policijā nepilngadīgo lietu inspektoram, jo nabadzība atsevišķās ģimenēs ir briesmīga. Šīs drēbītes ar prieku nogādāšu ģimenēs, kur mātes iespēju robežās rūpējas par saviem bērniem, bet cieš, piemēram, no vīra vardarbības. Nepilngadīgo lietu inspektora darbs ir grūts, bet spēku dod tas, ja varu kādam palīdzēt," viņa uzsver.

Citu datumu laikraksti

 • Brīnuma gaidās...

  Jau šajā svētdienā iedegsim pirmo sveci adventes vainagā, un sāksies lielais gaidīšanas laiks. Miera, mīlestības, dāvanu un cerību, ka beidzot kaut...

 • Jaunieši var piedalīties starptautiskā konkursā

  Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar Starptautisko Eiropas Kustību un Eiropas Komisiju aicina 17 līdz 25 gadus vecus jauniešus piedalīties...

 • Viņu var mīlēt par patiesumu un cilvēcību

  Alūksnietis Artis Žagars simpātijas spēj iekarot ar to, ka savā vecumā - divdesmit astoņos gados - ir pārlieku nopietns.Alūksnietis Artis Žagars...

 • Uzsāk atbalsta maksājumus

  Lauku atbalsta dienests uzsācis mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta izmaksāšanu pilnā apmērā.Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsācis mazāk labvēlīgo apvidu...

 • Populārāki ir kredīti eiro un latos

  Ieskatoties kredītaizdevēju datos, iezīmējas aina, kas, aizvadot gadu, iegūst aizvien spēcīgākas aprises - arvien mazāk iedzīvotāju izvēlas...

 • Iedzīvotājiem nepieciešami atstarotāji

  Fonds “Gaismaszīme” izveidots ar mērķi panākt, lai visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu atstarotāji un viņi tos lietotu.Fonds "Gaismaszīme" izveidots...