Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris kļuvis mūsdienīgs

Ko mēs katrs saprotam ar vārdiem „garīgais komforts”? Tādu jautājumu, kas saistīti ar cilvēka garīgo izaugsmi, emocionālo labsajūtu un skaistuma izjūtu, ir un būs daudz. Dažādu mākslas žanru speciālisti diendienā ar tiem saistīti, arī teātru mākslinieciskie kolektīvi. Daigas Bēteres vadītais Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis” ik gadu priecē ar kvalitatīvām izrādēm, gūst panākumus vietējās un valsts līmeņa skatēs. Par pamatu tam ir lielisks šī kolektīva visu dalībnieku kopdarbs, jo galvenā doma vienmēr ir iestudēt mūsdienīgu izrādi.

Iegādāts jauns aprīkojums
Biedrība „U. Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis”” šo gadu beidz ar gandarījumu par īstenoto projektu „Jo vairāk redzi, jo gudrāks topi”. Projektu konkursu izsludināja biedrība „Alūksnes lauku partnerība”. “Slieksnim” radās iespēja iegādāties mūsdienīgu skatuves tehniku un attīstīt daudzas idejas izrāžu iestudēšanā, skatuves noformējuma veidošanā. Projekta autore un teātra “Slieksnis” režisore Daiga Bētere stāsta, ka tagad Alūksnes Kultūras centra kamerzāle izrādēm būs iekārtota tā, lai atbilstu visiem skatuves nosacījumiem, jo skatuves noformējums ir tikpat svarīgs kā brīnišķīga aktierspēle. “Līdz ar Kultūras centra rekonstrukciju remontu piedzīvoja arī kamerzāle. Lai katra izrāde gūtu panākumus un publikas atzinību, svarīgāks nekā jebkad iepriekš ir kļuvis jautājums par laikmetīgu tā iestudējumu. Skatītājiem kā viens veselums teātrī ir jāuztver dramaturga, režisora, aktieru, scenogrāfa, komponista, apgaismotāja, kostīmu mākslinieka un citu paveiktais,” saka D.Bētere.

Izmantot varēs arī pagastos
Projekta „Jo vairāk redzi, jo gudrāks topi” mērķi un uzdevumi ir ne tikai teātrī „Slieksnis” uzlabot izrāžu iestudēšanas iespējas, bet arī parādīt visiem Alūksnes novada kultūras darbiniekiem mūsdienīgo skatuves tehnikas elementu pielietojumu. “Tagad viss vajadzīgais izrādēm un izglītojošajam darbam ir sarūpēts. Prožektori, gaismas statīvi un gaismas pults, projektors, ar ko iespējams projicēt arī no ekrāna aizmugures pavisam nelielā attālumā, un ekrāns (3x4m) ar statīviem, ko iespējams izmantot citās telpās un brīvā dabā. Aprīkojumu varēs iznomāt arī citas biedrības un kolektīvi,” saka D.Bētere.
Nākamos piecus gadus par nomu maksa netiks prasīta, bet par uzstādīšanas un transportēšanas pakalpojumu gan. “Par projekta līdzekļiem biedrībai iegādāti arī 14 jauni prožektori, jo iepriekšējie bija vēl no padomju ziedulaikiem un jaunāko laiku iegādātie stacionārie prožektori, kas sagādāja neērtības, izgaismojot konkrētus skatuves objektus. Savukārt jaunie prožektori ir pārvietojami attālināti, tāpēc efektu var iegūt uzreiz,” stāsta D.Bētere.

Mūžīgā tēma –
cilvēkmīlestība
Alūksnes novada amatierteātru skati rīt pulksten 10.00 atklās tieši Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris ar amerikāņu dramaturga Džona Patrika traģikomēdijas „Augstākais bauslis” iestudējumu. “Lugā paustā doma ir mūžīgā tēma - cilvēkmīlestība un mīlestība vispār, dzīves mīlestība, cilvēcīgums, vājības un, un, un... Jaunās izrādes iestudēšanā kļuva svarīgs jautājums par noformējumu un projekcijām uz ekrāna skatuves aizmugurē. Luga nonāca repertuārā, meklējot un lasot dažādu dramaturgu darbus, bet, kad izlasīju pēdējo „Augstākā baušļa” latviskoto variantu (tulkojusi Māra Vintere), atlika sameklēt autortiesību atļaujas piekrišanu. Sākās apspriešanās ar scenogrāfu Intu Sedlenieku, lai, nonākot pie saskaņota viedokļa, varētu sākt iestudēt lugu. Par izrādes muzikālo noformējumu ir parūpējies Zintis Cepurnieks, par tērpiem – Inese Sedleniece un Ineta Vimba, par dekorācijām un citām būtiskām lietām - Aivars Millers, par projekcijām - Ieva Bogdanova,” teic D.Bētere.

— Jana Baltaisbrence

Citu datumu laikraksti

 • Kādā jaukā rītā

  Nākamās paaudzes... Varbūt domāt par šo tēmu un lauzīt galvu par latviešu tautas nākotni lai paliek gaišreģu, viedo tētiņu un māmiņu ziņā. Lai plāno...

 • Kā pareizi izdziedāt Latvijas himnu?

  Kā pareizi izdziedāt Latvijas himnu?

  Vēršot iedzīvotāju uzmanību uz Latvijas valsts himnas izpildījuma veidu, ekspertu komanda 1.novembra konsilijā pauda dažādus viedokļus. Piemēram,...

 • Veltījums savai zemei

  Es mīlu savu zemi, debesis, sauli, mežus, jūras, plašumus, kalnus un lejas. Šī zeme kā dzintarlāse mirdz, jo māmuļa jūra to auklē. No rītiem caur...

 • Novadniekam Jānim Biķim – 120 5

  Novadniekam Jānim Biķim – 120

  Mālupieši vienmēr godā turējuši sava pagasta vēsturi un cildinājuši novadniekus un viņu veikumu. Lai godinātu novadnieka un zinātnieka Jāņa Biķa...

 • Ģimnāzija – Rožu vēstnieki 2

  Ģimnāzija – Rožu vēstnieki

  Septembra vidū lasītājiem bija iespēja uzzināt par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas delegācijas viesošanos Ernsta Glika dzimtajā pilsētā...

 • Aicina piedalīties konkursā

  Aicina piedalīties konkursā

  Lasītājiem pašvaldību bibliotēkās, arī Alūksnes un Apes novados, ir iespēja piedalīties konkursā  “Latvijai - 100. Domā. Izzini. Stāsti!”. Konkursu...