Tomēr likvidēs

Alūksnes novada domes sēdē vakar deputāti tomēr pieņēma lēmumus par divu pašvaldības izglītības iestāžu likvidēšanu. 1.septembrī jaunā mācību gada zvans diemžēl vairs neatskanēs Jaunlaicenes sākumskolā un Liepnas internātpamatskolā. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis bija izmantojis savas tiesības un jautājumus virzījis uz domes sēdi, lai arī komitejā tie neguva deputātu balsu vairākumu. Domes lēmumi paredz, ka abu izglītības iestāžu likvidācija jāpabeidz līdz 31.augustam.
“Jaunlaicenes sākumskolu likvidējam kā iestādi, bet pie Ziemeru pamatskolas veidosim filiāli pirmsskolai. Kur šī filiāle atradīsies – par to lems paši pagasta iedzīvotāji. Sociālās, izglītības un kultūras komitejai uzdots līdz 31.maijam sagatavot lēmumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Jaunlaicenes un Veclaicenes pagasta iedzīvotājiem. Pēc tam lēmums tiks pieņemts domes sēdē,” skaidroja A.Dukulis.
Deputāts Druvis Tomsons ar šādu lēmuma projektu nebija mierā, norādot – komitejā izteica ierosinājumu nevis likvidēt, bet pirmsskolas grupu atstāt esošajās telpās. “Kāda jēga tad strādāt komitejai, izlemt, ja viens cilvēks tāpat pārliek uz domes sēdi, neko nemainot?! Jaunlaicene attīstās – tagad sodīsim cilvēkus, ka viņi dzemdē bērnus un liksim bērnus vest uz nez kurieni? Jau Veclaicenē vairs nekā nav! Aicinu balsot pret šādu jautājuma uzstādījumu. Jaunlaicenes skolas ēkā var izveidot sabiedrisko centru, kur atrastos bērnudārzs, pagasta pārvalde, bibliotēka, pasts, ēdināšanas iestāde. Komitejā izskanēja arguments, ka telpas ir nožēlojamā stāvoklī... Cilvēkam nekad nevajadzētu lepoties, ka pašam netīri apavi. Tās ir pašvaldības telpas,” atzina D.Tomsons.
A.Dukulis viņu pārtrauca, norādot, ka beidzies izteikšanās laiks, uz ko D.Tomsons iebilda, ka šis nav tik vienkāršs jautājums, kā ielaist vai neielaist līdakas ezerā, bet tas skars 24 bērnu vecāku ikdienu. “Tikko domes sēdē arī pats balsoji, ka Jaunlaicenes pagastam iedalām 40 000 eiro bibliotēkas un feldšerpunkta pārvietošanai uz skolas ēku! Likvidē tikai skolu kā iestādi, pie Ziemeru skolas veidos filiāli ar vienu vai divām pirmsskolas grupām. Tā ir tīra demagoģija!” iebilda A.Dukulis.
Turpinās no 1.lappuses

Deputāts Ainars Melders uzsvēra – jau no iepriekšējā domes sasaukuma ir “kaudze lēmumu, kas nav izpildīti”. “Ticības, ka Jaunlaicenē paliks bērnudārzs, man nav, jo šādi formulēts lēmuma projekts to neparedz,” pauda A.Melders.
Arī Jaunlaicenes sākumskolas vecāku pārstāve Vita Volte vērsa uzmanību, ka uz domes sēdi lēmuma projekts diemžēl nav mainīts tā, kā nolēma komitejā. “Nav minēts, ka pirmsskolas grupa paliks Jaunlaicenē,” sacīja V.Volte.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins iebilda, ka tas būs vecāku ziņā - izlemt, kur šo grupu veidot. “Ja vecāki būs izvēlējušies vairāk orientēties uz Ziemeru skolu, tad grupa būs tur, ja uz Jaunlaiceni – tad Jaunlaicenē. Varbūt abās vietās,” solīja A.Dukulis.

