Talantīgā dziedātāja gatavojas konkursam

Alūksniete Ieva Bistrova ir viena no jaunajām un talantīgākajām Alūksnes dziedātājām, kas guvusi daudzas uzvaras vokālajos konkursos un festivālos. Pašlaik viņa mācās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8.klasē.

Alūksniete Ieva Bistrova ir viena no jaunajām un talantīgākajām Alūksnes dziedātājām, kas guvusi daudzas uzvaras vokālajos konkursos un festivālos.
Pašlaik viņa mācās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8.klasē. Meitene atzīst, ka dziedāšana ir gan viņas ikdiena, gan vaļasprieks.
Ieva dzied jau no četru gadu vecuma. Pirmās publiskās uzstāšanās viņai bija mazo vokālistu konkursā "Cālis". Savulaik Ieva dziedāja Alūksnes popgrupā "Jukas", bet nu jau trešo gadu dzied Alūksnes Bērnu un jauniešu centra vokālajā ansamblī "Cielaviņas". Tā pamatsastāvā bez Ievas vēl ir trīs dziedātājas - Līva Zariņa, Eva un Kaiva Molleres.
"Cielaviņās" viņai vislielākie sasniegumi bija pagājušajā gadā, kad ansambli daudzviet aicināja uzstāties. "Cielaviņu" dalībnieces ir bieži koncertējušas kopā ar dziedātāju Olgu Rajecku. "Domāju, no šiem braucieniem mēs daudz iemācījāmies. Satikām arī citus slavenus mūziķus. Tas bija kaut kas jauns - iepazīt viņu ikdienu. Domāju, ka tā ir interesanta, tomēr nav viegli būt populāram cilvēkam," spriež Ieva.
Dzied trīs valodās
Pašlaik viņa gatavojas konkursam "Jaunās zvaigznes". Šogad tas notiks jau trešo gadu un būs veltīts Raimonda Paula daiļradei. Ieva dzied trīs valodās - latviešu, angļu un itāļu. Pirmo reizi itāļu valodā viņa dziedāja festivālā "Dziesma manai paaudzei" 2003.gada vasarā Alūksnē. Ieva labprāt dzied gan latviski, gan angliski. Apgūt svešvalodas viņai palīdz vokālā pedagoģe Sigita Taivāne un arī draudzene. S.Taivāne ir Ievas vokālā pedagoģe piecus gadus. Skolotāja viņai esot iemācījusi daudz vērtīga.
"Viņa mums ir iemācījusi pareizi dziedāt un pašām trenēt balsi, izdziedot vissarežģītākās dziesmas. "Cielaviņas" dalībniecēm ar skolotāju ir draudzīgas attiecības," saka Ieva.
"Manuprāt, līdz šim mans lielākais sasniegums bijis festivālā "Dziesma manai paaudzei" iegūtā "Grand Prix" balva pagājušā gada vasarā un trešā vieta uzvarētāju kopvērtējuma koncertā. Tas man bija negaidīts, bet patīkams pārsteigums. Jāatzīst, ka pirms tā tomēr bija sajūta - vai nu visu vai neko. Es festivālā "Dziesma manai paaudzei" Alūksnē piedalos daudzus gadus. Domāju, ka šāds festivāls, kurā nav nekādu ierobežojumu starp dziedātājiem, ir vajadzīgs. Tā ir iespēja katram izdarīt to, ko viņš grib. Un katrs cilvēks pats zina, cik viņš var izdarīt. Ja arī šovasar Alūksnē būs "Dziesma manai paaudzei", noteikti piedalīšos," ir pārliecināta Ieva.
Nav žēl laika
Viņa atklāj, ka pašai patīk dziedāt dziesmas, kuras izpildot var labi demonstrēt savu balsi. Labprātāk meitene dzied solo, nevis ansamblī. "Tad nevajag pielāgoties pārējiem dziedātājiem, bet var brīvi dziedāt. Pārējās "Cielaviņu" dalībnieces neuztveru kā konkurentes. Mēs esam draudzenes," saka Ieva.
Viņa atzīst, ka diezgan bieži arī mājās labprāt uzdzied. "To cenšos darīt, kad neviena cita no ģimenes locekļiem nav mājās. Tā jūtos brīvāk. Gadās arī dušā uzdziedāt," viņa smej.
Alūksniete vērtē, ka dziedātājam vienmēr ir jārēķinās ar regulāriem mēģinājumiem. "Tam laiks ir jāatvēl vienmēr. Divreiz nedēļā ir solodziedāšanas mēģinājumi un vienreiz nedēļā - ansambļis. Tie ir trīs vakari nedēļā, bet man nav žēl šā laika. Tāpat dziedātājam ir jābūt gatavam izkļūt no dažādām sarežģītām situācijām. Piemēram, dziedot uz skatuves, var pazust elektrība un mikrofons vairs nedarbojas," meitene stāsta.
