Tiekas ar prezidentu

Latvijas skolu direktori iepazīstina ar patieso situāciju izglītības jomā.

Latvijas skolu direktori iepazīstina ar patieso situāciju izglītības jomā
Pagājušajā nedēļā Rīgas pilī uz tikšanos ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru tika aicināti 40 Latvijas izglītības iestāžu vadītāji. Alūksnes rajonu šajā tikšanās reizē pārstāvēja Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes skolas direktore Gunta Grigore.
G.Grigore stāsta, ka šīs tikšanās mērķis bijis pārrunāt izglītības aktualitātes un problēmas, kā arī sniegt prezidentam ieskatu izglītības jomas situācijā. "Cilvēka mūžu paildzina nevis veselība, bet laba izglītība," viņš uzsvēris, akceptējot izglītību kā vienu no galvenajām prioritātēm. Paskaidrojot mērķi, ar kādu klātesošie aicināti uz kopīgu tikšanos, prezidents atklājis savu vēlmi uzzināt pašu izglītības jomas darbinieku domas.
Interesē izglītības kvalitāte
G.Grigore stāsta, ka šajā tikšanās reizē kā viens no galvenajiem jautājumiem izglītības kvalitātes problēma. Prezidents no izglītības iestāžu vadītājiem vēlējies uzzināt iemeslus, kāpēc tik ļoti atšķiras izglītības kvalitāte pilsētas un lauku skolās. Kā atbildi uz šo jautājumu viņš saņēmis vairāku problēmu uzskaitījumu, kur par būtiskākajiem faktoriem no direktoru puses minēta ģimnāziju iespēja izvēlēties savu audzēkņu kontingentu un atšķirības sociālajā vidē, tā rezultātā laukos strādājošajiem skolotājiem līdzās tiešajiem darba pienākumiem nākoties risināt sociālās problēmas.
Runājot par izglītības kvalitāti, skolu direktori pauduši vajadzību pēc lielāka finansiālā atbalsta no valsts, nevis tikai pašvaldību puses, kā tas ir šobrīd. Izteikta arī vēlme pēc vienas mācību grāmatas katrā priekšmetā, pārējo izdevniecību piedāvāto literatūru nosakot kā palīglīdzekļus mācību procesā. Pārrunāts ticis arī jautājums par skolēnu pārslodzi un mācību programmas sabalansēšanu, jo, kā atzīst G.Grigore, nereti mācību apjoms ir lielāks par tā apgūšanai nepieciešamo stundu skaitu, tā rezultātā rodoties problēmas ar pilnīgu paredzētās mācību vielas apguvi un nepietiekamu skolēnu zināšanu līmeni.
Domā par profesijas prestižu
Pārrunāts arī jautājums par skolotāja profesijas prestiža palielināšanu. Direktori atzinuši, ka, ņemot vērā niansi, kad viens pedagogs strādā vienlaikus vairākās skolās, netiek apzināta reālā situācija par izglītības iestādēs trūkstošajiem darbiniekiem. Domājot par jaunu kadru piesaistīšanu, tikšanās viesi izteikuši priekšlikumu par valsts līdzekļiem studējošajiem noteikt piecu gadu obligāto laika limitu strādāšanai skolā.Šādu direktoru lēmumu pamato G.Grigore - ja valsts topošo skolotāju studijas apmaksā piecus gadus ilgā periodā, tad pēc augstskolas absolvēšanas tikpat ilgs laiks būtu jānostrādā kādā izglītības iestādē.
G.Grigore atklāj, ka, pārrunājot profesijas prestiža palielināšanu, apspriests arī jautājums par dažādu sociālo garantiju piešķiršanu, piemēram, veselības apdrošināšana un dzīvesvietas nodrošināšana, kas, viņuprāt, piesaistītu vairāk izglītības jomā strādājošo. Kāds direktors izteicis ideju, ka profesijas prestižu varētu paaugstināt, pieaugot darba stāžam, samazinot skolotāja slodzi, tajā pašā laikā šim apstāklim neietekmējot viņa algas apmēru.

Citu datumu laikraksti

 • Pirmais medījums iegūst medaļu

  Izstādē ir vairāku Annas mednieku trofejas.Izstādē ir vairāku Annas mednieku trofejas Armands Skaistkalns pilntiesīgs mednieks ir tikai trīs gadus....

 • Laureāti

  Ziemeļaustrumu virsmežniecības medību trofeju izstāde atvērta Gulbenē, Pamatu ielā 14, līdz 9.februārim.Ziemeļaustrumu virsmežniecības medību trofeju...

 • Darbu uzsāk Kredītu reģistrs

  Kopš šā gada 1.janvāra darbojas Kredītu reģistrs – datu bāze par visu kredītņēmēju saistībām pret Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem, kuri ir...

 • Mīļie Alūksnes ļaudis!

  Klāt jauns Kunga žēlastības gads, klāt Zvaigznes jeb Trejkungu diena, un tas nozīmē, ka klāt ir atkal iespēja ieklausīties Dieva vēstījumā...

 • Melnais stārķis - 2008.gada putns

  Latvijas Ornitoloģijas biedrība jau kopš 1996.gada izvēlas gada putnu. Parasti par tādu kļūst kāda labi pazīstama putnu suga, kuras stāvoklis liecina...

 • Gatavojas barikāžu dienu pasākumam

  Alūksne. Alūksnes tautas namā uzsākta gatavošanās barikāžu dienu atceres pasākumam, kas šogad paredzēts piektdien, 18.novembrī.Alūksne. Alūksnes...