Tiekas Alūksnes novada uzņēmēji

Uzņēmējdarbības atbalsta centrā Alūksnes novada pašvaldība rīkoja tikšanos ar uzņēmējiem, kur  varēja iepazīties ar iecerētajiem 2018.gada projektiem un citām aktualitātēm. Šīs tikšanās mērķis bija, lai Alūksnes novada aktīvākie iedzīvotāji varētu dalīties pieredzē.

Iespēja atnākt bija visiem
Liela aktivitāte no uzņēmēju puses nebija jūtama – bija iespaids, ka viņi ieradušies vairāk klausīties, nevis izteikt savu viedokli. “Šodien vēlējos lielāku atsaucību, bet prieks par tiem, kuri ieradās. Šo tikšanos nolēmām organizēt, lai uzņēmēji izteiktu savus sasāpējušos jautājumus un lai varam iepazīstināt ar turpmākajiem plāniem,” norādīja Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.
Uzņēmēja Elīna Dambe uzskata, ka šādas tikšanās ir vajadzīgas. “Iespēja atnākt bija visiem uzņēmējiem, un man vienmēr ir aktuāli uzzināt jaunāko informāciju un gaidāmos projektus mūsu pilsētā. Es atbalstu arī turpmāk šādas tikšanās, bet ieteiktu tās organizēt uzņēmējiem pa darbības  nozarēm,” “Alūksnes Ziņām” pēc tikšanās atzīst atpūtas kuģīša “Marienburg” īpašniece E.Dambe.

Aicina piedalīties pasākumos
Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola aicināja uzņēmējus arī turpmāk rīkot tikšanās šajās telpās un informēja par notikumiem martā – tiks organizēti mežsaimniecības, grāmatvedības un mājražotāju semināri. Lai popularizētu Alūksnes novadu, tuvākajā nākotnē ieplānoti dažādi pasākumi. “Liels prieks, ka Alūksnes novada pašvaldība apstiprinājusi ideju par mūsu pilsētas svētkiem maijā Kalnciema ielā, Rīgā. Uzņēmēji aicināti piedalīties arī Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā. Alūksnes pilsētas svētkos ir iecere veidot Alūksnes novada mājražotāju un amatnieku kvartālu – tas viss tiek plānots, lai mūsu novadnieku darbi taptu zināmi arī citiem,” skaidroja uzņēmējdarbības speciāliste un piebilda, ka ir ideja izveidot arī bukletu par Alūksnes uzņēmējiem.  Kā mārketinga materiāls tiks izmantots arī video, ko plānots izveidot par Alūksnes novada uzņēmējiem.

Jārada 34 jaunas darba vietas
Dz.Adlers atzina, ka daži uzņēmēji izteikuši nožēlu par darbaspēka trūkumu. Šim apgalvojumam piekrita arī uzņēmējs Juris Ivanovs, kuram nācies saskarties ar šo problēmu. Pašvaldība piedāvāja risinājumu, kurš gan neguva atbalstu – ievietot Alūksnes novada mājaslapā sludinājumus darba meklētājiem. Vieglāk tomēr šādu informāciju esot atrast Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā internetā. Nevarētu teikt, ka mūsu novadā nav darba piedāvājumu – līdz ar jauniem uzņēmumiem parādās arī brīvas vakances.
Alūksnes novada pašvaldības plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite informēja, ka tiks radītas arī jaunas darba vietas. “Ir pabeigts ielu pārbūves projekts - Rūpniecības un Ganību ielā. Šajā rūpnieciskās apbūves teritorijā jārada 34 darba vietas,” pauda A.Prižavoite un nedaudz informēja par statistiku. “Jaunākie dati rāda, ka apstrādes rūpniecība mūsu novadā ir viena no pamatnozarēm. Vairāk nekā puse ir zemnieku saimniecības, un kopējās ekonomiski aktīvās vienības novadā ir 1343 uzņēmēji, kuri reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji,” viņa teica.

Autoceļu pārbūve
Pašvaldības īstenoto projektu skaits palaikam mainās – tas ir apjomīgs darbs, ko dara projektu vadītāji kopā ar lauku teritorijas attīstības speciālistiem. Sabiedrībā daudz tiek apspriesta multifunkcionālā servisa ēka Alūksnes Pilssalā. “Tas ir nesen pabeigts projekts, un tam vēl jāsasniedz rezultatīvie rādītāji, jo mēs nevaram priecāties tikai par skaistu ēku ar jaukām telpām, tāpēc uzņēmējiem tiek piedāvātas telpu nomas iespējas. Īrējot šīs telpas, viņiem būs jāveic arī investīcijas savā uzņēmējdarbībā,” norādīja A.Prižavoite.
Runājot par tuvāko nākotni, viņa stāstīja, ka liela autoceļu pārbūve skars samērā daudzus pagastus, un aicināja iedzīvotājus būt pacietīgiem. “Alsviķos un Jaunannā ar pašvaldības budžetu tiek finansēti ceļu pārbūves projekti. Alūksnē notiks Ojāra Vācieša ielas posma un nedaudz Dārza ielas posma seguma atjaunošana. Pleskavas ielai, kas ir tranzītiela, būs pārbūve par valsts budžeta līdzfinansējumu. Alūksnes pilsētā ceļu pārbūve radīs zināmas neērtības, bet aicinu iedzīvotājus izturēties ar sapratni. Pleskavas ielas pārbūve varētu sākties aprīlī vai maijā, kas varētu turpināties līdz vēlam rudenim, jo šajā ielā tiks izmantots divu gadu finansējums. Liels projekts ir Merķeļa ielas remonts - pārbūve, Brīvības ielas posma virzienā uz Jāņkalna ielu un neliela Jāņkalna ielas atjaunošana posmā gar staciju. Cerams, ka šajā projektā pietiks līdzekļu arī Uzvaras ielas atjaunošanai un Latgales ielas krustojuma izbūvei. Tas būs apjomīgs darbs, kas varētu sākties vasaras vidū,” informēja A.Prižavoite.