Divas nespēs uzturēt
Sēdē nolemts likvidēt arī Liepnas internātpamatskolu, bet Liepnas vidusskolai uzdots no 1.septembra nodrošināt izglītības iestādē internāta (piecas dienas nedēļā) pakalpojumu. Runājot par skolu Liepnā, A.Dukulis norādīja, ka divas skolas vienā pagastā novads nespēs uzturēt. “Trešdien sazinājos ar ministriju, Saeimas deputātiem – nekas nenorāda uz to, ka lēmums par internātskolu pastāvēšanu no valsts puses tuvākajā laikā varētu mainīties. Ja tā tomēr notiks, varēsim pārskatīt lēmumu. Apzvanīju pārējās internātskolas – par lielāko daļu arī šomēnes taps šādi lēmumi. Izņēmums ir Iecava, jo tur jau tagad 80 procentus finansē pašvaldība un pievienos pamatskolai,” stāstīja A.Dukulis.
Liepnas internātpamatskolā šobrīd mācās 92 skolēni, no tiem 11 ir pirmsskolas grupā, 81 – 1. līdz 9.klasē. 43 bērni ir no Alūksnes novada, pārējie – no citiem. “Sazinājos ar šo citu novadu vadītājiem, kuri atzina – kad valsts vairs nefinansēs, tad arī lems, ko tālāk darīt. To Alūksnes novads nevar ietekmēt. Bet tikai ar 43 mūsu novada bērniem aizpildīt internātskolu nevaram. Ja internātskolā paliek 91 skolēns, tad no novada budžeta vajadzēs 203 000 eiro bez ēdināšanas, kurus šobrīd piešķir valsts. Ar ēdināšanu – 223 000 eiro. Šobrīd valsts uz bērnu piešķir 197 eiro, un tas ir tikai vēl šajā kalendārajā gadā. Nākamgad valsts finansējuma vairs nebūs. Līdz 1.septembrim pie Liepnas vidusskolas paredzēts izveidot internātu, kurā varēs izvietot līdz 48 bērniem – Alūksnes novada kontingentu, kas izmanto internātu internātskolā,” pauda A.Dukulis.

Jāprasa atbildība no
vecākiem
D.Tomsons atgādināja, ka Liepna pašiem ir definēts kā novada attīstības centrs un ka 51 darbavietas zaudēšana ietekmēs visu pagastu. “Šādi zāģējam zaru, uz kura paši sēžam. Ar lēmumu likvidēt pašvaldība skrien ratiem pa priekšu. Jānogaida! Tas labi, ka A.Dukulis ir apzvanījis citus, tomēr tas ir tāpat kā “viena tante teica...”,” domā D.Tomsons. Viņš uzskata, ka nebūs vienkārši savienot divas skolas, kurās ir atšķirīgi bērni un vajadzīga īpaša pieeja.
Deputāte Maruta Kauliņa ir pārliecināta, ka centrā jābūt bērnam un visa sakne ir vecāku atbildība. “No vecākiem būtu jāprasa atbildība visā bardzībā. Padomju laikos invalīdu, bērnu ar garīgu atpalicību “nebija” – viņi visi bija kaut kur ieslēgti. Ja šie bērni visu laiku ir starp sev līdzīgiem, viņiem nav iespēju attīstīties,” atzina M.Kauliņa. Viņa uzskata, ka abu skolu bērni var mācīties kopā. “Problemātiskiem bērniem vajag psihiatra atzinumu. Ja tāds ir, var apmeklēt Gaujienas speciālo internātpamatskolu, kuru valsts nelikvidēs,” teica M.Kauliņa un uzsvēra – Mālupē ar 60 vietām neatrisinās novadam aktuālo jautājumu par vietu trūkumu pansionātā. “Varbūt Liepnas internātskolas ēku var pārveidot par vēl vienu pansionātu?” viņa teica.

