Sveiks jaundzimušos un godinās darbīgos

Atzīmējot Latvijas valsts 98. dzimšanas dienu, Alūksnes un Apes novados notiks vairāki svētku pasākumi. Paredzēti ne vien svinīgi koncerti un balles, bet arī darbīgāko iedzīvotāju apbalvošana un gada laikā dzimušo mazuļu sveikšana.

Šodien Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā notiks svētku pasākums, kurā pasniegs apbalvojumus četrās nominācijās. Šāds svētku pasākums Kalncempjos notiks pirmo reizi, un to sadarbībā ar muzeju rīko pagasta pārvalde un sabiedrības centrs.

Kalncempjos – pirmo reizi
“Godināmos cilvēkus izvēlējās paši pagasta iedzīvotāji, aizpildot anketas. Ļoti ceram, ka pasākumu iedzīvotāji novērtēs atzinīgi un varēsim turpināt kā tradīciju,” stāsta sabiedrības centra vadītāja Zeltīte Kākere. Nominācijā “Gada lauksaimnieks” apbalvojumu saņems Lidija un Andrejs Olderi, “Aktīvais pensionārs” - Līvija Stūrstepa, “Vietējais uzņēmējs” - Raivis Grende, “Uzteicams darbs un tā darītājs” - feldšere Mārīte Vērse. Īpaši sumināts tiks arī pagastā vienīgais šogad dzimušais mazulis – Ievas un Alvja Grenžu  meitiņa Paula.
18.novembrī Alsviķu kultūras namā sveiks jaundzimušos un godinās pagasta darbīgākos cilvēkus. “Jau par tradīciju kļuvis svētkos pasniegt pagasta pārvaldes pateicības. Šogad tās saņems astoņi cilvēki: Inta Kozilāne, Lidija Rundzāne, Zinaida Pleša, Sarmīte Ludviga, Anita Rappa, Kristīne Kuzera, Sarmīte Meļķe un Maija Juhansone. Savukārt kā jaunu tradīciju iedibinām pagastā dzimušo mazuļu sveikšanu. Šogad tie būs 15 jaundzimušie un viņu ģimenes. Ceram, ka šīs kļūs par skaistu pagasta tradīciju,” stāsta Alsviķu kultūras nama vadītāja Marina Ramane. Svētki turpināsies ar “Trio Mediante” koncertu.

Pateiksies skolas
darbiniekiem
Savukārt 19.novembrī īpaši godināšanas pasākumi notiks Jaunlaicenē, Māriņkalnā, Mārkalnē un Apē. Jaunlaicenē sveiks šogad trīs pagastā dzimušos mazuļus un uzteiks labo darbu darītājus. “Nevienam nav vairs noslēpums, ka Jaunlaicenes skolai šis ir pēdējais mācību gads kā pamatskolai, tādēļ pateiksimies Jaunlaicenes pamatskolas ilggadējiem darbiniekiem - Mairinai Zariņai, Birutai Puzulei, Ingai Ārstei, Dinai Kaktiņai, Karīnai Semjonovai, Gunai Tomiņai, Irai Grūbei, Arnitia Lācupei, Daigai Birkenbergai, Rudītei Bērziņai, Iritai Lauzei. Teiksim viņiem paldies par ieguldījumu bērnu izglītošanā. Kā jau dzimšanas dienā pienākas, visiem atnākušajiem dāvināsim dāvanu – dueta  “Gunārs un Zane” koncertu,” stāsta Jaunlaicenes tautas nama vadītāja Māra Svārupe.

Nominantus iesaka
iedzīvotāji
Arī Mārkalnes tautas namā godinās gan jaundzimušos, gan pasniegs balvas darbīgiem cilvēkiem. “Veicām iedzīvotāju aptauju un noskaidrojām cilvēkus, kuri valsts svētkos būtu pelnījuši saņemt pateicības. Tās pasniegsim lauksaimniekiem Robertam un Ivetai Zalviņiem, feldšerei Ārijai Simonovičai, Makarovu ģimenei, kura izaudzinājusi desmit bērnus, un nominācijā “Cilvēks cilvēkam” - Vladimiram Dorofejevam. Īpašu sveicienu no pagasta pārvaldes saņems trīs šogad dzimušie Mārkalnes pagasta iedzīvotāji,” stāsta tautas nama vadītāja Astra Strazda.
Māriņkalna tautas namā jaundzimušo bērnu sveikšana notiks otro gadu. Tautas nama vadītāja Inta Tolstiha teic, ka mazuļu sveikšana ir gaidīts pasākums un pērn to apmeklēja kupls skaits ģimeņu. Šogad apsveiks četrus bērniņus un viņu vecākus.

Apbalvos bāriņtiesas
darbiniekus
Apes tautas namā Latvijas valsts svētku svinīgā sarīkojumā Apes novada domes apbalvojumus saņems Apes novada bāriņtiesas darbinieki. “Tā kā šogad bāriņtiesas Latvijā svin 20 gadu pastāvēšanu, izlēmām arī savā novadā godināt bāriņtiesas darbiniekus. Atzinības rakstus saņems Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Silauniece, locekļi Līvija Karro, Linda Barkovska, Ilvija Kaktiņa, Zigurds Safranovičs un sekretāre Baiba Simkeviča,” stāsta tautas nama vadītāja Ilva Sāre. Pasākumu bagātinās tautas nama amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi, bet Apes novada dome svētkos dāvina koncertu “Ir vērts”, kurā muzicēs aktrise Anita Grūbe, vokāliste Inguna Kalniņa un komponists Māris Lasmanis. Svētku diena turpināsies ar erudīcijas spēli “Prāta laboratorija”. ◆

Citu datumu laikraksti

 • Aug savas zemes patrioti

  Aug savas zemes patrioti

  Jau trešo gadu Alūksnē vakar norisinājās “Lāčplēša stafete” skolu jaunatnei. Šogad stafetei pieteicās vairāk komandu nekā iepriekš, pirmo reizi...

 • Pasniegs pašvaldību augstākos apbalvojumus

  Pasniegs pašvaldību augstākos apbalvojumus

  Šodien, Lāčplēša dienā, un Latvijas valsts svētku nedēļā Alūksnes un Apes novados notiks daudzi pasākumi. Nozīmīgākie no tiem būs 18.novembrī, kad...

 • “Sprīdītis” nosvin 30.jubileju

  “Sprīdītis” nosvin 30.jubileju

  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” pagājušajā nedēļā apritēja 30 radoši, mīloši un izglītojoši kopā būšanas gadi. Jau par tradīciju...

 • Alūksnes slimnīcai būt! 3

  Alūksnes slimnīcai būt!  1

  Vakar aptuveni 250 ļaužu pulcējās pie Saeimas ēkas Rīgā, lai piketā paustu viedokli par to, kāpēc Alūksnes slimnīcai ir jāpastāv. Pret Alūksnes...

 • Slēgs skolas

  Alūksnes novada domes oktobra sēdē deputāti tomēr nolēma likvidēt Mālupes pamatskolu jau no nākamā mācību gada, Ilzenes pamatskolu – no 2018. mācību...

 • Lolo veltas cerības par Mālupes HES atjaunošanu

  Alūksnes novada domes sēdes slēgtajā daļā tika skatīts SIA “Mūsu HES” īpašnieka Jura Pētersona iesniegums, kurā tiek lūgts atjaunot būvatļauju...