Jaunais logo popularizē
novadu
Alūksnes novadam ir ne tikai jauna mājaslapa internetā, bet arī jauns logo, ar ko iepazīstināja Alūksnes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka. Uzņēmējs J.Ivanovs bija nelielā neizpratnē par logo nosaukumu. “Logo ideja - Oluksna ir mūsu novada nosaukums malēniski, tā to saukuši mūsu senči, un tā ir mūsu pagātne,” skaidroja E.Aploka. Tas tiek lietots, lai popularizētu Alūksni un novadu. Vietējie uzņēmēji varētu lietot šo logotipu pie savām precēm. Tikšanās sākumā šis piedāvājums neguva lielu atsaucību, bet, raisoties sarunām, lielākā daļa uzņēmēju labprāt nākotnē izmantotu šādu iespēju un pielietotu logo dažādos tirdziņos.
“Tas popularizētu mūsu pilsētu un novadu arī ārpus robežām. Pamazām mainās cilvēku domāšana un daudzi vēlas iegādāties tieši vietējo ražotāju preces – cilvēki kļūst lielāki savas zemes patrioti, līdz ar to arī savu uzņēmumu patrioti,” uzsvēra Dz.Adlers.


Svarīgākie attīstības projekti
Alūksnes novadā:
◆ Uzņēmējdarbībai nozīmīgu teritoriju attīstība, arī ielas un ceļi.
◆ Sporta centra izveide.
◆ Tūrisma nozares attīstības projekti, arī kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana.
◆ Veselības veicināšanas centra izveide.
◆ Sociālā aprūpes centra „Alūksne” filiāles izveide.
◆ Projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”. Kopējais finansējums - 1 506 890 eiro, ERAF finansējums - 750 000 eiro. Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa atjaunošana un ekspozīcijas izveide,  Alūksnes Muižas parka mauzoleja restaurācija un interaktīva skaņas, video un gaismas projekcijas izveide, Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa atjaunošana un ekspozīcijas, Alūksnes bānīša stacijas izveide, paviljona – rotondas restaurācija, laivu piestātņu izbūve.
Projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”. ERAF finansējums - 400 000 eiro, valsts budžeta dotācija - 18 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums - 555 000 eiro.
◆ Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana: ERAF finansējums - 2 325 582 eiro, pašvaldības līdzfinansējums - 1 094 391 eiro. Rezultāts: pilnībā modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes – Alūksnes novada vidusskola un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija.
◆ Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, ēkas pārbūve un piegulošās teritorijas labiekārtošana. ERAF finansējums - 309 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums - 1 091 000 eiro.
◆ Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta. ERAF finansējums - 1 200 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums - 1 450 000 eiro. Plānota pārbūve Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu posmiem līdz 2 km garumā, lai uzlabotu piekļuvi pēc teritorijas otrajai lielākajai industriālajai zonai pilsētā.

Citu datumu laikraksti

 • Sacenšas teātra sportā

  Sacenšas teātra sportā

  Otrdien Bejas pamatskolā norisinājās teātra sporta turnīrs, kurā piedalījās Bejas un Pededzes pamatskolu, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas...

 • Tomēr likvidēs

  Tomēr likvidēs

  Alūksnes novada domes sēdē vakar deputāti tomēr pieņēma lēmumus par divu pašvaldības izglītības iestāžu likvidēšanu. 1.septembrī jaunā mācību gada...

 • Grib reklamēties Rīgā

  Grib reklamēties Rīgā

  Alūksnes novada pašvaldība iecerējusi 5.maijā Kalnciema kvartālā Rīgā, Pārdaugavas rajonā, rīkot Alūksnes svētku tirdziņu. Tajā piedalīties un...

 • Stāstu sega uzsāk ceļu Alūksnē

  Stāstu sega uzsāk ceļu Alūksnē

  Ar izstādes “Stāstu sega Latvijai” atklāšanu aizvadītajā nedēļā sākās Latvijas simtgades pasākumu cikls Alūksnē. Tas ir ilgtermiņa projekts, kurā...

 • Draudzīgais labradors Lotārs 2

  Draudzīgais labradors Lotārs

  (Turpinās no 1.lappuses)Lotārs Sarmītes, Andra un Sarmītes mammas Veltas ģimenē ienāca pirms teju septiņiem gadiem. Dzimšanas dienu mīļais suņuks...

 • Dzīve kā izrāde

  Dzīve kā izrāde

  Mums ikdiena paiet steigā, bet kādam varbūt absolūtā garlaicībā, un tā ir dzīve. Kā spēle vai izrāde ar aktieriem un skatītājiem. Kā nospēlēsi, tā...