Ieva pati nav mēģinājusi sacerēt dziesmas, jo baidās, ka viņai neizdosies. Meitene atzīst, ka biežā koncertēšana traucē mācībām skolā. "Skolotājiem nepatīk, ka "Cielaviņas" dalībnieces dziedāšanas dēļ kavē mācību stundas. Šādos brīžos reizēm jūtamies ierobežotas. Mums daudz ir jāstrādā papildus, lai atgūtu nokavēto, tomēr mēs ar visu tiekam galā," klāsta Ieva.
Ir tuvāk jāiepazīst
Viņa atzīst, ka ir sabiedriska un draudzīga. "Es esmu cilvēks, kuru ir jāiepazīst, un tikai tad citi var izdarīt secinājumus, kāda esmu. Daudziem par mani rodas nepareizs priekšstats, jo viņi izdara pārsteidzīgus secinājumus," viņa spriež.
Brīvajā laikā Ieva dejo tautisko deju kolektīvā un aktīvi darbojas Alūksnes tautas nama "Ievas teātrī".
"Teātrī esmu jau daudzus gadus, bet tautisko deju kolektīvā ar draugiem nolēmām iesaistīties tikai šajā mācību gadā. Teātrī pārsvarā esmu spēlējusi galvenās lomas. Tagad izrādes iestudējam maz, jo nodarbojamies ar teātra sportu. Tas ir šovs, kurā improvizētāju komandas sacenšas par vislabāk nospēlēto ainu: smieklīgu vai nopietnu, iespējamu un neiespējamu. Aktieri uz skatuves katru uzdevumu pārvērš izrādē," saka Ieva.
Ieva vēl nav izlēmusi, vai ar dziedāšanu saistīs nākotni, tomēr šādu iespējamību neizslēdz.
"Lai trenētos dziedāšanā, Alūksnē trūkst labas aparatūras un mikrofonu. Visos konkursos ir jāuzstājas pie mikrofoniem, tādēļ ir svarīgi tos izmantot arī mēģinājumos. Daudzās Latvijas pilsētās šī problēma nav aktuāla, tādēļ mēs jūtamies apdalītas," neslēpj Ieva.
***
Vizītkarte
- Vārds, uzvārds: Ieva Bistrova.
- Mācās: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8.klasē.
- Horoskops: Zivs.
- Vaļasprieks: dziedāšana.
Ko par viņu saka citi
- Vokālā pedagoģe Sigita Taivāne:
"Kā mūzikas skolotāja ar Ievu individuāli strādāju piecus gadus. Viņa ir vienkārša un sirsnīga jauniete. Pieļauju, ka cilvēkiem no malas tā nešķiet, jo jebkuram māksliniekam ir uzlikta "maska". Uzskatu, ka viņa ir taisnīgs cilvēks. Man patīk ar viņu strādāt. Ieva zina, ko dzīvē vēlas sasniegt. Viņa ir ļoti talantīga. Ar tādiem jauniešiem ir ļoti viegli strādāt."
- Ievas māmiņa Valda Dunaiska:
"Ieva ir godīga, apzinīga un pašpārliecināta meitene. Viņa vienmēr darīs tikai to, par ko ir pārliecināta, ka tieši tā ir pareizi. Ja viņa jūt, ka tā nevajag darīt, tad nedarīs.
Ieva ir sabiedriska. Viņai ir daudz draugu, ar kuriem labprāt dodas uz pasākumiem. Ievai patīk būt uzmanības centrā. Viņu gandrīz vienbalsīgi ievēlēja par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēnu domes priekšsēdētāju 7. līdz 9.klašu grupā, tomēr tagad viņa pilda skolēnu domes priekšsēdētāja vietnieces pienākumus.
Viņa labprāt klausās mūziku, bet sīkos mājas darbus ne sevišķi patīk veikt. Reizēm kopā ar draugiem gatavo ēst. Bērnībā Ieva mēģināja izvairīties no dziedāšanas mēģinājumiem. Atminos, ka reizēm viņa mēdza no tiem aizšmaukt. Pieļauju, ja mēs viņai jau no bērnības regulāri nebūtu likuši dziedāt, tad viņa nebūtu tik daudz sasniegusi. Protams, tagad ir prieks par meitas sasniegumiem, tomēr ir ieguldīts daudz darba un laika.

Citu datumu laikraksti

  • Samazinās individuālā darba veicēju skaits

    Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā darba veicēji, no kuriem gandrīz puse savu darbību veic Alūksnē.Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā...

  • Apstiprina pagasta padomes budžetu

    Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs 287 023 lati, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn.Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs...

  • Palīdz maznodrošinātām ģimenēm

    Šajā gadā pirmā ģimene saņēmusi vienreizēju finansiālu palīdzību no Zviedrijas sabiedriskās organizācijas “Bridge Builder Latvia - Sundsvall”.Šajā...