Tik klapē ciet un necīnās
A.Melders atzina, ka balsos “pret”, jo lēmuma projektā nav pausts galvenais likvidēšanas iemesls – tas, ka valsts vairs nefinansēs. “Šeit nav neviena vārda no tā, ko A.Dukulis uzskaitīja! Tagad sanāk, ka paši skolu likvidējam. Nav pareizi. Paspēt aizvērt varam jebkurā brīdī. Mums tāds stils kā lēmumā par Jaunlaicenes skolu – kaut ko atņemam un tad lai cilvēks kā suns skrien, varbūt to kaulu iedos... Visu aizveram, tad nākat palūgties – varbūt iedosim. Šāds stils nav pieņemams, bet tā valstī notiek visu laiku. Šis ir pāragrs lēmums. Mēs esam politiķi, kuri kaut ko solīja vēlēšanās. Mani visvairāk izbrīna, ka vietās, kur slēdzam skolas, Zaļo un zemnieku savienībai bija 36 procenti vēlētāju balsu, Aivara Fomina partijai – 30 procenti, “Vienotībai” - 16 procenti, bet jūs tā mierīgi visu tagad: lai iet ciet! Tā ir politika. Es varēju droši celt roku par Jaunlaicenes aizvēršanu, jo man tur ir tikai divas balsis, bet domāju globālāk par novadu. Šobrīd novadā nav izstrādāta programma par to, kas būs tālāk ar skolām. Tikai klapējam ciet, bet visi tik sēž un priecājas. Kāpēc Gaujienā ir speciālā internātskola - Liepnā vajag! Mēs neesam neko pacīnījušies! Slimnīcu gan aizstāvējām,” pauda A.Melders.

Jālikvidē pašvaldībai
A.Dukulis atgādināja – vēsturiski internātskolas piederēja valstij, pēc tam tika nodotas pašvaldībām, kas tagad skaitās to dibinātāji un arī likvidētāji. “Likums paredz, ka lēmums par slēgšanu jāpieņem sešus mēnešus iepriekš. Ja Liepnā pie vidusskolas tiks atvērts internāts, vajadzēs četras piecas darba vietas klāt. Mālupes pansionātā vajadzēs 33 darbiniekus. Dzīve mainās, diemžēl ir jāpārkārtojas,” sacīja A.Dukulis. A.Fomins secināja – šodien cīnās ar sekām. “Man arī gribas, lai būtu rakstīts, ka tā ir lielā politika, bet tā nav, un mums ir divas skolas vienā pagastā. Vidusskolā šobrīd iztrūkst 1. un 3.klases – bērnu nav... Abas skolas ir apdraudētas,” sacīja A.Fomins.
Deputāte Līga Langrate pauda, ka balsos “pret”, jo novadā nekas nav darīts, lai internātskolu censtos saglabāt. “Ja runājam par optimālu, kvalitatīvu skolu tīklu, tad ar šādu lēmumu netiks nodrošināta resursu racionāla izmantošana. Varbūt reizēm novadā nevajag tērēt naudu ārišķībām – arī šodien bija tādi lēmumi,” sacīja L.Langrate.

Nav dūšas pateikt
Deputāte Viola Aija Kaparšmite rosināja nedalīt kategorijās “baltie” un “melnie”. “Mēs - tie ļaunie, kas visu likvidē, un tad ir baltie, kas parasti balsojumos atturas, jo nav dūšas pateikt “pret”. Šoreiz rosinu neatturēties, bet paust skaidru nostāju! Ja esat “pret”, tad nāciet ar konkrētiem priekšlikumiem, kur ņemt naudu. Ja mēs tagad zinām, ka Liepnas internātskolā ir auksts, nav malkas – kāpēc tā? Vasarā gan teica, ka trīs kurinātāji visu vasaru zāģējot malku. Smags jautājums būs bezdarbs, bet – ja jau tagad skolā apkopējs ir uz pusslodzi no minimālās algas, vai ar to var izdzīvot? Pēdējās nedēļās esmu daudz runājusies ar dažādiem Liepnas iedzīvotājiem. Visi nesaka, ka internātskola jāatstāj, domas ir dažādas,” atzina V.A.Kaparšmite.

