Uzņēmējdarbības atbalsta centrā palīdz rakstīt projektus un konsultē zemniekus

Mālupes pagastā pašlaik īsteno katlumājas rekonstrukcijas projekta pirmo kārtu, kuras laikā pašvaldībā uzlabo ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu.

Mālupes pagastā pašlaik īsteno katlumājas rekonstrukcijas projekta pirmo kārtu, kuras laikā pašvaldībā uzlabo ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu.
"Pirms diviem gadiem radās iecere sadarboties ar Vides aizsardzības fondu, ko arī veiksmīgi izdarījām. Tika uzrakstīts projekta pieteikums par Mālupes katlumājas rekonstrukciju. Ir prieks, ka pirmo kārtu atbalstīja un līdz decembrim tā tiek īstenota. Gatavojam pieteikumu arī otrajai kārtai, kuras laikā paredzēta katlumājas rekonstrukcija. Ceram, ka arī to izdosies īstenot. Pēc pirmās iesniegšanas reizes to neatbalstīja, jo projekta vērtētāji nesaskatīja ekonomisko pamatojumu. Mālupes pašvaldībai ir parāds, ko veido iedzīvotāju laikus nenorēķināšanās par komunālajiem maksājumiem. Tāpēc projekta vērtētājiem radās šaubas - vai ieguldītie līdzekļi atmaksāsies. Taču pašvaldība jau risina šo jautājumu, lai iedzīvotāji laikus maksātu parādus," stāsta Mālupes pagasta uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Janīna Stilve.
Mālupes uzņēmējdarbības atbalsta centrs ir rakstījis arī projektu Kultūrkapitāla fondam par līdzekļu piesaisti Sofikalna tautas namam, bet tas diemžēl nav guvis atbalstu. J.Stilve uzskata, ka pagastos ir nepieciešami uzņēmējdarbības atbalsta centri, jo tur pagasta iedzīvotāji var gūt daudz vērtīgas informācijas un konsultācijas.
J.Stilve pagastā veic arī teritorijas plānotājas un lauksaimniecības konsultanta pienākumus. Viņa ir ievērojusi, ka pagasta lauksaimniecības konsultanta pakalpojumi visvairāk ir nepieciešami mazajiem un vidējiem zemniekiem. Visvairāk darba ir pavasaros, kad jāpalīdz aizpildīt veidlapas tiešo maksājumu saņemšanai. Lielajām pagasta zemnieku saimniecībām, piemēram "Dzirnavu 8", kas apsaimnieko daudzus simtus hektārus zemes, pagasta lauksaimniecības konsultanta palīdzība nav nepieciešama, jo tā tiek rasta citviet.
"Daudz nākas konsultēt iedzīvotājus par pieteikumu sagatavošanu, atbalstu daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai. Mālupes pagastā ar uzņēmējdarbības atbalsta centra palīdzību to saņēma 12 saimniecības. Palīdzu saimniecību īpašniekiem gūt nepieciešamo informāciju, rakstīt projektus un ziņoju, ja gaidāmas kādas mācības, semināri. Palīdzu iedzīvotājiem aizgādāt uz Alūksni dažādas pieteikumu veidlapas, lai viņiem speciāli tādēļ nav jābrauc uz pilsētu," saka J.Stilve.
Viņa atzīst, ka pagastā brīvu zemes platību nav, jo zemnieki prasmīgi izmanto katru hektāru, kas noder lauksaimnieciskās darbības veikšanai. "Atsevišķās vietās ir brīvi vien nedaudzi hektāri zemes, bet tie atrodas vietās, kur nav izmantojami vai to izdarīt ir ļoti grūti, piemēram, kāda pļava starp mežu. Pagastā ir 3017 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no tiem neizmantoti ir 405 hektāri. Neizmantotās zemes hektāru skaitā ietilpst arī tās zemes platības, kas ir pieteiktas apmežošanai, bet tas vēl nav izdarīts, tādēļ šis skaitlis ir tik liels - 405 hektāri. Taču jau desmit pagasta saimnieki ir saņēmuši atļauju lauksaimniecības zemes apmežošanai. Ir prieks, ka mūsu zemnieki ir tik strādīgi, jo, iebraucot Mālupē, uzreiz visapkārt var redzēt sakoptus laukus," norāda J.Stilve.
Viņa atminas, ka 1999.gadā tika izstrādāta Mālupes pagasta attīstības programma. "Toreiz paredzējām, ka Mālupes pagastā veiksmīgi attīstīsies vairākas lielas zemnieku saimniecības un 11 ģimeņu saimniecības, kurās netiek nodarbināti papildu cilvēki. Ir prieks, ka mūsu paredzējums ir arī īstenojies dzīvē," viņa saka.

Citu datumu laikraksti

  • Oktobris - zemliku mēnesis

    Šis ir laiks, kad, atstājot aiz sevis krāšņu lapu zeltu, dienu nomaina tumši violeta nakts, pilna mistikas, burvības un smeldzes.Šis ir laiks, kad,...

  • Zemes dienestā gatavojas reorganizācijai

    Līdz nākamā gada sākumam tiks pabeigta Valsts zemes dienesta reorganizācija, kas paredz mainīt zemes dienesta funkcijas un izveidot jaunu...

  • Alūksnē atver daudzveidīgu pakalpojumu biroju

    Alūksnē šonedēļ ir atvērts jauns Juridisko, grāmatvedības, tūrisma un lietišķo pakalpojumu birojs. To izveidojušas piecas alūksnietes - Ilze Rubene,...