Tiekas Absolventu vakarā

Alūksnes vidusskolā 97 cilvēki pagājušās nedēļas nogalē apmeklēja tradicionālo Absolventu vakaru.

Alūksnes vidusskolā 97 cilvēki pagājušās nedēļas nogalē apmeklēja tradicionālo Absolventu vakaru.
"Bija patīkami, ka šogad uz to ieradās salīdzinoši daudz cilvēku, kas skolu ir absolvējuši pirms daudziem gadiem. Svinīgajā pasākumā klātesošajiem teikt apsveikuma vārdus aicinājām absolventus un pedagogus - jubilārus, kas ir bijuši audzinātāji 12.klasei pagājušajā gadā, pirms pieciem, desmit, piecpadsmit, divdesmit un divdesmit pieciem gadiem. Bija ieradušies absolventi pat no Sanktpēterburgas, kas vidusskolu absolvēja pirms 20 gadiem," stāsta Alūksnes vidusskolas skolotāja Ilze Līviņa.
Viņa uzsver, ka visi absolventi varēja tikties ar klašu audzinātājiem. Priekšnesumus absolventiem sniedza skolas vokāli instrumentālais ansamblis un 11.klases audzēkņi. "Bija patīkami skolā redzēt kādreizējos pedagogus Ņinu Labonovsku un Tamāru Ševčenko. Absolventi apmeklēja arī vidusskolas muzeju," saka I.Līviņa.
Absolventu vakars Alūksnes vidusskolā notiek vairākus gadus - februāra pirmajā sestdienā.

Citu datumu laikraksti

  • Samazinās individuālā darba veicēju skaits

    Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā darba veicēji, no kuriem gandrīz puse savu darbību veic Alūksnē.Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā...

  • Apstiprina pagasta padomes budžetu

    Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs 287 023 lati, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn.Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs...

  • Palīdz maznodrošinātām ģimenēm

    Šajā gadā pirmā ģimene saņēmusi vienreizēju finansiālu palīdzību no Zviedrijas sabiedriskās organizācijas “Bridge Builder Latvia - Sundsvall”.Šajā...