Tradicionāli piešķir atvieglojumus nodokļu maksātājiem

Šonedēļ notika Zeltiņu pagasta padomes sēde, kurā izskatīja jautājumus, kas aktuāli katra gada sākumā.

Šonedēļ notika Zeltiņu pagasta padomes sēde, kurā izskatīja jautājumus, kas aktuāli katra gada sākumā.
Deputāti pieņēma saistošos noteikumus par atvieglojuma piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.
"Nemainīgi katru gadu 50 procentu apmērā tos piešķiram represēto laulātajiem vai ģimenes locekļiem un černobiliešiem. Likums paredz tos piešķirt represētajiem, taču mēs izlēmām to piemērot arī represēto laulātajiem, jo zemi ģimene izmanto kopīgi," laikrakstam stāsta Zeltiņu pagasta padomes sekretāre Elita Laiva.
Sēdē pieņēma arī lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtību, apstiprināja pašvaldības un tai pakļauto iestāžu štatu sarakstu, kas šogad palicis nemainīgs.
"Veicām izmaiņas darba samaksas nolikumā sakarā ar minimālās algas paaugstinājumu līdz 80 latiem," saka sekretāre.
Sēdē nolēma, ka vēlēšanu iecirkņu skaits un atrašanās vieta pagastā būs līdzšinējie. "Vēlēšanu iecirknis atradīsies pagasta bibliotēkas telpās," informē E.Laiva.
Divām ģimenēm piešķīra trūcīgās ģimenes statusu. Izskatīja 14 dažādus iesniegumus: par zemes piešķiršanu lietošanā, par atteikšanos no zemes, par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un citus.

Citu datumu laikraksti

  • Lems par finanšu sadali

    Alūksnes rajona padomes sēdē rīt lielākā daļa no 17 darba kārtības jautājumiem paredz lemt par finanšu sadali 2004.gadā, kā arī darba grupu izveidi...

  • Ir daudz paveikts pilsētas labiekārtošanā

    Pērn Alūksnē paveikti daudzi darbi pilsētas labiekārtošanā. Infrastruktūras veidošanā ieguldīts gandrīz miljons latu.Pērn Alūksnē paveikti daudzi...

  • Aicina pusdienot arī iedzīvotājus

    Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā par ēdināšanu rūpējas SIA “Unti”. Tā uzvarēja pagājušā gada nogalē rīkotajā konkursā, tāpēc var...