Turpmāk piešķirs citādāk

Alūksnes novada dome veikusi grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildu finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”. Pēc diskusijām vairākās komitejās jūnijā un jūlijā vakar domes sēdē nolemts, ka skolēnus ar pašvaldības naudas balvām suminās no 5. līdz 12.klasei, nevis jau no 1.klases kā līdz šim, bet sportā suminās par augstāko sasniegumu kārtā.

Vajag arvien vairāk
Līdzšinējie noteikumi ir spēkā kopš 2015.gada. Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča aicināja deputātus diskutēt, kā turpmāk pašvaldība teiktu paldies par izciliem sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā, profesionālajā ievirzē, piešķirot naudas balvas skolēniem un pedagogiem, kā arī stipendijas skolēniem, lai viņi savu talantu, izcilību varētu vēl vairāk attīstīt. 
2015.gadā pašvaldība šim mērķim atvēlējusi gandrīz 2500 eiro, 2016.gadā – 8600 eiro, 2017.gadā – 10 000 eiro, šogad – jau 14 500 eiro. Skolēnu skaits, kuriem piešķirtas stipendijas, arī arvien palielinās: 2015.gadā bija 5, šogad – jau 13. Stipendiju saņem deviņus mēnešus gadā, mēnesī - 25 eiro. Obligāti jābūt sekmīgam, nedrīkst būt neattaisnoti skolas kavējumi un disciplīnas pārkāpumi. 

Naudas balva ir stimuls
Izglītības metodiķe Inga Meirāne atzīst, ka naudas balva ir ļoti liels stimuls: ja agrāk uz apbalvošanas pasākumu nāca tikai audzēknis, tad tagad nāk visa ģimene un jūtas ļoti pagodināti. ”Divus gadus saskaramies ar situāciju, ka ir bērni, kuri vispārizglītojošās programmas apgūst ārpus mūsu novada. Tagad noteikumos precizēsim, ka uz naudas balvu var pretendēt bērns, kurš mācās Alūksnes novada izglītības iestādēs un apgūst vispārizglītojošās programmas mūsu skolā. Šobrīd Murjāņu sporta ģimnāzija pieļauj dubultu audzēkņa piederību: audzēknis tur var apgūt vispārizglītojošo programmu un būt arī Alūksnes sporta skolas audzēknis. Šobrīd Murjāņos mācās viens audzēknis no Alūksnes novada. Bet – šādā gadījumā audzēknim ir iespēja saņemt Alūksnes novada pašvaldības naudas balvu par sporta panākumiem,” skaidro I.Meirāne.
G.Kupča un I.Meirāne norāda - skatot skolu iesniegtos pieteikumus, ir radušās dažādas pārdomas. “Mūsu priekšlikums ir, ka turpmāk naudas balvas jāpiešķir no 5.klases, jo tas ir vecums, kad bērns spēj novērtēt savu ieguldīto darbu, viņam ir izpratne par naudas balvas būtību, kā arī sākas valsts nozīmes olimpiādes. Šobrīd sumina no 1.klases, kad vairāk dominē dabiskais talants, pieredze arī rāda, ka pēc dažiem gadiem tas pazūd,” viņas saka.

Par vienu labāko
I.Meirāne norāda – šobrīd neesot vienlīdzīgas attieksmes par naudas balvām sportā, jo visos sporta veidos neesot iespēja sevi vairākas reizes parādīt. “Biatlonā ir četras Latvijas čempionāta kārtas un katrā kārtā var startēt, gūstot pat četrus panākumus: individuālajā distancē, sprintā, masu startā un stafetē, daži vēl iemanās nostartēt dažādās vecuma grupās. Piemēram, džudistiem ir tikai viens Latvijas čempionāts, vieglatlētikā – divas kārtas, bet biatlonā - četras reizes un reiz četri. Par to ir diskutēts arī ar sporta skolas direktori, un esam vienojušās, ka biatlonā apbalvos Latvijas čempionāta kārtā par vienu augstāko sasniegumu,” skaidro I.Meirāne. Tiesa, komitejā izskanēja, ka biatlonā inventāra iegāde vien ļoti dārgi maksā.

Jāieaudzina pienākums
mācīties
No deputātiem izskanēja dažādi viedokļi – arī tas, ka pašvaldībai jācenšas maksimāli atbalstīt sekmīgākos skolēnus, dot atspaidu vecākiem, nevis samazināt atbalstu. “Jāskatās gan arī samērība, lai nav tā, ka mazāko klašu skolēns saņem 700 eiro naudas balvā, bet vecāko klašu – tikai 100 eiro. 1. līdz 4.klasē bērns vairāk izmanto savus dotumus un talantus, šajā vecumā sasniegums parasti nav iegūts ne treniņu, ne mācību rezultātā. Ar 5.klasi jau parādās sasniegumi,” domā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins.
 “Katra piedalīšanās sacensībās ir fiziska un emocionāla piepūle. Bērni nav vainīgi pie tā, cik bieži notiek čempionāti. Bet – arī pienākums mācīties bērnam ir jāieaudzina, nevar par visu dot tikai “burkānus”. Arī ģimene var materiāli stimulēt,” teica deputāte Maruta Kauliņa.
Arī deputāti Druvis Mucenieks un Jana Zilkalne uzskata, ka jāapbalvo par augstāko sasniegumu. Deputāts Mārtiņš Augstkalnietis rosināja atstāt spēkā esošo nolikumu, bet deputāts Verners Kalējs aicināja nenoteikt, ka naudas balvu var saņemt tikai no 5.klases.

Par visu pateikties nevar
Izglītības metodiķe Silva Zariņa norāda - par izmaiņām noteikumos veiktas diskusijas arī ar skolu direktoriem, kuri ar lielu balsu pārsvaru esot grozījumus atbalstījuši un pauduši piekrišanu, ka pašvaldības naudas balvas turpmāk pasniegtu no 5.klases. “Aptaujāti arī sporta skolas treneri, kuri uzskata, ka jāapbalvo par katru sasniegumu Latvijas čempionāta kārtā. Tika izteikti priekšlikumi iekļaut šajā nolikumā arī apbalvošanu par dažādiem konkursiem, skatēm, bet tad finansējuma vajadzētu vēl vairāk. Turklāt jāuzsver, ka līdztekus pašvaldības naudas balvai katra izglītības iestāde iekšēji arī nosaka, kā apbalvot sekmīgākos un talantīgākos skolēnus par sasniegumiem. Pilnībā par visu pateikties nevaram,” saka S.Zariņa.
— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti