Upe

- Brauksim gan! - Jānis teic, steidzīgi ņemot saimnieces sniegto silto drānu kārtu. - Māte būs acis gluži vai sausas izraudājusi.

16.
- Brauksim gan! - Jānis teic, steidzīgi ņemot saimnieces sniegto silto drānu kārtu. - Māte būs acis gluži vai sausas izraudājusi.
- Paldies tev, labo saimniec, - Jānis vēl bilst, sirsnīgi spiezdams Dārtas roku, kad jau viņa zirgs jūgts kuražās, - pēc div’ nedēļām jūs apciemošu!… - viņš vēl sauc , jau palaizdams auzaini rikšos.
- Esiet piesardzīgas, Rijnieks ir bīstams cilvēks! - kāpdams zirgā, vēl noteic kārtībnieks un tad palaiž savu bēri slaidos lēkšos pakaļ jaunajam "Ķēniņu" saimniekam.
Leismanis ir turējis vārdu, pēc divām nedēļām viņa Salnis ierikšo "Apsīšu" sētsvidū. Dārta nomana, ka Jānis būs labs saimnieks, jo uz salnā zirga muguras pat ūdens lāse nestāvētu.
- Laba diena! Vai manam Salnim būtu brīv kādu stundu atpūsties labas saimnieces stallī? - Jānis šķelmi jautā, noskatot Dārtu.
- Ja braucējs labs, tad diena laba, un laba ciemiņa auzainim arī vieta staļļa steliņģī atradīsies! - Dārta puspajokam attrauc.
- Es pie tevis braucu par lietu runāt, - Jānis teic, kad abi ienākuši saimes kambarī un liek uz galda vīna pudeli un smalku cienastu.
- Kas ta’ nu tā par tik dārgu lietu, ka tā bija jātērējas?! - Dārta izbrīnīta noskatot galdā liktos labumus taujā. Kad pirmā vīna glāze tukšota , tad jaunais "Ķēniņu" saimnieks sāk teikt: - Par Stukmaņu Dārtas austajām segām tiek daudzināts pat Rīgā , kad padzird, ka kāds no šās puses braucis, tad taujā, vai nav tās atvedis tirgot.
- Ai, Jān’, tiek daudzināts ne tik par Stukmaņu Dārtas segām!…
- Neņem to pie sirds! Ļaudis , kas pazīst "Apsīšu" saimnieces īsto dabu, teic daudz laba par tevi. Vēl pērno vasaru "Ķēniņos" bija iemaldījies kāds klinkata - izkarojies zaldāts, kad māte iztaujāja par šās puses ļaudīm, viņš teica par tavu labo sirdi un rāmo dabu. Sadzirdusi beidzamos Leismaņa vārdus, Dārta satrūkstas.
- Vai viņa vārds bija Ansis?
- Jā, bet kam tu tā sabīdies? Vai viņš ko sliktu darījis?
- Ai, ne jel sliktu! - saimniece atbild, nodurot galvu.
- Tādu, Dārt’, ir daudz, visus nepiežēlosi. Žēlo labāk sevi, vai tad sevis tev nemaz nav žēl?
- Pasaulē neviens nav tik nabags un žēlojams, ka tas nevarētu palīdzēt un pažēlot vēl kādu, kas nelaimīgāks un nabagāks par pašu. Vai nezini, kurp zaldāts aizgāja?
- Nezinu gan, man, tādam kleinim, darba neatradās, un ko gan tāds zaldāts prot, kā tik plinti cilāt un prikazus (pavēles) pildīt, tāds jau domāt nav radis. Bet ar tevi gribēju runāt par tavām seģenēm, drīz braukšu uz Rīgu, vai neuzticēsi man savas segas iztirgot? Jo kā teic, labs pret labu, tu mani no drošas nāves izpestīji , es tev tā izlīdzēšu…
- Nu jau, no nāves izpestīju! - Dārta, no vīna pietvīkusi, smaidot atteic, - tāds vīra cilvēks kā tu, tik ātri vis tai kaulu večai neļausies.
- Priekš tās jau zirgs nav jājūdz, - Jānis, tāpat pietvīcis, smaidot atmet, - Nu, vai dosi man savas segas tirgot? Ja netici, naudu varu noskaitīt…
- Ni, jau ni, man tik jokaini, ka tu manis tikai otru reizi vaigā skati…
- Kam tu apklusi? Nebīsties nekrāpšu! Vai tad tevis varu par svešu saukt, ka mani div’ naktis, div’ dienas aptecēji?
- Kad tu Rīgā brauksi? - Dārta kā nesadzirdējusi Jāņa beidzamos vārdus taujā.
- Nākamo nedēļu.
- Labi, tad segas salikšu, ko līdzi dot.
- Tu esi dūšīga saimniece. Vai iegātņos kādu neesi sadomājusi ņemt? - Jānis pēkšņi jautā.
- Kas tad pie manis nāks, ja pat suns drīz maizes no manas rokas neņems! - Dārta puspajokam atteic.
- A kad es tevis ņemtu! Vai nāktu?
- Gluži traks! - Dārta nu jau pikti atsaucas, - tu jauns un bagāts saimniekdēls, kur liksi krietni vecāku atraitni, kam līdzi nāks ļaužu nevalodas?! Tādas runas vai’ nerunā, citādi segas nedošu!
- Kad caur mani turīga tiksi, tad ar nevalodas norimsies, tad ļaunās mēles tevis "debesīs cels". Bet vai tas tik ir pie vainas? - Jānis, viltīgi piemiedzis redzokļus, taujā - vai tik kāds tavā sirdī nav slepus mīlestības kambarīša durvis atdarījis?
- Rimsties nu! - Dārta jau aprāj runātāju - un ja ar’ būtu, tev jau neteiktu! Tu gribi tirgot segas, tās ar dabūsi, - par mani vai’ nesmej, jo viegli smiet par tādu, kam nav aizstāvja!

