Uzņēmēji var pieteikt projektus

Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejā ir apstiprinātas sešas Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādātās grantu shēmas.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) vadības komitejā ir apstiprinātas sešas Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) izstrādātās grantu shēmas.
Tādējādi ir apstiprinātas vadlīnijas trijās uzņēmējiem pieejamajās valsts atbalsta programmās un to apakšprogrammās, ko finansēs ERAF. Sākot ar 2004.gada 12.augustu, Latvijas uzņēmēji varēs iesniegt projektu pieteikumus LIAA ES struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai.
12.augustā pulksten 10.00 LIAA sāks pieņemt uzņēmēju projektu pieteikumus šādās valsts atbalsta programmās un to apakšprogrammās:
1. Atbalsts komercsabiedrības infrastruktūras modernizācijai:
1.1. Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija (projekta maksimālais atbalsta apjoms - 500 000 latu);
1.2. Komercsabiedrības pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu prasībām (projekta maksimālais atbalsta apjoms - 1 000 000 latu);
1.3. Dalītās infrastruktūras izveide (projekta maksimālais atbalsta apjoms - 1 500 000 latu).
2. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai (projekta maksimālais atbalsta apjoms - 150 000 latu).
3. Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās:
3.1. Konsultāciju pakalpojumi (projekta maksimālais atbalsta apjoms - 10 000 latu);
3.2. Komercsabiedrību dalība starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās (projekta maksimālais atbalsta apjoms - 10 000 latu).
Projektu pieteikumus uzņēmēji varēs iesniegt katru darbdienu no pulksten 10.00 līdz 15.00 LIAA telpās Rīgā, Pērses ielā, 22.stāvā, Projektu pieņemšanas zālē.
Ar apstiprinātajām vadlīnijām, projektu pieteikumu veidlapām un atbalsta pretendentam izvirzāmajām prasībām var iepazīties internetā (www.
esfondi.lv, www.liaa.gov.lv), lai saskaņā ar tām gatavotu vai precizētu projektus ES struktūrfondu līdzekļu apgūšanai.
Apstiprinātajās grantu shēmu vadlīnijās ir iestrādāti vairāki precizējumi attiecībā uz iepirkumiem, neatbalstāmajām izmaksām un atbalsta pretendenta apliecinājumu sarakstu, koriģēta pieprasāmā finanšu informācija par laika periodu pirms projekta īstenošanas, izslēgts finanšu kritērijs par laika periodu pēc projekta īstenošanas, noteikts projekta maksimālais atbalsta apjoms un cits.
Uz valsts atbalsta pretendentiem attiecas iepirkuma procedūra, tāpēc tā būs jāveic saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem nr. 603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem", kuri stājās spēkā 2004. gada 1.augustā.
Līdz 2006.gadam LIAA administrēs četras valsts atbalsta programmas, kas tiks finansētas no valsts budžeta, ERAF un Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem. Kopējais uzņēmējiem pieejamais budžets šajā periodā ir 95,886 miljoni latu.

Citu datumu laikraksti

 • Daiļā dzimuma uzvaras gājiens

  Par sieviešu tiesībām sabiedrībā ir runāts daudz. Šādai diskusijai ir vieta arī Latvijā. Vērojot no politikas procesu skatpunkta, viss liekas...

 • Izsniedz licenci

  Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē nolēma uz vienu gadu izsniegt licenci Romanam Savinam pasažieru komercpārvadājumu veikšanai.Alūksnes rajona...

 • Iedzīvotājus aicina gatavoties forumam

  Projekts “Iedzīvotāju līdzdalības un vietējās filantropijas veicināšana Alūksnes rajonā” saņēmis daļēju programmas “Baltijas - Amerikas...

 • Svētdienas skolas skolotāji mācās

  Svētdienas skolas skolotāji no 19. līdz 23.jūlijam Valmierā kursos apguva Veco un Jauno Derību un psiholoģiju.Svētdienas skolas skolotāji no 19. līdz...

 • Dvīņus aicina tikties salidojumā

  Jelgavas rajona Ozolnieku pagastā 7.augustā notiks Vislatvijas dvīņu, trīņu, četrīšu un piecīšu salidojums. Pasākuma dalībnieki pulcēsies pulksten...

 • Rīko otro iedzīvotāju forumu

  Virešu pagastā piektdien, 30.jūlijā, rīko forumu, uz kuru aicināti visi pagasta iedzīvotāji. Forums pulksten 14.00 sāksies Vidagas klubā.Virešu...