“Tirgotāja bibliotēkā” - jaunumi

Latvijas Tirgotāju asociācijas aprūpētā “Tirgotāja bibliotēka” papildināta ar četriem jauniem izdevumiem - normatīvo dokumentu krājumiem “Administratīvā atbildība”, “Pārtika”, “Preču aprite” un “Patērētāju tiesības”.

Latvijas Tirgotāju asociācijas aprūpētā "Tirgotāja bibliotēka" papildināta ar četriem jauniem izdevumiem - normatīvo dokumentu krājumiem "Administratīvā atbildība", "Pārtika", "Preču aprite" un "Patērētāju tiesības".
LTA izdevumi uzņēmēju vidū ir pieprasīti un populāri, jo palīdz sekot līdzi ļoti mainīgajai Latvijas likumdošanai.
Krājuma "Administratīvā atbildība" pamatdokuments ir Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, kurā likumdevēji nemitīgi ievieš izmaiņas. Pārvērtības skārušas arī kodeksa nodaļas par administratīvajiem pārkāpumiem uzņēmējdarbībā, tirdzniecībā un finanšu jomā, patērētāju tiesību aizsardzībā, kas visvairāk ietekmē šajās tautsaimniecības nozarēs nodarbinātos cilvēkus. Lai iedrošinātu uzņēmējus paust savu viedokli, aizstāvēt sevi saskarsmē ar valsts un pašvaldību kontrolējošām iestādēm, kas nereti izceļas ar savu resorisko (pārmērīgas rūpes tikai par savu resoru) ieinteresētību, krājumā ievietots arī Administratīvā procesa likums, kas regulē administratīvo aktu, tajā skaitā lēmumu par uzliktajiem administratīvajiem naudas sodiem pārsūdzēšanas kārtību augstāk stāvošās iestādēs un tiesā.
Izdevums "Patērētāju tiesības" dod ieskatu jaunākajos likumdošanas aktos patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kam tirgotājiem ikdienas darbā jāpievērš aizvien lielāka vērība. Krājumā likts uzsvars uz tā saucamo rūpniecības jeb nepārtikas preču apriti un pašas tirdzniecības nodrošināšanu ar kvalitatīviem pakalpojumiem, lai gan vispārīgās patērētāju tiesību nostādnes ir attiecināmas uz jebkurām precēm un pakalpojumiem. Aktuāli, ka pēc Eiropas Savienības (ES) direktīvas pircēju un patērētāju pretenziju pieteikšanās termiņš par precēs atklātajiem trūkumiem pagarināts no viena gada līdz diviem gadiem. Patērētāju aizstāvības nolūkos sīkāka regulācija ieviesta dažādiem darījumiem sadzīves pakalpojumu jomā. Tomēr nereti uzņēmējiem jāsastopas ar negodīgiem pircējiem un klientiem, kas šo likumdevēja pretimnākšanu izmanto, lai gūtu sev kādu materiālu labumu. Bieži vien konfliktu cēlonis ir pircēju un pārdevēju neinformētība, tāpēc abu pušu izglītošanai patērētāju tiesību jautājumos ir liela nozīme. Priekšrocības pircējiem kļuvušas par būtisku faktoru konkurences cīņā starp tirdzniecības uzņēmumiem, tāpēc ikvienam veikala vadītājam, prečzinim un pārdevējam ir svarīgi pārzināt patērētāju tiesību aizsardzības jautājumus. Normatīvo aktu krājumā bez Patērētāju tiesību aizsardzības likuma atrodami citi ar to saistīti likumi un valdības noteikumi - par preču drošumu, reklāmu, preču zīmēm, valsts valodas pielietojumu preču apritē. Tāpat krājumā ievietoti vairāki skaidrojošie raksti no žurnālā "Tirgotājs" par cenrāžiem, reklāmu un preču zīmēm, kas atvieglos apgūt oficiālos tekstus.
