Tūrisma uzņēmējiem maza interese par kopējiem plāniem

Noslēgumam tuvojas Alūksnes novada attīstības programmas izstrāde, kurā nozīmīga vieta atvēlēta tūrismam. Lai iepazīstinātu ar pašreizējo redzējumu tūrisma jomas attīstībā, kā arī uzklausītu priekšlikumus, tūrisma informācijas centrs uz kopēju tikšanos aicināja  tūrisma uzņēmējus, tūrisma darba organizatorus un pašvaldības pārstāvjus.

Šim uzaicinājumam atsaucās vien daži tūrisma uzņēmēji, tikšanās dalībnieku loku pamatā veidojot tūrisma darba organizatoriem un pašvaldības pārstāvjiem. Tomēr Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite rosināja aktīvi iesaistīties diskusijās par dzirdēto, kā arī izteikt savas domas par tūrisma jomas perspektīvām un tajā nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Jākoncentrējas uz tūristu pievilināšanu
A.Prižavoite atklāj, ka darbs pie tūrisma nozares attīstības šobrīd tiek saskatīts divos virzienos. “Viena lieta ir balstīta tieši uz uzņēmējdarbības veicināšanu Alūk­­snes novada teritorijā, bet otra saistīta ar vidi. Mums ir ļoti daudz pievilcīgu vides objektu, pie kuru sakārtošanas vajadzētu piestrādāt,” saka A.Prižavoite. Lai to izdarītu, nepieciešama ciešāka sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm: pašvaldību, uzņēmējiem, tūrisma, kultūras un sporta nozarēs strādājošajiem. “Visiem kopā mums jākoncentrējas uz to, lai atvilinātu tūristu uz šo pusi. Tas nestu labumu ne tikai tūrisma, bet visa novada attīstībai,” viņa akcentē.
Līdz galam neizsmelts potenciāls tiek saskatīts arī Alūksnes novada ģeogrāfiskajā novietojumā. “Mums jāmēģina sevi parādīt pārrobežu kontekstā, jo mēs atrodamies vietā, kas nākotnē varētu iegūt starptautisku nozīmi,” skaidro A.Prižavoite. Starp vājajām pusēm tiek minēta nepietiekama kultūrvēsturiskā mantojuma novērtēšana, kā arī Alūksnes novadam specifiskā klimata izmantošana unikāla tūrisma piedāvājuma radīšanā. Nākotnē vēlams vairāk piedomāt pie infrastruktūras sakārtošanas, kā arī regulārām mācībām tūrisma jomā strādājošajiem.

Pietrūkst pārdomātu tematisko maršrutu
Tiesa, vieni no aktīvākajiem diskusiju dalībniekiem – Veclaicenes zemnieku saimniecības “Mauriņi” īpašniece Gunita Virka un Alūksnes tautsaimnieku apvienības “ALTA” valdes priekšsēdētājs Armands Musts - atzīst, ka šobrīd visvairāk pietrūkst kompleksa tūrisma piedāvājuma. “Tūristi atbrauc uz konkrētu vietu novadā, bet pēc tam ceļo tālāk uz nākamo novadu. Gribētos, lai tiktu izstrādāts komplekss maršruts, kurā tiktu aptverts pēc iespējas plašāks tūrisma piedāvājums. Tādā gadījumā tas izskatītos daudzpusīgāks, bagātāks un līdz ar to arī tūristiem pievilcīgāks,” uzskata G.Virka.
Līdzīgu vēlmi pauž arī A.Musts. Viņš vērš uzmanību uz Alūksnes novadā neapgūto potenciālu dažādu maršrutu veidošanā. “Mūsdienu tūrists koncentrējas uz sev interesējošajām lietām,” viņš norāda. “Vienam tuvāks ir kultūras tūrisms, citam - sporta tūrisms, vēl kādam - vide vai aktīvā atpūta. Strādājot pie katra no tiem, iespējams izveidot neskaitāmus tematiskos maršrutus, kuru piedāvājumā ikviens tūrists spētu atrastu kaut ko sev saistošu.”
Ja centra būtība tendēta uz informācijas sniegšanu, tad šī niša – veidot kompleksu tūrisma piedāvājumu novada robežās – joprojām ir brīva. “Tūrisma informācijas centram jāstrādā pašvaldībā kā informācijas koordinatoram, kas arī tiek darīts, taču pietrūkst kāda, kurš strādātu tieši pie tūristiem saistoša piedāvājuma radīšanas, aptverot noteiktus tūrisma apskates objektus, pakalpojumu sniedzējus un attiecīgās sezonas galvenās aktivitātes,” skaidro A.Musts.

Citu datumu laikraksti

 • Aicina ziedot vientuļajiem pensionāriem

  Projekts “Paēdušai Latvijai” turpmāk vēlas sniegt atbalstu vientuļiem, veciem cilvēkiem. Visi līdzekļi, kas pārtikas bankai tiek ziedoti pēc...

 • Apmeklē 16 mācību iestādes

  Savām acīm redzēt un pat izmēģināt policistu ekipējumu, uzzināt, kā jāsniedz pirmā palīdzība nelaimē cietušajiem, un vēlreiz atkārtot, kādi noteikumi...

 • Pasniegs 10 novada apbalvojumus

  Alūksnes novada pašvaldība valsts svētku noskaņās desmit novada cilvēkiem pasniegs pašvaldības apbalvojumus – “Sudraba zīli” un Atzinības rakstu -...

 • Sūta sveicienus alūksniešiem

  “Alūksnes Ziņu” redakcijā bija iegriezies alūksnietis Vladimirs Sahņenko – kādreizējā tehniskās jaunrades pulciņa vadītājs, lai dalītos priekā par...

 • Garantē līdzfinansējumu projektam

  Trapene Apes novada dome atbalstījusi sociālā aprūpes centra “Trapene” projektu atpūtas laukuma labiekārtošanai, garantējot tam 5220,70 latu ...

 • Uz ceļiem būs novada uzraksti

  Ape Apes novada domes sēdē tika nolemts piešķirt 1500 latus no pašvaldības speciālā budžeta līdzekļiem ceļa zīmju “Apes novads” ar Apes ģerboni...

 • Iznomā telpas biedrībai

  zeltiņi Alūksnes novada dome biedrībai “Sporta klubs “Zeltiņi”” ir iznomājusi daļu sava īpašuma telpu kādreizējā Zeltiņu pamatskolas ēkā. Biedrībai...