Upe

- Saimniec, ka tik mēs neiedzīvojamies nelaimē! - Anda sabiedēta teic, ienākusi kambarī. - Par ko tā?

15.
- Saimniec, ka tik mēs neiedzīvojamies nelaimē! - Anda sabiedēta teic, ienākusi kambarī.
- Par ko tā?
- Nupat pa ceļu uz Tumšā meža pusi aulekšiem aizlaida divi pajūgi.
- Tu durvis aizbultēji?
- Jā, saimniec, bet slēdzenes un atslēgas ir tik priekš godīgiem ļaudīm. Dārta neko vairs neatteic un sāk apkopt savainoto cilvēku.
- Ej vien gulēt, es palikšu nomodā, - kad svešinieks apkopts, saimniece teic meitai.
- Man bail, es palikšu še…
- Un vārgsi visu nakti?
Pret rītu vīrietis lēnām atdara acu plakstus.
- Kur es esmu ? - viņš vārgi taujā.
- Pie labiem ļaudīm, - Dārta atteic.
- Paldies, Dievam! - vīrietis noteic un atkal aizver acis.
Pēc dievām dienām negaidītais ciemiņš ir jau tiktāl atlabis, ka var pastāstīt par baisās nakts piedzīvojumu.
- Braucām kopā ar tēvu no Rīgas, kur par liniem ietirgojām labu naudu. Tikuši uz ceļa, kas ved cauri mežam, padzinām zirgus rikšiem, pēkšņi ceļa līkumā šķērsām priekšā tēva sirķim izbrauca kamanu pajūgs, sadzirdu, ka arī aiz manām kuražām sprauslo kāds auzainis. Tad no pirmajām kamanām izleca divi plecīgi dēlieši, viens saķēra tēva zirgu pie galvas, otrs metās pie viņa ragavām, kad lūkoju izlēkt no savām kuražām, tad dabūju gruntīgu zvēlienu pa galvu, jutu tikai, ka no strauja zirga rāviena atkritu atpakaļ kulbā…
- Saimniec, - sarunu iztraucē Anda ienākot saimes kambarī - pilsētas uradņiks atjājis, viņš gribot ar tevi runāt!
- Sauc viņu kambarī, - atteic Dārta.
Pār saimes kambara slieksni, pieliecoties, lai neapsistu galvu pret zemo palodu,ienāk kārtībnieks, viņš ir krievu tautības, bet tīri vai brīnums, taču labi ielauzījies latviešu mēlē.
- Vai Stukmanis Dārta? - viņš bargi taujā, savelkot pierē nejaukas rievas.
- Es pati, - saimniece rimti atteic.
- Vai Rijnieks Pēteris ir "Apsīšu " saimnieces nolīgts strādnieks? - kārtībnieks turpina tincināt.
- Bija.
- Kā var saprast - bija?! - kārtībnieks ir neziņā.
- Manis līgtais puisis Pēteris Rijnieks no "Apsītēm" Salnu mēnesī aizgāja.
- Aizgāja, vai jūs viņu patriecāt? - aizdomīgi jautā kārtībnieks.
- Nu tak’, ka pats aizgāja! - starpā iemetas Anda.
- Tātad Rijnieks lauza līgumu?
- Tā sanāk, - atteic Dārta.
- Kālab to nenostiprinājāt pie tiesas skrīvera?
- Vai man viņu ar varu atpakaļ vest?
- Ar varu ne, bet tad jūsu aizbēgušais strādnieks nevarētu laist valodas, ka bez algas no darba padzīts. Rijnieks ir saistījies ar laupītājiem un slepkavniekiem , kuri divas sutkas (diennaktis) atpakaļ uzbrukuši "Ķēniņu" saimniekam Leismanim Jāzepam un viņa dēlam Jānim. Leismani Jāzepu atrada nogalētu ceļa malā divas verstis (vecā krievu jūdze - 7467 m) no "Ķēniņu" mājām. Pēc kārtībnieka beidzamajiem vārdiem no sola kā jauns briedis kājās pielec Dārtas ciemiņš.
- Jūs, uradņika kungs, teicāt, ka vecais Leismanis ir pagalam?! - viņš izmisis iesaucas.
- Jā! - apliecina kārtībnieks, spīvu skatu noskatot vīrieti, - bet kas jūs bū… Pag, vai tik jūs neesat pazudušais Leismaņa Jāzepa dēls - Jānis?
- Esmu gan.
- Bet kā jūs gadījāties šais mājās? Sarunā iejaucas Dārta: - Tai naktī viņa zirgs, laikam jauzdams ko nelāgu, saimnieku še atveda.
- Jā, un šīs sievas mani gādīgi apkopa, - ar pateicību uzskatījis abas sievietes saka Jānis.
- Tad labi, bet nu brauksim uz "Ķēniņiem", jo man tur darīšanas, - sausi noteic kārtībnieks, uzmezdams ašu mirkli Jānim, tad Dārtai.

Citu datumu laikraksti

 • ES un TU

  Sveiki, lasītāj! Tas, ko tu tagad turi rokās, nav kārtējais reklāmas pielikums vai politiskās partijas uzsaukums.Sveiki, lasītāj! Tas, ko tu tagad...

 • Noslēdzas dārzu stādīšanas akcija Latvijā

  Maija beigās Salacgrīvā ar politiķu, ekspertu ES jautājumos, pašvaldības pārstāvju, vietējo iedzīvotāju, kā arī pūtēju orķestra dalību noslēdzās...

 • Latvijas izglītība nepaliks nomaļus

  ES ir tepat mums blakus, un to mēs ikdienā izjūtam uz katra soļa: vides standartu piemērošanā, kvalitatīvākas pārvaldes ieviešanā, lauksaimniecības...

 • Mīts: Eiropas Savienībā nosaka garāku darba laiku

  - Eiropas Savienībā Darba laika direktīvā ir noteikts lielāks stundu skaits nekā Latvijas Darba likumā. Tas taču nozīmē, ka pēc pievienošanās Eiropas...

 • Piedāvā pasākumus dažādām gaumēm

  Piemiņas pasākumi. 14.jūnijā pulksten 10.00 Alūksnē Komunistiskā genocīda upuru atcerei notiks piemiņas brīdis pie Mātes tēla.Piemiņas...

 • Ja nākamajā rītā ir slikti

  Ir izlaidumu un tūlīt arī - Jāņu laiks. Starp smaržojošiem ziediem un pīpenēm. Bet reizēm nākamajā dienā pēc kārtīgas lustēšanās ir nedaudz grūti un...

 • Lauku iedzīvotāji Latvijā uzskata, ka var izdzīvot bez Eiropas Savienības

  Alsviķu pagasta iedzīvotāja Velta Jundze ir pārliecināta, ka Latvija var izdzīvot arī bez iestāšanas Eiropas Savienībā.Alsviķu pagasta iedzīvotāja...

 • Upe

  Viņas balss aiztrūkst, viņa atmin Ansi un iedomā, kā būtu, ja viņš būtu ienācis pie Dārtas kā pie "Rotiņu" saimnieces, bagātais Silabriedis Ansi...

 • Uz Albāniju var doties bez vīzas

  29.maijā stājies spēkā vienpusējs bezvīzu režīms ar Albāniju.29.maijā stājies spēkā vienpusējs bezvīzu režīms ar Albāniju . Latvijas Republikas...