Uzlabo sporta un rotaļu laukumus

Līdz ar saulaino laiku un zaļo dabu arī Alūksnes pilsēta ir kļuvusi sakoptāka. Daudz ir darījuši Alūksnes pilsētas domes darbinieki.

Līdz ar saulaino laiku un zaļo dabu arī Alūksnes pilsēta ir kļuvusi sakoptāka. Daudz ir darījuši Alūksnes pilsētas domes darbinieki. Šobrīd ar domes palīdzību tiek uzlaboti sporta un rotaļu laukumi pilsētā.
"Par sporta un rotaļu laukumu uzlabošanu sākām domāt jau pavasarī, tikko bijām sākuši darbu. Apbraukājām apkārtni un spriedām, ko varētu ātri izdarīt," stāsta Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvīns Fricis Svars. Pašreiz jaunu veidolu ir ieguvuši Torņa, Apes un Pils ielas sporta un rotaļu laukumi. "Galvenokārt uzmanību veltījām nelieliem darbiņiem, lai var pēc iespējas vairāk padarīt," stāsta Edvīns Fricis Svars.
Pils ielas dzīvojamo māju iekšpagalmā ir uzlabots bērnu rotaļu laukums - nokrāsotas šūpoles un basketbola grozi, futbola laukuma vārtiem ir atjaunots krāsojums un nomainītas tīkls.
Apes ielas hokeja laukumā ir uzlaboti divi basketbola grozi. "Paša hokeja laukuma sakārtošanai vajadzīgs lielāks finansiālais ieguldījums, to mēs atstājām uz ziemu," stāsta domes priekšsēdētāja vietnieks. Darbs tika paveikts ar vecāku palīdzību, bērnu līdzdalību un pilsētas domes finansējumu.
"Gribējām arī uzlabot sporta laukumu Laurencenes ielā, bet izrādījās, ka tur ir privāta zeme. Līgumu ar īpašnieku neizdevās noslēgt, tāpēc šo ieceri nevarēja īstenot," stāsta E. F. Svars.
"Dome ir arī saņēmusi iesniegumu no iedzīvotājiem, kas lūdz atjaunot bērnu rotaļu laukumu, neņemot naudu no mājas apsaimniekošanas līdzekļiem, bet patiesībā par šo laukumu jārūpējas mājas iedzīvotājiem. Tā nav, ka domei ir nauda un viņi šos laukumus taisīs katrai mājai, iniciatīvai jābūt galvenokārt no pašiem," apgalvo Alūksnes domes izglītības, kultūras un sporta darba organizatore Iveta Kovtuņenko. Šāds piemērs ir Torņa ielā 15, kur paši bērni kopā ar mājas vecāko fantastiski ir sakārtojuši šo laukumu. "Ja iedzīvotāji paši gādā par to, tad arī attieksme ir citādāka, tad vairs neceļas roka salauzt pašu rokām taisītās šūpoles," uzskata I. Kovtuņenko.
"Mani ļoti iepriecina sadarbība ar uzņēmējiem, kas atļauj izvietot savos tirdzniecības uzņēmumos pilsētas pasākumu afišas. Arī tā ir sadarbība un liela pretimnākšana, ne jau vienmēr nauda ir tas svarīgākais. Liels paldies viņiem un visiem pārējiem!" uzsver I.Kovtuņenko.

Citu datumu laikraksti