Citu datumu laikraksti

 • Svētkos ēdīsim, bet nepārēdīsimies!

  Vasaras saulgriežu svinēšana izsenis ir saistījusies ar šiem svētkiem raksturīgu ēdienu un dzērienu baudīšanu. Gribu uzsvērt - baudīšanu.Vasaras...

 • Visi Jāņi ir labi cilvēki

  Tā domā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas saimnieks Jānis Jēkabsons.Tā domā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas saimnieks Jānis Jēkabsons....

 • Aplīgošanas dziesmas

  Ir noslēdzies "Alūksnes Ziņu" rīkotais aplīgošanas dziesmu konkurss.Ir noslēdzies "Alūksnes Ziņu" rīkotais aplīgošanas dziesmu konkurss. Balvas -...

 • Upe

  - Saimniec, ka tik mēs neiedzīvojamies nelaimē! - Anda sabiedēta teic, ienākusi kambarī. - Par ko tā?15. - Saimniec, ka tik mēs neiedzīvojamies...

 • Bez vīzas uz Serbiju un Melnkalni

  31.maijā ir stājies spēkā vienpusējs bezvīzu režīms ar Serbiju un Melnkalni.31.maijā ir stājies spēkā vienpusējs bezvīzu režīms ar Serbiju un...

 • Izmaiņas tehniskās apskates kārtībā kravas automobiļiem un autobusiem

  No 1.jūlija mainīs kārtību, kādā jāveic periodisko valsts tehnisko apskati kravas automobiļiem ar pilno masu virs 16 000 kilogramiem, piekabēm un...

 • ES un TU

  Sveiki, lasītāj! Tas, ko tu tagad turi rokās, nav kārtējais reklāmas pielikums vai politiskās partijas uzsaukums.Sveiki, lasītāj! Tas, ko tu tagad...

 • Noslēdzas dārzu stādīšanas akcija Latvijā

  Maija beigās Salacgrīvā ar politiķu, ekspertu ES jautājumos, pašvaldības pārstāvju, vietējo iedzīvotāju, kā arī pūtēju orķestra dalību noslēdzās...

 • Latvijas izglītība nepaliks nomaļus

  ES ir tepat mums blakus, un to mēs ikdienā izjūtam uz katra soļa: vides standartu piemērošanā, kvalitatīvākas pārvaldes ieviešanā, lauksaimniecības...