Tuvojas iesniegšanas pēdējā diena

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka tuvojas 10.jūnijs - platību maksājumu iesniegumu un lauksaimniecībā izmantojamo zemju karšu pēdējā iesniegšanas diena ar atbalsta samazinājumu.

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka tuvojas 10.jūnijs - platību maksājumu iesniegumu un lauksaimniecībā izmantojamo zemju karšu pēdējā iesniegšanas diena ar atbalsta samazinājumu.
Iesniegumus vēl pieņem, taču par katru nokavēto darbdienu pēc 17.maija tiek piemērotas kavējuma sankcijas - platību maksājums samazinās par 1 procentu.
LAD arī brīdina, ka platību maksājumu iesniegums un pielikumi, kurus lauksaimnieki iesniegs pēc 10.jūnija, tiks noraidīti.
Ir uzsāktas pārbaudes saimniecībās uz vietas. Reģionālo lauksamniecības pārvalžu (RLP) inspektori ierodas saimniecībās, lai izvērtētu, vai iesniegumā norādītā informācija atbilst patiesībai.
Pretendenti saņems LAD vēstuli par pieteikuma reģistrāciju, kā arī norādi uz konstatētajām nepilnībām, ja tādas būs, un lūgumu tās novērst divu nedēļu laikā pēc vēstules saņemšanas dienas.
Līdz 3.jūnijam LAD ir saņemti 77 873 platību maksājumu iesniegumi. Pagājušajā gadā šajā pašā laikā tika saņemti 69 693 iesniegumi. Iesniegumu skaits ir palielinājies par aptuveni 11 procentiem. Visaktīvākie ir bijuši Dienvidlatgales lauksaimnieki, iesniegti 17 496 iesniegumi
Līdz 10. jūnijam LAD aicina visus atbalsta pretendentus iesniegt saimniecību datos radušās izmaiņas saistībā ar lietavu nodarītajiem zaudējumiem, kā arī papildinājumus un labojumus platību maksājumu iesniegumos.
Līdz 10.jūnijam vēl turpinās lauku attīstības pasākuma "Agrovide" apakšpasākumu - "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība", "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" un "Buferjoslu ierīkošanas" - atbalsta maksājumu iesniegumu pieņemšana (bez atbalsta samazinājuma), tas ir, platību maksājumu iesnieguma pielikums "Atbalsta iesniegums "Agrovides" apakšpasākumiem 2005".
LAD jau iepriekš aicināja lauksaimniekus (un dara to atkārtoti) rūpīgi iepazīties ar platību maksājumu iesniegšanas termiņu nosacījumiem informatīvajā brošūrā "Rokasgrāmata platību maksājumu saņemšanai 2005.gadā".
Papildu informācija pieejama visās RLP, kā arī LAD mājas lapas "www.lad.gov.lv" sadaļā "ES atbalsts".
Lauku atbalsta dienesta Sabiedrisko attiecību sektors

Citu datumu laikraksti

  • Ieceļošana Krievijas Federācijā

    Daudzi ir ieplānojuši doties uz Latvijas un Krievijas izlases futbola spēli, kas notiks 4.jūnijā Sanktpēterburgā. Atgādinām, ka Latvijas pilsoņiem un...

  • Spriedīs par sadarbību

    Pleskavas apgabalā (Krievijas Federācija) jūnija sākumā notiks divi pārrobežu sadarbībai un biznesa attīstībai veltīti pasākumi, kuros dalību ņems...

  • Pagaidām lopi nav cietuši no knišļu kodumiem

    Pārtikas un veterinārā dienesta Alūksnes pārvaldes epizootoloģe Ausma Kamerāde informē, ka Alūksnes rajonā neviens mājlops no knišļu uzbrukumiem nav...