Tūrisms ir rajona nākotnes perspektīva

Alūksnes rajona Tūrisma informācijas centra rīkotā informācijas diena bija informatīvi piesātināta un noslēdzās ar diskusiju par to, kā pilnveidot sadarbību tūrisma jomā un vairot interesi par mūsu rajonu.

Alūksnes rajona Tūrisma informācijas centra rīkotā informācijas diena, kurā piedalījās pagastu tūrisma speciālisti un tūrisma uzņēmēji, bija informatīvi piesātināta un noslēdzās ar diskusiju par to, kā pilnveidot sadarbību tūrisma jomā un vairot interesi par mūsu rajonu.
Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe uzskata, ka tūrisms kā uzņēmējdarbības forma kļūst aizvien aktuālāks un nākotnē var attīstīties par rajona prioritāti. Viņa vērsa klātesošo uzmanību uz to, ka tūrisma veicināšana neietilpst padomes ar likumu noteiktajās funkcijās, tomēr, lai sekmētu vietējo tūrisma uzņēmēju darbu, rajona pašvaldība ir ņēmusi Tūrisma informācijas centru savā pārziņā. "Šogad rajona padomei jāizvērtē piecos gados paveiktais rajona attīstības programmas īstenošanā un jāpapildina nākamajos piecos gados veicamo darbu saraksts. Tāpēc aicinām ikvienu uzņēmēju izteikt ierosinājumus tūrisma darba pilnveidošanai," saka G.Ļuļe. Viņa piedāvā gluži reālu sadarbības iespēju: ievietot rajona padomes interneta mājas lapas sadaļā "Tūrisms" informāciju par rajona uzņēmumiem, kas sniedz tūrisma pakalpojumus.
Alūksnes rajona tūrisma informācijas speciāliste Evita Puzule ar gandarījumu atzīst, ka palielinās gan centra apmeklētāju, gan rajonu apmeklējušo ekskursantu skaits. To sekmē plaši pieejamā informācija par Alūksnes rajonu, kas skatāma pilsētas kafejnīcās un diennakts veikalos, kā arī tūrisma informācijas centros rajona pagastos un citos rajonos. E.Puzule mudina rajona tūrisma uzņēmējus aktīvāk reklamēties.
"Tūrists vēlas uzzināt iespējami vairāk par vietu, kurā nolēmis apmesties - kā tur izskatās, kādas ir atpūtas iespējas, kāda virtuve un tamlīdzīgi. Mēs varam pastāstīt tikai to, ko esam dzirdējuši no jums," saka E.Puzule. Viņa aicina tūrisma uzņēmējus biežāk iegriezties Tūrisma informācijas centrā un atjaunot tur esošo informāciju par savu uzņēmumu, jo neprecīza informācija sarūgtina rajona viesus. Faktiski neprecīza vai pat kļūdaina informācija ir antireklāma, kuras cēlonis ir pašu uzņēmēju neizdarība. Pagājušās vasaras vērojumi rāda, ka rajonā grūti atrast vietas, kurās varētu novietot treilerus. Velotūristi nereti sūdzas par sliktajiem ceļiem. Bieži taujā pēc naktsmītnēm, kurās ir izklaides iespējas bērniem. Ēdināšanas uzņēmumiem būtu vēlams izveidot ēdienkartes tūristiem, kurās piedāvātie ēdieni ir lēti un ātri pagatavojami.
Vidzemes attīstības aģentūras (VAA) direktore Jolanta Vjakse runāja par to, kā izmantot Eiropas Savienības strukturālo fondu piedāvātās iespējas. Vienlaikus viņa arī informēja, ka VAA konsultē un izstrādā projektus iesniegšanai šiem fondiem. Šobrīd finansiāli atbalsta projektus, kas paredz konsultācijas un komercsabiedrību dalību starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās (norāžu un bukletu izgatavošana un citāda informēšana par savu darbību), jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību (iekārtu iegāde ēdināšanas uzņēmumos), komercdarbības infrastruktūras modernizāciju (ceļu asfaltēšana un bruģēšana, ēku rekonstrukcija un būvniecība), nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanu, pārkvalifikāciju un tālākizglītību (bārmeņu, oficiantu, gidu un pašu uzņēmēju apmācība). Tāpat ir iedalīti līdzekļi nodarbinātajiem komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī atbalstam mazo un vidējo komercsabiedrību riska kapitālam.
Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste - tūrisma darba organizatore Kristīne Vimba informēja par tūrisma aktivitātēm rajonā šogad. Viņa atgādināja, ka katra mēneša otrajā piektdienā visi interesenti ir aicināti piedalīties tūrisma informācijas dienā, kas notiek Tūrisma informācijas centrā. Savukārt katra mēneša pirmajā ceturtdienā informācijas dienu rīko Latvijas Tūrisma aģentūra, arī tajā var piedalīties ikviens interesents. K.Vimba stāstīja, ka šobrīd rit gatavošanās tūrisma gadatirgum "Balttour 2004", kas no 13. līdz 15.februārim notiks Rīgā. Turpinās izbraukumi uz pagastiem. To mērķis ir iepazīt vietējo situāciju tūrisma jomā un pārrunāt sadarbības iespējas.
Informācijas diena noslēdzās ar debatēm. Uzņēmēji iebilda, ka vasaras sezonā Tūrisma informācijas centrs svētdienās ir slēgts. Rajona gidi savukārt ir sašutuši, ka daudzas grupas ierodas ar saviem gidiem, kas bieži vien ir nekompetenti vai arī apzināti sagroza faktus.
"Mēs, tūrisma uzņēmēji, esam gatavi maksāt informācijas centram par papildu darbu reklāmas izplatīšanā, taču mēs gribam, lai šim darbam būtu atdeve," viedokli pauda uzņēmējs Armands Musts. Viņš uzskata, ka rajona padomei un pilsētas domei vajadzētu iepazīstināt tūrisma uzņēmējus ar tūrisma koncepciju un uzņēmēju nozīmi tajā. Tāpat nav bijušas diskusijas par to, kādos virzienos uzņēmējiem būtu vēlams attīstīt darbību. A.Musts arī uzskata, ka būtu nepieciešami nodokļu atvieglojumi uzņēmējiem, kuri strādā atbilstoši rajona izvirzītajai attīstības koncepcijai.