Rokasgrāmata ēdināšanas un tirdzniecības darbiniekiem "Pārtika" apjomīgā informācijas klāsta dēļ ir izdota divās daļās. Pirmajā daļā ir ievietoti vispārīgi pārtikas jomas reglamentējošie dokumenti, piemēram, Pārtikas aprites uzraudzības likums, Higiēnas prasības pārtikas apritē, ES atzītās jaunās pārtikas saraksts, Pārtikas preču marķēšanas noteikumi. Otrajā daļā informatīvais materiāls sagrupēts pa produktu grupām - piens, gaļa, putni un olas, zivis, ūdeņi un sulas, cukurs, augļi un dārzeņi, dzīvnieku barība. Rokasgrāmatas agrāko laidienu ātrā izpirkšana liecina, ka tā veiksmīgi palīdz pārtikas aprites dažādos posmos strādājošajiem uzņēmējiem orientēties jaunāko normatīvo dokumentu klāstā un konkurēt kopējā ES tirgū. Izdevums tapis ar Zemkopības ministrijas atbalstu.
"Preču aprite" ir noderīga tiklab pārdevējiem, kā pircējiem, jo palīdz labāk orientēties preču un naudas kustības īpatnībās un prasībās. Krājumā aplūkoti gan tirdzniecības organizēšanas pamatjautājumi, gan viss, kas saistīts ar pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanu - kases aparātu lietošanu, preču pavadzīmes - rēķina noformēšanu, kvīšu un biļešu pielietojumu. Izdevumā uzņēmēji atradīs atbildes uz daudziem jautājumiem: par izbraukuma vairumtirdzniecību, tirdzniecības kārtību tirgos un gadatirgos, preču iepirkšanu no fiziskām personām, preču zuduma normām un citu. Krājumā ievietoti fragmenti no vairākām valsts uzraudzības iestāžu vēstulēm - oficiāliem skaidrojumiem, kā arī konsultējoši raksti no žurnāla "Tirgotājs", kurā autori vienkāršā valodā pārstāstījuši strīdīgās, nereti pretrunīgās tiesību normas.
"Tirgotāju bibliotēkas" jaunās grāmatas interesenti var iegādāties gan grāmatveikalos, gan LTA birojā, kur izdevumu cenas ir viszemākās, turklāt LTA dalībniekiem ir 15 procentu atlaide.
Šomēnes sērijā "Tirgotāja bibliotēka" iznāks normatīvo aktu krājums "Rīga", kas veidots sadarbībā ar Rīgas domi, un "Augļu un dārzeņu kvalitātes novērtēšanas rokasgrāmata", kas tapusi sadarbībā ar Zemkopības ministriju.

Citu datumu laikraksti

 • Bojā iet cilvēks

  Alūksnes rajonā šķembu bāzē Virešu pagastā trešdien notikusi divu smago automašīnu sadursme, kurā cieta trīs cilvēki, bet viens gāja bojā.Alūksnes...

 • Pagastā gatavojas jubilejas sporta spēlēm

  Mālupes pagasta padome rīko 10. Alūksnes rajona pašvaldību sporta spēles. Tām sporta laukums pie pamatskolas ir gandrīz sakārtots.Mālupes pagasta...

 • Pieturās parādās grafīti

  Šogad pirmajā pusgadā pārgalvīgi autobraucēji, zagļi un huligāni valsts autoceļu aprīkojumam nodarījuši zaudējumus 135 000 latu apmērā, tas ir par 23...

 • Eiropas kampaņas “Būvē droši!” pasākumi turpinās

  Kampaņu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES...

 • Nekas nav līdz galam izlemts

  Latvijas politiķi izvairās pieņemt konkrētus lēmumus. Mūsdienu politika balstās uz politiskās sadzīvošanas stratēģijām, nevis konsekventiem...

 • Vai pensionāram aizdod naudu?

  Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var aizdot 100 latu operācijai?Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var...