Tiekas sieviešu klubi

Uz Alūksnes rajona sieviešu klubu tikšanos 27.jūlijā ieradās deviņas sievietes, kas pārstāvēja astoņus sieviešu klubus.

Uz Alūksnes rajona sieviešu klubu tikšanos 27.jūlijā ieradās deviņas sievietes, kas pārstāvēja astoņus sieviešu klubus.
Alūksnes Nevalstisko Organizāciju centra biroja vadītāja palīdze Solvita Strazdiņa apgalvo, ka pagājušā mēneša tikšanās bija vairāk apmeklēta, jo bija ieradušās 18 sievietes. "Šādas tikšanās notiks katra mēneša ceturtajā trešdienā," stāsta S.Strazdiņa un uzsver, ka nākamā tikšanās notiks 24.augustā.
Sievietes tika informētas par jau bijušajiem pasākumiem, Alūksnes Novada fondu, par to, ka tiks izsludināts projekta konkurss. Sanāksmē piedalījās arī Gulbenes rajona Lizuma tautas skolas pārstāve. Sapulcē sievietes tika aicinātas arī rakstīt "Latvijas lepnumam" un stāstīt par cilvēku labajiem darbiem.
Tika runāts arī par Sabiedrības integrācijas fonda piedāvāto projektu Latvijas lauku sieviešu apvienībām. Šis projekts ļaus sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju komercdarbības uzsākšanu, veicināt dzimumlīdztiesību Latvijas darba tirgū un informācijas sabiedrības veidošanu visos Latvijas reģionos. "Projekta pamatideja ir kā ar amatniecību nopelnīt sev algu, kā to, ko darinām sirdspriekam, pārvērst par preci un labi pārdot," stāsta S.Stradiņa.

Citu datumu laikraksti

  • Iesaistās latvāņu apkarošanā

    Pagājušajā gadā Zemkopības ministrijas aktīvās rīcības dēļ Latvija ieguva atbalstu latvāņu apkarošanai no Eiropas Savienības struktūrfondu...

  • Izstrādās tehnisko projektu vakarskolai

    Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē tika pieņemts lēmums par grozījumu veikšanu rajona padomes 2005.gada budžetā.Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē...

  • Vismazāk postījumu ceļu aprīkojumam

    Gada pirmajā pusē vismazāk postījumu ceļu aprīkojumam nodarīts Alūksnes rajonā. Vandāļi un pārgalvīgi braucēji radījuši 264 latu zaudējumus, tas ir...