Uzsāk būvniecību

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas savu darbu varēs sākt oktobrī.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas savu darbu varēs sākt oktobrī
Alūksnē ar Eiropas Savienības projekta palīdzību tiek sakārtota ūdenssaimniecība. Trešdien tika iemūrēts pamatakmens un kapsula ar vēstījumu jaunajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvē.
Iepriekšējās iekārtas jau savu nokalpojušas
Būvniecība notiek saskaņā ar projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" līgumu "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Alūksnē". Objekta pasūtītājs ir SIA "Rūpe", bet būvuzņēmējs – "Per Aarsleff". Šī objekta izmaksas ir 3 335 845,84 eiro. No projekta finanšu memorandā sākotnēji apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām 66 procenti finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, bet pārējo līdzfinansējumu veido valsts budžeta, Alūksnes pilsētas domes un SIA "Rūpe" līdzekļi.
"Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būs ekonomiskākas un modernākas par iepriekšējām, tās strādās automātiskā režīmā. Mūsdienīgās attīrīšanas iekārtas nodrošinās kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu ilgstošā laika periodā un Eiropas Savienības nosacījumu izpildi," ir pārliecināts Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Viktors Litaunieks. Arī Vides ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Jirgens atzīst, ka attīrīšanas iekārtu būvniecība ir ļoti nozīmīgs notikums katrā pašvaldībā. "Jāatzīst, ka ūdenssaimniecības attīstības projekts Austrumlatvijas pašvaldībās ir nācis grūti un ilgi, tomēr tagad ir prieks, ka no runām esam nonākuši līdz īstiem darbiem. Cerēsim, ka rezultāts būs vēl labāks, nekā domājam pašlaik," saka M.Jirgens.
Ieguvums 2009.gada beigās
Projektā paredzēta jauna dzeramā ūdens atdzelzošanas staciju celtniecība, ūdensapgādes tīklu atjaunošana un paplašināšana, kā arī jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana. "Šodien sākam pamatplates betonēšanas darbus, bet pēc tam ķersimies pie metāla konstrukcijas būvniecības. Pēc visas būvniecības tiks ievilktas iekšējās komunikācijas un veiksim esošās sūkņu stacijas renovācijas darbus saskaņā ar tehnisko projektu. Objekts ekspluatācijā tiks nodots oktobra vidū," saka "Per Aarsleff" darbu vadītājs Eduards Burijs.
Gandarīts par veiksmīgo projekta noris ir Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Ainars Melders, jo tieši viņš ir galvenais šī projekta virzītājs Alūksnes pusē. "Mūsu pašreizējā notekūdeņu sistēma ir krietni savu nokalpojusi un nespēj veiksmīgi pildīt savas funkcijas. Tagad pie kopējās sistēmas tiks pieslēgts arī pansionāts, slimnīca un pieslēgušies atsevišķi ielu posmi. Galvenais ieguvums – sakārtota kanalizācija un attīrīšanas iekārtas, ko būtu bijis normāli sakārtot jau sen," saka A.Melders. Viņš arī atklāj, ka viss projekts beigsies 2009.gada beigās un tikai tad iedzīvotāji varēs just labumu, jo būs uzstādīta dzeramā ūdens atdzelzošanas stacija.

Citu datumu laikraksti

 • Zem Ķenča cepures

  „Kā lai šobrīd vienaldzīgi klusē, kā lai tādā brīdī projām iet, ja visapkārt Vecpiebalgas..” Ak, jā, nu sajaucu mazliet, sajaucu... tas jau bija...

 • Par valsts fondētām pensijām

  Saeimā 8.aprīlī pieņemti Ministru kabineta noteikumi nr. 248 „Grozījumi MK 2003.gada 27.maija noteikumos nr. 272 „Noteikumi par valsts fondēto...

 • Kur likt bērnu vasarā?

  Apes pašvaldība: lielas izmaksas, mazs pieprasījums.Apes pašvaldība: lielas izmaksas, mazs pieprasījums Visu jūliju vienīgā Apes pirmsskolas...

 • Ar smaidu

  Tualetē zelta zivtiņas Kāda Čančuņas pilsētas restorāna saimnieks nolēmis izdaiļot savu iestādi, tualetē iekārtojot akvāriju.Tualetē zelta...

 • Ar uguni un smagiem metamajiem

  Birokrātiem bieži pārmet atrašanos pārāk tālu no reālās dzīves, kas šim slānim ļauj palikt globālo pārtikas, degvielas un citu krīžu...

 • Klusais atbalsts

  Pret ko tikai cilvēks nav gatavs apdrošināties? Pret veselības problēmām, sarkanā gaiļa knābieniem, garnadžiem... Un pat pret pašrocīgiem...

 • Kopā dzied un smejas

  Kori „Ape” vieno jautras izdarības un atmiņā paliekoši piedzīvojumi.Kori "Ape" vieno jautras izdarības un atmiņā paliekoši piedzīvojumi "Mēs esam...

 • Visvairāk negadījumu notiek stāvlaukumos

  Ilmārs hamanis:” fotoradari krietni atvieglos policistu darbu, kā arī nepastāvēs korupcijas risks.Ilmārs hamanis:" fotoradari krietni atvieglos...

 • Zelta vērts gads

  Bērna gatavību skolai nosaka vairāki svarīgi faktori. Intelektuālā attīstība šajā sarakstā nebūt nav galvenā.Bērna gatavību skolai nosaka vairāki...