Tautas mākslas kolektīvu vadītāji saņems mērķdotācijas

Alūksnes rajona padomes oktobra sēdē apstiprināja komisiju piecu cilvēku sastāvā 7092 latu valsts mērķdotācijas sadalei pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Alūksnes rajonā.

Alūksnes rajona padomes oktobra sēdē apstiprināja komisiju piecu cilvēku sastāvā 7092 latu valsts mērķdotācijas sadalei pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Alūksnes rajonā.
Mērķdotācijas apmērs šogad Alūksnes rajonā ir 7092 lati, kas ir par 466 latiem vairāk nekā pērn.
Komisijas sastāvā būs Alūksnes tautas nama senioru kora "Brūklenājs" diriģente Sarmīte Brīdaka, Malienas pagasta tautas nama deju kopas "Maliena" vadītāja Tekla Cinglere, Alūksnes rajona padomes padomniece kultūras darbā Sanita Eglīte, Apes pilsētas domes priekšsēdētāja Astrīda Harju un Kultūras ministrijas galvenā valsts inspektore Alūksnes rajonā Astrīda Leimane.
Kultūras ministrija šo valsts mērķdotāciju piešķir ar mērķi sadalīt to tā, lai uzturētu augstu tautas mākslas kolektīvu māksliniecisko līmeni, sekmētu pieejamību tautas mākslai, saglabātu tautas tradīcijās sakņotas prasmes un tautas mākslas daudzveidību, rosinātu māksliniecisko jaunradi un atbalstītu kultūrvides attīstību visā Latvijā.
Pretendenti uz mērķdotācijas saņemšanu ir tautas mākslas kolektīvu vadītāji - koru, pūtēju orķestru diriģenti, tautas deju kolektīvu, tautas mūzikas ansambļu, vokālo ansambļu, folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu, tautas lietišķās un tēlotājas mākslas kolektīvu vadītāji, amatierteātru režisori.
Mērķdotācijas sadale ritēs divos posmos - kolektīvu vadītājiem; rajoniem un pilsētām. Rajoniem un pilsētām mērķdotāciju sadalīs, ņemot vērā tautas mākslas procesā iesaistīto dalībnieku īpatsvaru administratīvi teritoriālajās vienībās; kolektīvu darbības mākslinieciskās kvalitātes novērtējumu, ko noteikusi valsts/pašvaldību žūrija.
Savukārt mērķdotāciju kolektīvu vadītājiem sadala administratīvi teritoriālajā vienībā izveidota komisija, kura novērtē katra kolektīva darbības kvalitāti pēc kritērijiem: kolektīva darbības mākslinieciskā kvalitāte, ko noteikusi valsts/pašvaldību žūrija (valsts, rajona un reģiona mēroga skatēs, konkursos un izstādēs); aktivitāte kultūrvides uzturēšanā (rajonā, reģionā, valstī). Papildu punktus kolektīvam var piešķirt par jaunu programmu, iestudējumu veidošanu, personālizstāžu organizēšanu, kā arī dalību un labiem sasniegumiem ārvalstu konkursos.
"Uz šo mērķdotāciju varēs pretendēt tie kolektīvu vadītāji, kuru kolektīvs darbojas rajona kultūras un tautas namos, nevis izglītības iestādēs. Piešķirot mērķdotāciju par kvalitatīvi paveiktu darbu, valstī vēlas stimulēt kolektīvu vadītājus darboties. Izveidotā komisija piecu cilvēku sastāvā mērķdotācijas sadali izvērtēs, kad būs apstiprināts 2004.gada valsts un Alūksnes rajona padomes budžets. Varbūt tas būs jau decembrī," pieļauj A.Leimane.

Citu datumu laikraksti

  • Vēsā rudens vakarā baudīsim karstu saldēdienu!

    Kamēr vēl augļos, ogās un dārzeņos vitamīnu ir papilnam, varam tos izmēģināt un nobaudīt dažādos ēdienos. Pagājušajā sestdienā piedāvājām pagatavot...

  • Nemeklē lielu laimi, bet atrod jaunas pārmaiņas

    Baltijas Tranzītu bankas Alūksnes filiāles direktore Ilze Merga ir kurzemniece, nāk no Kuldīgas. Pirmajā tikšanās reizē ar viņu nekas neliecina par...

  • Labas uzvedības ABC

    Piemērotas frāzes, ko komunikabls estēts var izmantot, aizgājis viesos.Piemērotas frāzes, ko komunikabls estēts var izmantot, aizgājis viesos. -...