Uzņēmējiem un pašvaldībām iespēja gūt finansiālu atbalstu

Pagājušajā nedēļā Alūksnē bija seminārs, kurā uzņēmēji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti varēja gūt informāciju, kā piesaistīt līdzekļus projektu īstenošanai no Eiropas Sociālā fonda.

Pagājušajā nedēļā Alūksnē bija seminārs, kurā uzņēmēji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti varēja gūt informāciju, kā piesaistīt līdzekļus projektu īstenošanai no Eiropas Sociālā fonda (ESF).
Jau jūlijā izsludinās pirmos no trim atklātajiem projektu konkursiem, lai piesaistītu fonda finansējumu - atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai, subsidēto darbavietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām un darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem. Projektus var iesniegt zemnieku saimniecības, SIA, akciju sabiedrības, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Individuālie komersanti tiem nevar pieteikties.
"Fondā var gūt atbalstu detalizētu darba tirgus pētījumu veikšanai. Pēc to veikšanas mazinātos situāciju skaits, kad izglītības iestādes gatavo speciālistus, pēc kuru darba nākotnē nebūs pieprasījuma. Interesenti var veikt pētījumus par jauniešu bezdarbu, ilgstošo bezdarbu, uzņēmējdarbības veicināšanu un jaunu darbavietu radīšanu uzņēmumos, par darba un ģimenes dzīves apvienošanu, par darba spēka aizplūšanu uz ārzemēm un risinājumiem, kā to novērst," stāsta ESF departamenta Vidzemes reģionālās nodaļas projektu vadītāja Inese Čilipāne.
Pētījums ir jāveic vismaz 2000 latu apmērā, bet šī summa var būt arī lielāka. 75 procentu ieguldījuma sniegs ESF, bet nacionālajam līdzfinansējumam jābūt 25 procentu.
18 līdz 25 gadus vecu jauniešu, kuriem ir augstākā vai vidējā speciālā izglītība, konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū interesenti var rakstīt projektus programmai "Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem". "Nereti jauniešiem ar izglītību un bez praktiskām iemaņām ir grūti atrast darbu, jo lielākoties uzņēmēji vēlas pieņemt pieredzējušus darbiniekus. Arī te ESF ieguldījums ir 75 procenti, bet 25 procenti - valsts budžeta finansējums. Tādējādi projekts tiek finansēts simtprocentīgi," saka I.Čilipāne.
Šī programma neparedz avansa maksājumu. Tas nozīmē, ka īstenotājam pirmo pusgadu ir pašam jāfinansē projekta gaita, bet pēc tam viņam visus līdzekļus atmaksās. "Jauniešus var nodarbināt sešus līdz deviņus mēnešus, bet viņiem ir jābūt reģistrētiem kā bezdarbniekiem. Ir jānorāda darba vadītājs, kas jaunieti apmācīs. Protams, ideālā gadījumā uzņēmumam vajadzētu pēc tam rast darbavietu jaunietim. Ja tas nav iespējams - uzrakstīt rekomendācijas vēstuli," uzsver I.Čilipāne.
Programma "Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām" paredz iesaistīt darba tirgū ilgstošos bezdarbniekus, kuriem pašiem tur iekļauties ir gandrīz neiespējami. Minimālā projektam paredzētā summa nedrīkst būt mazāka par 5000 latu. ESF ieguldījums ir 80 procentu, bet valsts budžeta - 20 procentu.
"Šajā gadījumā darba tirgū var iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus, invalīdus - bezdarbniekus, pirmspensijas vecuma cilvēkus. Šīs programmas ietvaros var veikt arī pārkvalifikācijas pasākumus," klāsta I.Čilipāne. Viņa uzsver, ka pēdējās divās programmās projekta īstenotājam kā stratēģiskais partneris obligāti ir jāiesaista Nodarbinātības Valsts aģentūra.
Alūksnes NVO centrā ir pieejams dokuments par vidējo bruto darba samaksu mēnesī profesiju pamatgrupās pa ekonomiskās pamatdarbības veidiem. To var izmantot, rakstot projektu. Sīkāku informāciju par ESF piedāvātajām iespējām interesenti var gūt ESF departamenta Vidzemes reģionālajā nodaļā Cēsīs, Bērzaines ielā 15, 204.kabinetā. Tur būs jāiesniedz arī izstrādātie projekti, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu.

Citu datumu laikraksti

 • Jābūt iedvesmai, lai kaut ko paveiktu

  Katrs cilvēks ir kā milzīga dārgumu lāde, kurā katru gadu tiek iebērta jauna riekšava dzīves gudrības, kurā dalīties, ar ko lepoties.Katrs cilvēks ir...

 • Autobuss kursēs arī trešdienās

  Laikrakstam “Alūksnes Ziņas” satraukti pasažieri stāstīja, ka trešdien, 30.jūnijā, veltīgi pieturās gaidīja autobusu Alūksne - Mārkalne -...

 • Aicina pieteikties bērnu žūrijā

  Alūksnes pilsētas bibliotēka trešo reizi saņēmusi Kultūrkapitāla fonda atbalstu lasīšanas veicināšanas mērķprogrammā “Bērnu žūrija”.Alūksnes pilsētas...

 • Skolēni sakopj pagasta teritoriju

  Ziemeru pamatskolas rīkotajā vasaras darba un atpūtas nometnē “Vasara, cik jauki tas!” 40 bērni ne tikai sakopa Ziemeru pašvaldības teritoriju, bet...

 • Bērni ar īpašām vajadzībām rīko popielu

  Bērni ar īpašām vajadzībām no Alūksnes rajona desmit dienas pavadīja interesantā un atraktīvā nometnē “Saulessvece 2004”, ko organizēja Latvijas...

 • Brīvdienas un vēlme strādāt

  Šis gads ar brīvdienām neskopojas, teju visu pagājušo nedēļu liela daļa sabiedrības varēja nodoties vasarīgām baudām.Šis gads ar brīvdienām...