Uzskaita ziemojošos ūdensputnus

Vakar Latvijā noslēdzās ziemojošo ūdensputnu uzskaite. Visi ornitologi un putnu mīļi apmeklēja viņiem zināmās putnu vietas, lai saskaitītu tur apmetušos putnus.

Vakar Latvijā noslēdzās ziemojošo ūdensputnu uzskaite. Visi ornitologi un putnu mīļi apmeklēja viņiem zināmās putnu vietas, lai saskaitītu tur apmetušos putnus.
"Šogad netika rīkots kopējs interesentu brauciens no Latvijas Ornitoloģijas biedrības, bet putnu ziemošanas vietu apsekošana notika pēc pašu biedrības biedru iniciatīvas. No Alūksnes Jaunannas pagasta saņēmām informāciju, ka tur ziemo piecas mežapīles," stāsta ornitoloģe Antra Stīpniece.
Viņa uzsver, ka šoziem gandrīz visas ūdenskrātuves ir aizsalušas tāpēc putnus var ieraudzīt tikai dabīgi neaizsalstošās vai vietās, kur ieplūst silti notekūdeņi. Šīs dienas putnu uzskaitei izvēlētas tāpēc, ka tajās parasti putni nepārvietojas.
Tomēr šogad līdz ar straujām gaisa temperatūras maiņām putni "ir kustīgi", tāpēc gadās, ka skaitītāji ir ieraudzījuši vienus un tos pašus ūdensputnus.
"Visvairāk putnu ir pie Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves. Tur ir apmēram 1500 lielās gauras, arī gulbji, gārgalas un citu sugu putni. Liepājas ostā ziemo retas sugas pīle – Stellera pūkpīle," atklāj A.Stīpniece. Viņa prognozē, ka bargās ziemas dēļ, visticamāk, Latvijā šoziem saskaitīs mazāk ziemojošo ūdensputnu nekā citus gadus. Tiesa, novērojumu dati vēl nav aokopoti.
Pērn 15. un 16.janvārī veiktajā uzskaitē novēroti 72 682 dažādu sugu putni. Tie novēroti, apsekojot 214 vietas, kā arī 468 kilometrus jūras krasta. Novērojumos iesaistījās 167 novērotāji. Visbiežāk novērotas sudrabkaijas, lielās gauras un kākauļi.

Citu datumu laikraksti