Trūcīgajiem varēs piederēt vairāk

Apes novada dome veikusi grozījumus divos saistošajos noteikumos - „Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā”  un „Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”.

Aprūpes māja – tikai
darbdienās
Grozītie noteikumi par sociālajiem pabalstiem paredz, ka turpmāk aprūpes mājas pakalpojumu sociālie darbinieki sniegs tikai darbdienās, izņemto ārkārtas vai neparedzētas situācijas. “Iepriekš šādas normas noteikumos nebija, bet pakalpojuma saņēmēji izteica vēlmi to saņemt arī brīvdienās. Diemžēl budžetā nauda paredzēta tikai normāla darba laika algām,” skaidroja Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Liberts. Grozījumi arī paredz, ka vientuļās personas, kurām nav likumīgo apgādnieku, aprūpes mājas pakalpojumus kā līdz šim varēs saņemt, ja pensija nepārsniedz 120 latus. “Bija ierosinājums šo robežu palielināt līdz 170 latiem, kas būtu 85 procenti no minimālās algas. Apzinot iespējamo personu loku, kas varētu saņemt šo pakalpojumu, secinājām, ka budžetā tik daudz līdzekļu nevaram atvēlēt. Tāpēc ir priekšlikums ieviest līdzmaksājumu. Ja pensija vientuļajai personai ir no 120 līdz 150 latiem, tad līdzmaksājums ir 30 procenti, kas jāmaksā pašam pensionāram, savukārt, ja pensija ir no 150 līdz 170 latiem, tad pašam jāmaksā 70 procenti,” norādīja J.Liberts. Mainīti arī noteikumi par divu personu aprūpi, kuri dzīvo vienā dzīvoklī vai privātmājā. “Saņemot aprūpes mājas pakalpojumu, tiek noteikta 25 procentu atlaide katrai personai, tas nozīmē, ka katram jāmaksā 75 procenti,” skaidroja J.Liberts.

Grūti izkontrolēt piederošo
Daudz plašākas diskusijas deputātu starpā izvērtās par sociālās palīdzības pabalstu noteikumu maiņu. Līdz šim Apes novadā maznodrošinātām personām varēja piederēt zeme ne vairāk kā piecu hektāru plātībā un mežs līdz vienam hektāram. Tagad noteikumi paredz, ka personai var piederēt arī  viens neapdzīvojams dzīvoklis nepabeigtā jaunbūvē un dzīvoklim piesaistītā zeme, kā arī viens automobilis, traktors, motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā ilgāk par 12 mēnešiem, un arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim. “Kurš godīgs, tas pateiks. Kurš negodīgs – neteiks. Ja ir šaubas, mēs cenšamies noskaidrot, taču mums aizrāda, ka tā ir konfidenciāla informācija. Praksē viss veidojas citādāk, nekā ierakstīts noteikumos,” pauda deputāte un sociālā darbiniece Inese Dragone. J.Liberts norādīja, ka persona ar parakstu apliecina deklarācijas pareizību un, ja sociālais darbinieks atklāj melnus, sociālajiem darbiniekiem ir tiesības atteikt visus pabalstus. Mainītie noteikumi arī paredz, ka sociālā dzīvokļa pašvaldības īres maksas atlaide nav uzskatāma par dzīvokļa pabalstu. Tas nozīmē, ka, izsniedzot dzīvokļa pabalstu, netiek rēķināta īres maksas atlaide. Noteikumi papildināti arī ar vecuma ierobežojumu, kas nosaka, ka  tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši vecumā līdz 24 gadiem, kas nepārtraukti iegūst izglītību. Šāds ierobežojums noteikts tāpēc, ka bijušas situācijas, kad 27 gadus vecam jaunietim pašvaldība sedza ēdināšanas un skolas piederumu izdevumus.

Citu datumu laikraksti

 • Kā nekļūt par pūļa cilvēku?

  Domā ar savu galvu! Nelēksi taču akā, kad citi lec – tā pamāca vecāki, cenšoties pasargāt atvases no muļķīgas rīcības. Tikmēr rotaļa “Ādamam bij'...

 • Mājas aptieciņa “aug”

  Mājas aptieciņa draud pārvērsties par mazo laboratoriju – šāds novērojums rodas, noraugoties reklāmās, kas piedāvā medicīnas preces lietošanai...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne Lai nodrošinātu Bībeles muzeja darbību, kā arī kultūras vērtību – Bībeles seno eksemplāru - saglabāšanu un veicinātu tūrisma attīstību,...

 • Aktīvi piedalās skatēs

  Apes un Alūksnes novadu radošie kolektīvi virzās aizvien tālāk un aktīvi piedalās dažādās skatēs. Limbažos, Smiltenē un Valkā turpinās Vidzemes...

 • Alūksne īsumā

   Alūksne Policija jau informēja, ka 18.februārī pulksten 12.40 Latgales ielā pie mājas nr. 8 neatļautā vietā ielas braucamo daļu šķērsojusi...

 • Vai paliksim bez sabiedriskā transporta?

  Pasažieriem Vidzemes un Zemgales reģionā jau visai drīz var nākties samierināties ar vietējo reģionālo pārvadājumu samazināšanos – nesegto pagājušā...