Nav bizness un tūrisms
Liepnas internātpamatskolas direktore Ina Aizupe “Alūksnes Ziņām” atzīst – diemžēl tas ir politisks lēmums, kur nav vietas emocijām. “Šis jautājums nav ne bizness, ne tūrisms, kas kādreiz nesīs kaut kādu labumu. Vienīgi tam visam apakšā stāv cilvēks un bērni, kas ir mūsu nākotne. Skolas slēgšana būs ļoti liels trieciens visam Liepnas pagastam. Šodien līdz galam mēs to vēl nemaz nesaprotam... Visi darbinieki, kuri strādā skolā, ir darbspējīgi cilvēki, kuri, protams, meklēs risinājumus. Cilvēki jau neuztraucas par to, ka gadu vai divus būs bezdarbnieki, bet Liepnā rit viņu dzīve. Mēs esam Alūksnes novada patrioti – arī es un mana ģimene, tādēļ arī neesam nekur aizbraukuši. Nav pārliecības, ka izdarījām visu, lai būtu citādi labi,” saka I.Aizupe.


Alūksnes novada domes deputātu balsojums
Par Jaunlaicenes sākumskolas likvidāciju:
“par”– 10 (Aivars Fomins, Maruta Kauliņa, Arturs Dukulis, Askolds Zelmenis, Druvis Mucenieks, Viola Aija Kaparšmite, Dzintars Adlers, Modris Lazdekalns, Jānis Zeltiņš, Laimonis Sīpols);
“pret” - 4 (Druvis Tomsons, Mārtiņš Augstkalnietis, Ainars Melders, Līga Langrate).
Par Liepnas internātpamatskolas likvidāciju:
“par” – 9 (A.Fomins, M.Kauliņa, A.Dukulis, A.Zelmenis, D.Mucenieks, V.A.Kaparšmite, Dz.Adlers, M.Lazdekalns, J.Zeltiņš);
“pret” - 4 (D.Tomsons, M.Augstkalnietis, A.Melders, L.Langrate);
balsojumā nepiedalījās – 1 (L.Sīpols, jo sieva strādā šajā izglītības iestādē);
deputāts Verners Kalējs domes sēdē nepiedalījās, jo atradās Rīgā saistībā ar sava uzņēmuma jautājumiem.

Citu datumu laikraksti

 • Stāstu sega uzsāk ceļu Alūksnē

  Stāstu sega uzsāk ceļu Alūksnē

  Ar izstādes “Stāstu sega Latvijai” atklāšanu aizvadītajā nedēļā sākās Latvijas simtgades pasākumu cikls Alūksnē. Tas ir ilgtermiņa projekts, kurā...

 • Draudzīgais labradors Lotārs 2

  Draudzīgais labradors Lotārs

  (Turpinās no 1.lappuses)Lotārs Sarmītes, Andra un Sarmītes mammas Veltas ģimenē ienāca pirms teju septiņiem gadiem. Dzimšanas dienu mīļais suņuks...

 • Dzīve kā izrāde

  Dzīve kā izrāde

  Mums ikdiena paiet steigā, bet kādam varbūt absolūtā garlaicībā, un tā ir dzīve. Kā spēle vai izrāde ar aktieriem un skatītājiem. Kā nospēlēsi, tā...

 • Lieto enerģiju gudri

  Lieto enerģiju gudri

  Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā vakar...

 • Dzintars Čīča aicina uz koncertu

  Dzintars Čīča aicina uz koncertu

  Janvārī čigānu izcelsmes latviešu dziedātājam Dzintaram Čīčam apritēja 25 gadi, un savu jubileju dziedātājs atzīmēs ar koncertprogrammu “Bučas...

 • Rīt - “Ilgāja zivtiņa”

  Veclaicenes pagastā, Latvijas – Igaunijas pierobežā, 3.februārī ikviens aicināts uz zemledus makšķerēšanas sacensībām „Ilgāja zivtiņa”. Sacensības...