Citu datumu laikraksti

 • Rīkos filozofisku diskusiju

  Bejas interešu klubiņa “Pīlādzis” dalībnieces 22.janvārī pulksten 12.00 filozofiskā diskusijā dalīsies pārdomās par tēmu “Logs”.Bejas interešu...

 • Rosinās pārcelt darbdienas

  Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien valdība lems par vairāku 2004.gada darbdienu pārcelšanu.Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien...

 • Vēlas zināt iedzīvotāju viedokli

  Ministru kabineta komitejas sēdē apstiprināts Ekonomikas ministrijas projekts “Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes”.Ministru kabineta...

 • Pirmais sarunu raunds - neizšķirts

  Pašvaldības: piekrīt novada veidošanai ar nosacījumiem.Pašvaldības: piekrīt novada veidošanai ar nosacījumiem Pašvaldību vadītāju sarunas ar...

 • Gada kukainis 2004 - zilspāre

  Latvijas Entomoloģijas biedrība par 2004.gada kukaiņiem izvēlējusies zilspāres, kurām šogad būs veltīti vairāki izglītojoši pasākumi.Latvijas...

 • Piedāvā kultūras un atpūtas pasākumus

  Koncerti. 17.janvārī pulksten 18.00 Alūksnes rajona Apes tautas namā - Apes jauktā kora 55 gadu jubilejas koncerts. Ballē (ar groziņiem) spēlēs grupa...

 • Kas ir Latvijas galvenās eksporta preces?

  Kas ir Latvijas galvenās eksporta preces? 2003.gadā preču eksportā aizvien dominēja koksne un tās izstrādājumi, kas veidoja trešdaļu no eksporta...

 • Ir aizdomas par trakumsērgu

  Veclaicenes pagastā pirmdien nobeigusies govs. Tajā pašā dienā Alsviķu pagasta māju pagalmā nošauts jenotsuns. Ir aizdomas par abu dzīvnieku...

 • Gripas epidēmija nav sākusies

  Alūksnē vēl gripas nav, taču pamazām valstī tā aktivizējas kā katru gadu.Alūksnē vēl gripas nav, taču pamazām valstī tā aktivizējas kā katru gadu....