Uzsāk atbalsta maksājumus

Lauku atbalsta dienests uzsācis mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta izmaksāšanu pilnā apmērā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsācis mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) atbalsta izmaksāšanu pilnā apmērā.
MLA ir iedalīti trijās kategorijās, kurām ir noteiktas dažādas atbalsta likmes: 1.kategorijas likme ir 23 lati par hektāru, 2.kategorijas - 32 lati, 3.kategorijas - 44,57 lati.
Šīs nedēļas laikā MLA atbalsta maksājumu savos kontos saņems tikai tie pretendenti, kuri novērsuši visas iesniegumos konstatētās kļūdas un neprecizitātes, kā arī ir korekti norādījuši bankas kontu numurus. Tikai pēc tam tiek veikti atlikušie administrēšanas etapi, lai varētu pārskaitīt atbalsta maksājumus. Tātad šonedēļ naudu saņems 40 438 pretendenti par kopējo summu 20 882 642 lati.
MLA atbalsts ir vērsts uz mazāk attīstītu teritoriju atbalstīšanu, kuros ir zemi sociālekonomiski rādītāji un kur lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir sarežģīti apstrādājama. Pasākuma mērķis - sekmēt ilgtspējīgu lauksaimniecisko darbību, kurā izmanto videi draudzīgas metodes.
LAD turpina platību maksājumu avansa izmaksu - vienoto platības maksājumu 50 procentu apmērā, papildu valsts tiešos maksājumus par laukaugiem un lopbarības platībām - 80 procentu apmērā.
Līdz 21.novembrim LAD lauksaimniekiem kopumā ir izmaksājis 41 805 046 latus. Tajā skaitā vienotajam platību maksājumam pārskaitot
7 700 848 latus un papildu valsts tiešajiem maksājumiem - 13 221 555 latus.
LAD atgādina, ka joprojām daļa lauksaimnieku platību maksājumu iesniegumos nav novērsuši kļūdas un neprecizitātes, tāpēc pretendenti atkārtoti tiek aicināti vērsties attiecīgajā LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un precizēt nepieciešamo informāciju.

Citu datumu laikraksti

  • Uz semināru aicina naktsmītņu īpašniekus

    Asociācija “Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu Latvijas reģionos rīkos seminārus “Labas higiēnas prakses vadlīniju...

  • Balso arī par Alūksnes šoferiem

    Satiksmes ministrijas rīkotajā akcijā “Draudzīgākais autobusa šoferis” pasažieri varēja balsot par tālsatiksmes autobusu vadītājiem vairākās...

  • Sieviešu klubiņš rīko tikšanos

    Kā jau iepriekšējā reizē tika norunāts, Alūksnes rajona sieviešu klubu pārstāves šoreiz tiksies nevis trešdien, bet ceturtdien, 24.novembrī, pulksten...