Trapenē grib veidot pārrobežu sadarbības - izglītības centru

Trapenes pagasta padome ar vairākām Alūksnes rajona, Igaunijas un Krievijas pašvaldībām ir izstrādājusi pārrobežu projektu, lai veicinātu sadarbību uz Eiropas Savienības ārējās robežas.

Trapenes pagasta padome ar vairākām Alūksnes rajona, Igaunijas un Krievijas pašvaldībām ir izstrādājusi pārrobežu projektu, lai veicinātu sadarbību uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Projekta laikā Trapenē paredzēts veidot pārrobežu sadarbības - izglītības centru pagasta bērnudārza ēkā.
"Pagasta bērnudārza ēka ir salīdzinoši jauna, bet diemžēl tagad tā vairs netiek pilnvērtīgi izmantota. Nu jau kādu laiku pirmskolēni tur vairs nemācās. Pašvaldībai bija izdevīgi šīs telpas izmantot pirmsskolēnu izmitināšanai, jo ir noslēgts nomas līgums ar nomnieku. Nomnieks šīs telpas apkurināja un izmantoja savām vajadzībām. Tagad arī viņam telpas vairs nav vajadzīgas, tādēļ līgums tiks lauzts. Pašvaldība domā, kur gūt līdzekļus, lai šo ēku varētu atkal apsaimniekot, tādēļ radās ideja par projektu," stāsta Trapenes pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Liberts.
Viņš uzsver, ka projekts paredz gan šīs ēkas remontu, gan datortehnikas un mēbeļu iegādi. "Centrā varēs organizēt izglītojošas mācības uzņēmējiem, pagasta iedzīvotājiem un citiem. Pieļauju, ka varēsim tur rīkot datorkursus un svešvalodu kursus. Tos vadīt aicināsim speciālistus no citurienes. Būtiski ir tas, ka par projektā gūto finansējumu varēsim arī uzturēt telpas divus gadus. Tas ir ļoti izdevīgi, tādēļ ceram, ka projektu atbalstīs," saka J.Liberts.
Ja izdosies izveidot iecerēto izglītības centru, Trapenē radīsies vairākas jaunas darba vietas. Projekta vadošais partneris ir Trapenes pagasta padome, bet partneri - Alūksnes rajona padome, Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome, Liepnas pagasta padome, Lahedas un Monistes pašvaldība Igaunijā, Palkinas pašvaldība Krievijā. Projekts ir iesniegts INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātes programmā. Kopumā tajā ir iesniegti 13 projekti.
Tuvāko divu mēnešu laikā trapenieši uzzinās atbildi - vai projekts ir atbalstīts vai ne. Pozitīva lēmuma rezultātā Trapenes pagasta padomei būs jāpiedalās ar savu līdzfinansējumu 20 procentu apmērā.
"Mūsu pagasts atrodas īpašā zonā, tāpēc valsts segs 15 no līdzfinansējuma 20 procentiem. Mums no sava budžeta vajadzēs tērēt tikai 5 procentus kopējo izmaksu," saka J.Liberts.
Viņš norāda, ka Lahedas pašvaldības ieguvums no šā projekta būs līdzīgs trapeniešu ieguvumam, bet pārējiem sadarbības partneriem tas būs proporcionāls ieguldītajam finansējumam.
"Arī Lahedā veidos izglītības centru. Liepnā gūto finansējumu izmantos mācību rīkošanai un biroja tehnikas iegādei, bet Apē - mācībām un semināriem. Līdzīgi būs arī Monistei, bet Palkinas kolēģiem būs jābrauc izglītoties pie mums. Manuprāt, ieguvēji būs visi," vērtē J.Liberts.

Citu datumu laikraksti