Tā bija toreiz

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 1947.gadā notika 26. izlaidums pēc kārtas. Izlaidums notika ļoti svinīgā atmosfērā ar Tautas izglītības nodaļas pārstāvju, skolotāju un vecāku piedalīšanos.

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 1947.gadā notika 26. izlaidums pēc kārtas. Izlaidums notika ļoti svinīgā atmosfērā ar Tautas izglītības nodaļas pārstāvju, skolotāju un vecāku piedalīšanos.
Otrajā rindā no apakšas, sākot no kreisās puses, skolotāji: Pelēce, Hauste, TIN skolu inspektors Ruņģis, Sprince, Dzedons, Bēre, Priede, Šteinberga, Trepšs, Gavare, Kaldupe un citi.
Raksturīgi, ka gandrīz visi absolventi iestājās augstākajās mācību iestādēs.
Latvijas Valsts universitātes (LVU) Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļā - Erna Cimze; filoloģijas fakultātē - Marta Isaka, Lauma Gailīte, Ausma Bergmane, Skaidrīte Rūse.
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) Mežsaimniecības fakultāte - Ādolfs Gulbis, Mihails Ipatjevs, Jānis Grencions, Ādolfs Gulbis, Ludis Zeltiņš, mehanizācijas fakultātē - Gunārs Melgalvs.
LVU Inženierceltniecības fakultātē - Edgars Grūbe.
LVU Juridiskajā fakultātē - Valda Melnbune.
LVU Ķīmijas fakultātē - Ausma Mikalka.
Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā (LVFKI) - Meta Tero, Biruta Vilciņa.
LLA Zootehnikas fakultātē - Skaidrīte Iemšuka.
Latvijas Valsts Pedagoģijas institūta Svešvalodu fakultātē - Daila Kadile, Ģeogrāfijas fakultātē - Edgars Ozoliņš.
Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē - Modris Melzobs, Stomatoloģijas fakultātē - Aija Ratsepa.
LVU Vēstures fakultātē - Harijs Grāvis, Edmunds Temps.
LVFKI - Rita Berkolde.
LVU Celtniecības un arhitektūras fakultāte - Alfons Strumpmans, Ēriks Kaslers.
Latvijas Valsts konservatorijā - Ārija Tauriņa.
Pēc augstskolas beigšanas absolventi ieguva šādas specialitātes: filologs, mežsaimniecības inženieris, lauksaimniecības mehanizācijas inženieris, vēsturnieks, ārsts, fiziskās kultūras un sporta treneris, arhitekts, mūzikas speciālists, ģeogrāfs, zootehniķis.
Mēs lepojamies ar zinātniekiem - profesoru, medicīnas zinātņu doktoru Modri Melzobu, docentu, inženierzinātņu doktoru Gunāru Melgalvi.
Edgars Ozoliņš, 1947. gada izlaiduma absolvents

Citu datumu laikraksti

 • Gūst enerģiju no masāžas

  Alūksnes klubiņa “Optimisti” dalībnieces savās tikšanās reizēs ne tikai nodarbojas ar ārstniecisko vingrošanu, bet arī viena otrai veic...

 • Uzņēmumus dibina vairāk

  Pagājušajā gadā Alūksnes rajonā darbību uzsākuši 36 jauni uzņēmumi, bet likvidēti - 27.Pagājušajā gadā Alūksnes rajonā darbību uzsākuši 36 jauni...

 • Pilsētā būs četri vēlēšanu iecirkņi

  Alūksnes pilsētas dome nolēma noteikt 12.jūnijā paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām četras vietas, kur atradīsies vēlēšanu iecirkņi.Alūksnes...

 • Lems par finanšu sadali

  Alūksnes rajona padomes sēdē rīt lielākā daļa no 17 darba kārtības jautājumiem paredz lemt par finanšu sadali 2004.gadā, kā arī darba grupu izveidi...

 • Ir daudz paveikts pilsētas labiekārtošanā

  Pērn Alūksnē paveikti daudzi darbi pilsētas labiekārtošanā. Infrastruktūras veidošanā ieguldīts gandrīz miljons latu.Pērn Alūksnē paveikti daudzi...

 • Aicina pusdienot arī iedzīvotājus

  Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā par ēdināšanu rūpējas SIA “Unti”. Tā uzvarēja pagājušā gada nogalē rīkotajā konkursā, tāpēc var...