Tiekas pašvaldības sēdē

Liepnas pagasta padomes kārtējā sēdē izskatīja vairākus jautājumus, kas saistīti ar zemi - atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām un zemes lietošanas tiesību nodošanu.

Liepnas pagasta padomes kārtējā sēdē izskatīja vairākus jautājumus, kas saistīti ar zemi - atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām un zemes lietošanas tiesību nodošanu.
"Četros gadījumos pašvaldība atteicās no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz zemes gabaliem 10,3 hektāru platībā, 6,8, 2,14 un 7,24 hektāru platībā. Tika izskatīts viens iesniegums par zemes lietošanas tiesību nodošanu un par zemes nodošanu lietošanā bez atlīdzības. Tika izskatīti arī jautājumi par sociālās palīdzības sniegšanu," stāsta Liepnas pagasta padomes sekretāre Ilze Paia.
Viņa uzsver, ka deputāti sēdē lēma arī par Liepnas vidusskolas gatavību 2005./2006.mācību gadam un atzina, ka skolā var veiksmīgi uzsākt mācības.

Citu datumu laikraksti