Uzdod īpašniecei sakārtot ēku, kas apdraud iedzīvotāju drošību

Alūksnes pilsētas dome ar oktobra sēdes lēmumu ir uzdevusi Olgai Butlerei nekavējoties un ne vēlāk kā līdz šā gada 1.decembrim veikt ēkas Alūksnē, Jāņkalna ielā 25, fasādes sienas, kas vērsta uz Jāņkalna ielas pusi.

Alūksnes pilsētas dome ar oktobra sēdes lēmumu ir uzdevusi Olgai Butlerei nekavējoties un ne vēlāk kā līdz šā gada 1.decembrim veikt ēkas Alūksnē, Jāņkalna ielā 25, fasādes sienas, kas vērsta uz Jāņkalna ielas pusi, mūra apšuvuma nojaukšanu un sienas pamatkonstrukcijas konservāciju.
Savukārt sešu mēnešu laikā un ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūnijam viņai ir jāuzsāk šīs ēkas kapitālremonts vai rekonstrukcija. Šāds lēmums pieņemts pēc Alūksnes pilsētas domes Attīstības nodaļas būvvaldes iesnieguma izskatīšanas.
Dzīvojamā ēka Alūksnē, Jāņkalna ielā 25, atrodas aptuveni 4 metru attālumā no gājēju ietves, 35 metru attālumā no Jāņkalna ielas krustojuma ar Lielā Ezera ielu, savukārt aptuveni 100 metru attālumā no šīs ēkas atrodas Alūksnes sākumskola. Ietves daļa gar ēku ir norobežota ar 0,7 metrus augstu koka nožogojumu, pie kura piestiprināts uzraksts, kas brīdina par bīstamību gājēju kustībai nožogojuma iekšpusē. Ēka ir arī Latvijas aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēkas īpašniece O.Butlere un viņas pilnvarotā persona Ruta Grants dzīvo Amerikā. Kopš 1996.gada 4.jūnija ēkas apsaimniekošana vairs nenotiek. Tad R.Grants, kas ir arī zemes gabala, uz kura atrodas šī ēka, īpašniece, pārņēma šo ēku no tās iepriekšējā apsaimniekotāja - Alūksnes pilsētas pašvaldības akciju sabiedrības "Alūksne 2".
Jau 2001.gadā Alūksnes dome pieņēma lēmumu uzdot ēkas likumīgajai valdītājai O.Butlerei divu mēnešu laikā sakārtot šo ēku, bet nekādi pasākumi ēkas sakārtošanā netika organizēti. Pēc tam O.Butlerei vēl vairākkārt tika sūtītas šādas vēstules.
Šā gada septembrī Alūksnes būvvaldē saņemts atkārtots akciju sabiedrības "Komunālprojekts" šīs ēkas atkārtotas pārbaudes slēdziens, kas liecina par ēkas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos. Saskaņā ar to ēkas fasādes būvelementi Jāņkalna ielas pusē ir īpaši sliktā stāvoklī, tie apdraud gan transporta kustību, gan gājējus - īpaši bērnus. Tādēļ steidzami ir nepieciešams veikt ēkas rekonstrukciju vai kapitālremontu, pretējā gadījumā ēka ir nojaucama.
Ja O.Butlere noteiktajā laikā neveiks mūra apšuvuma nojaukšanu un sienas pamatkonstrukcijas konservāciju, to darīs par Alūksnes pilsētas domes līdzekļiem likumā noteiktajā kārtībā, piedzenot ar šo darbu saistītos izdevumus no O.Butleres.
Ja ēkas īpašniece neorganizēs mājas kapitālremontu vai rekonstrukciju, Alūksnes pilsētas domes sēdē izskatīs ēkas Jāņkalna ielā 25 nojaukšanu.

Citu datumu laikraksti

 • Vai atgriezušies Melderlaiki?

  “Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs,” teica mūsu tautas dzejnieks Jānis Rainis."Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,...

 • Ai dzīve, dzīve dzīvīte...

  Liktenis lēma, ka šīs mājas es redzēju vēl tad, kad tur dzīvoja saimnieki. Apkārt ēkai bija glīta sēta. No istabas uz aku veda taciņa.Liktenis lēma,...

 • Bez ticības labajam nevar doties uz priekšu

  Viktors Litaunieks, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs (partija “Jaunais laiks”): “Latvijā ir piemērs, kad partija “Jaunais laiks” un partija...

 • Četrdesmit gados jūtas kā īsta sieviete

  Varu iedomāties, ar kādu mīļumu apeniete Līvija Sekača vada stundas skolā, kā viņa skolēniem stāsta par pasauli, ko katrs mēģinām skatīt ar citādākām...

 • Modernizē bērnu literatūras nodaļu

  Lai uzlabotu informācijas ieguves iespējas bērniem, Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alūksnes sākumskolas un vidusskolas bibliotēku īstenoja...

 • Pagasta centrā atjaunos apgaismojumu

  Malienas pagasta padomes sēdē deputāti apstiprināja pagasta teritoriālo plānojumu kā saistošos noteikumus.Malienas pagasta padomes sēdē deputāti...