Treneriem jābūt izglītotiem

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas stājušies spēkā pērn 28.oktobrī, sporta treneriem ir jāiegūst sertifikāts, lai varētu turpināt strādāt sporta jomā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas stājušies spēkā pērn 28.oktobrī, sporta treneriem ir jāiegūst sertifikāts, lai varētu turpināt strādāt sporta jomā.
Latvijas Treneru tālākizglītības centrs ir vienīgā iestāde, kas var sagatavot sporta trenerus šādai kvalifikācijai. Jau no marta te gaida uz mācībām, lai sporta treneri pilnvērtīgi sagatavotos sertifikācijai, laikrakstu informē šī iestāde.
Sertifikāts - pieciem gadiem
Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs, nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība sportā, bet sertifikāts nav nepieciešams. Citām personām, kuras īsteno sporta interešu izglītības programmas, nepieciešams sertifikāts.
Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstākās pedagoģiskās izglītības sportā programmas apguvi, ir tiesīgs bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas. Sertifikāciju minētais speciālists pirmo reizi kārto piektajā gadā pēc diploma iegūšanas atbilstoši resertifikācijai izvirzītajām prasībām.
Sporta speciālista profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem. Atkārtotu izsniegšanu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija.
Lai atzītu ārvalstīs iegūtos sporta izglītības un kvalifikācijas dokumentus, komisija izvērtē to atbilstību šo noteikumu prasībām. Sporta speciālistam, kura ārvalstīs iegūtā sporta izglītība un kvalifikācija ir atzīta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sertifikātu izsniedz bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.
Iespējamas trīs kategorijas
Sporta darbinieks, kurš īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, vada sporta treniņus vai darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo vai metodisko darbu, uzskatāms par sporta speciālistu, ja viņš ir ieguvis sertifikātu. Sertifikācija paredz triju kategoriju sertifikātus: A, B un C.
Komisija A kategorijas sertifikātu piešķir personai, kuras darba stāžs trenera amatā ir vismaz pieci gadi, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, saņēmusi attiecīgās sporta federācijas vai Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu, pēdējo piecu gadu laikā apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu ne mazāk kā 100 stundu apjomā un nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.
Komisija B kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, saņēmusi attiecīgās sporta federācijas vai Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu un nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.
C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kurai ir vidējā izglītība, kura saņēmusi attiecīgās sporta federācijas vai Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu, pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas ne mazāk kā 320 stundu apjomā, kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā, un nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.
Apstiprina sertifikācijas rezultātus
Septiņu dienu laikā pēc sertifikācijas eksāmena sertificējamis saņem informāciju par rezultātiem un uzzina par piešķirto kategoriju vai sertifikācijas atteikšanu.
Sporta speciālista profesionālo zināšanu pārbaude, sertifikāta un apliecības izgatavošana, noformēšana un reģistrēšana maksā 12 latus, sertifikāta un apliecības dublikāta izgatavošana - sešus latus, atkārtota sporta speciālista profesionālo zināšanu pārbaude, ja pēc sertifikācijas atteikuma sertificējamais sporta speciālists sešu mēnešu laikā no atteikuma saņemšanas dienas iesniedz komisijai atkārtotu iesniegumu, maksā sešus latus. Sporta speciālista resertifikācija izmaksā sešus latus.

Citu datumu laikraksti

 • Mainīti naturalizācijas testa jautājumi

  No 5.janvāra tāpat kā līdz šim naturalizācijas pārbaužu testu veidošanai izmantos 100 jautājumus, bet desmit no tiem par Latvijas vēsturi un...

 • Lauku ceļi ir slideni

  Autobraucējiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Iestājoties aukstam laikam, ir pasliktinājusies situācija uz lauku ceļiem.Autobraucējiem ir jābūt īpaši...

 • Paplašina datoru biznesu vairākos rajonos

  SIA “GBVJ”, kas nodarbojas ar datoru tirdzniecību un servisu, pagājušais gads bijis veiksmīgs.SIA "GBVJ", kas nodarbojas ar datoru tirdzniecību un...

 • Feldšerpunkts iegūst sertifikāciju

  Jau ceturto mēnesi Virešu feldšerpunkts darbojas kā sertificēta medicīnas iestāde. Sertifikāts iegūts uz pieciem gadiem.Jau ceturto mēnesi Virešu...

 • Izdos divu rajonu tūrisma bukletu

  Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste tūrisma darbā Kristīne Vimba vienojusies ar tūrisma darba organizatoru Daili Kadili Gulbenes rajonā, ka...

 • Par auto apzagšanu Valmierā aiztur alūksnieti

  Naktī uz 4.janvāri aizdomās par piecu automašīnu atlaušanu un apzagšanu Valmierā, Vītolu ielā, aizturēts kāds alūksnietis.Naktī uz 4.janvāri aizdomās...