Trīs pašvaldībās veidos tūrisma informācijas centrus

Ir atbalstīts Vidzemes attīstības aģentūras izstrādātais projekts “Trīs stīgas Vidzemē”, kura īstenošanā iesaistītas arī Virešu, Kalncempju, Ziemeru, Apes, Alūksnes, Gaujienas un Pededzes pašvaldības.

Ir atbalstīts Vidzemes attīstības aģentūras izstrādātais projekts "Trīs stīgas Vidzemē", kura īstenošanā iesaistītas arī Virešu, Kalncempju, Ziemeru, Apes, Alūksnes, Gaujienas un Pededzes pašvaldības.
Projekta laikā šajās pašvaldībās izveidos jaunu tūrisma taku un automašīnu stāvlaukumu ar informācijas stendiem, soliņiem un galdiņiem atpūtai, atkritumu tvertnēm, ugunskura vietām, lauku varianta tualetēm. Būs arī norāžu zīmes uz ceļiem. Pededzē, Ziemeros un Kalncempjos izveidos tūrisma informācijas centrus.
Projekta pieteikumu Vidzemes attīstības aģentūra iesniedza konkursam PHARE 2002.
gada programmā "Baltijas jūras reģiona sadarbības programma Latvijai" vidēja apjoma projektu fondam. Projekta īstenošanā iesaistījušies arī igauņi un lietuvieši. Veicot kopīgas aktivitātes, paredzēts attīstīt tūrismu, veicināt sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanos.
"Plānots, ka "Trīs stīgas Vidzemē" pastiprinās un papildinās jau uzsākto tūrisma veicināšanu reģionā ar citu projektu palīdzību, tai skaitā "Via Hanseatica" projektu". Trīs stīgas šajā projektā ir autoceļi, kuru apkārtnē noritēs projekta galvenās aktivitātes: A2 autoceļš Rīga - Igaunija - Pleskava, kas ved caur Cēsu, Valkas un Alūksnes rajonu, A3 autoceļš Rīga - Valmiera - Valka, kas ved caur Cēsu, Valmieras un Valkas rajonu, kā arī teritorija, kurā noritēs Interreg IIIB atbalstītā projekta "Via Hanseatica" aktivitātes," stāsta aģentūras speciāliste Agnese Karaseva.
Iesaistītajās pašvaldībās projekts paredz tūrisma infrastruktūras attīstību, tūrisma speciālistu apmācību, interesantu un Baltijas valstīm kopīgu tūrisma pakalpojumu izstrādi, kopīgu tūrisma tēla veidošanu.
"Plānota arī esošo tūrisma pakalpojumu standartu paaugstināšana un jaunu piedāvājumu attīstība, lai piesaistītu ceļotājus reģionam ilgāk par vienu dienu. Paredzētas apmācības tūrisma uzņēmējiem, kā arī vietējiem tūrisma informācijas centriem, kuru darbinieki būs iesaistīti projekta aktivitātēs," norāda A.Karaseva.
Projekta kopējās izmaksas ir
380 576,00 eiro, no tā Eiropas Savienības līdzfinansējums ir
295 297,80 eiro. Projekta ilgums ir
10 mēneši, to īstenos šā gada laikā.

Citu datumu laikraksti

  • Plāno atcelt ienākumu nodokļa maksāšanu

    Paredzams, ka meža īpašniekiem vairs nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par to īpašumā esošā meža pārdošanu izciršanai un darījumiem ar tajā...

  • Mācības pielāgos reālās dzīves prasībām

    Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā.Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā. Notiks pārmaiņas...

  • Nedēļas nogalē kļūs aukstāks

    Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sola, ka nedēļas nogalē kļūs aukstāks. Gaisa temperatūra sestdienas un svētdienas naktī būs no...