Turpinās pieteikšanās valsts atbalstam lauksaimniecībā

Arī vasaras mēnešos Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt lauksaimnieku iesniegumus valsts atbalstam vairākās subsīdiju programmās.

Arī vasaras mēnešos Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt lauksaimnieku iesniegumus valsts atbalstam vairākās subsīdiju programmās.
Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus aktīvi pieteikties investīciju atbalstam lauksaimniecības nozarē. To var izdarīt līdz 1.augustam. Atbalsts paredzēts graudu un eļļas augu, šķiedraugu pirmapstrādes un uzglabāšanas iekārtu vai būvju rekonstrukcijai un renovācijai, lopkopības produktu ražošanas (medus, piena) būvju rekonstrukcijai un renovācijai, piena savākšanas autotransporta piena mērīšanas aprīkojuma iegādei. Atbalstu paredzēts izmaksāt 30 procentu apmērā no projekta kopējās summas, bet nepārsniedzot 10 000 latu vienam pretendentam, atzītiem lauksaimniecības pakalpojuma kooperatīviem - 50 000 latu.
Līdz 15.jūnijam pieņems iesniegumus no aitkopjiem par ganāmpulkā esošo šķirnes aitu audzēšanu, kā arī no linu audzētājiem - par valsts pagaidu atbalsta maksājumiem linkopībai.
Tiem, kuri nepaspēja pieteikties atbalstam augšņu agroķīmiskajai izpētei un meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai līdz 1.aprīlim, tagad ir iespēja to izdarīt, jo iesniegumu pieņemšanai šajā programmā termiņš pagarināts līdz 1. jūlijam.
Līdz 1.jūlijam pieņems bioloģisko saimniekotāju pieteikumus atbalstam bioloģiskās sēklkopības attīstībai. Lopkopji, kuri vēl nav pieteikušies ciltsdarba atbalstam piensaimniecībā, to var izdarīt līdz 1.jūlijam. Šo atbalstu izmaksā ganāmpulku īpašniekiem reizi gadā - 50 latus par katru pārbaudāmā buļļa meitu jeb govi pēc pirmās laktācijas slēgšanas. Savukārt līdz 8.jūlijam var pieteikties govju ganāmpulku īpašnieki par pārraudzībā esošu govi, kurai ir aprēķināts ražības indekss.
Aitkopji un zirgkopji līdz 5.jūlijam var pieteikties subsīdijām savās nozarēs: aitkopji - augstvērtīgu šķirnes aunu uzturēšanai, zirgkopji - ģenētiskās kvalitātes noteikšanai šķirnes zirgiem.
Līdz 10.jūlijam var iesniegt pieteikumus valsts pagaidu atbalsta maksājumiem sēklkopībā, līdz 15.jūlijam - valsts pagaidu atbalsta maksājumiem aitkopībā.
Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa

Citu datumu laikraksti

  • Zālienam uzbrūk sūnas

    Cītīgi vismaz reizi nedēļā pļauju zālienu un pārliecinos, ka to arvien vairāk pārņem sūnas, tāpēc devos noskaidrot, kas to veicina. Izrādās, ka sūnas...

  • Nē! - mākslīgajiem rūķiem daiļdārzos

    Individuālo māju pagalmos dižojas lielāki un mazāki mākslīgi rūķi, stārķi, pūces, suņi, eži, vardes un citi dzīvnieki.Individuālo māju pagalmos...

  • Dzīvžogs pasargā un norobežo

    Dzīvžogam ir ne tikai dekoratīva, bet arī norobežojoša, aizsedzoša un sargājoša nozīme.Dzīvžogam ir ne tikai dekoratīva, bet arī norobežojoša,...