Uzzini par sevi internetā

Informāciju tehnoloģiju uzņēmums "Lursoft IT" ir papildinājis elektroniski pieejamo informāciju pakalpojumā "Tavi dati".

Informāciju tehnoloģiju uzņēmums "Lursoft IT" sadarbībā ar akciju sabiedrību "Hansabanka", LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, LR Uzņēmumu reģistru un VSIA "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" ir papildinājis elektroniski pieejamo informāciju pakalpojumā "Tavi dati". Jaunais pakalpojums ir pieejams bez maksas jebkuram no vairāk nekā 200 000 akciju sabiedrības "Hansabanka" internetbankas "hanza.net" lietotājiem.
Sadarbības rezultātā, bez jau iepriekš pieejamiem reģistriem, tagad ar pakalpojuma "Tavi dati" starpniecību lietotājam ir iespēja pieslēgties sistēmām un saņemt dažādus pakalpojumus par sevi.
Dati par personības dokumentiem un laulībām
"Manas laulības" - LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) rīcībā esošās Iedzīvotāju reģistra centrālās datu bāzes - dati par pēdējo reģistrēto laulību, kā arī jau agrāk pieejamie pamatdati par sevi, dati par bērniem un dati par personu apliecinošiem dokumentiem;     
"Mani nederīgie dokumenti" - LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīcībā esošās Nederīgo personas dokumentu reģistra (NPDR) datu bāzes - dati par sev reģistrētajiem nederīgiem personu apliecinošiem dokumentiem;
"Mani ganāmpulki" - VSIA "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" (VCIDAC) rīcībā esošās informācijas sistēmas - informācija par ganāmpulka īpašnieku un ganāmpulku, kuram lietotājs ir reģistrēts kā īpašnieks.
Var uzmeklēt publikācijas par sevi    
"Publikācijas par mani presē" - Publikāciju saraksts no "Lursoft IT" Laikrakstu bibliotēkas (kopā 1,6 miljoniem publikāciju, 34 preses izdevumi), kurā minēts lietotāja vārds un uzvārds vai personas kods. Šo pakalpojumu var uzskatīt par "personīgo preses sekretāru", jo tas reālā laika režīmā (izvēloties šo pakalpojumu, izdara meklēšana bibliotēkā, kura katru dienu papildinās ar 3000 - 3500 jauniem rakstiem) un bez maksas atradīs publikāciju sarakstu kurās minētas personas ar "hanza.net" lietotāja vārdu un uzvārdu. Pats publikāciju pilns saturs ir pieejams maksas abonentiem, atbilstoši cenrādim, kas publicēts "Lursoft" vai attiecīgo izdevumu mājas lapā. Ņemot vērā apstākli, ka var būt vairāki lietotāji ar vienādiem vārdu un uzvārdu, "Lursoft" par maksu piedāvā arī precizētu šā pakalpojuma variantu - "Publicitātes indeksu",- šajā gadījumā publikācijas par personu papildus manuāli apstrādā. Izmantojot "Lursoft" Laikrakstu aģentu bez maksas ir iespējams saņemt sev interesējošo informāciju uz e-pasta adresi.
Līdztekus paplašinātajam informācijas pakalpojumam joprojām ir iespējams saņemt datus par sevi no: Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra datu bāzes - sev piederošās kapitāldaļas uzņēmumā, reģistrētie amati, uzņēmumi, kuros amatpersona reģistrēta; Laulāto mantisko attiecību reģistra - sev reģistrētie līgumi; Latvijas Centrālā Depozitārija datu bāzes - sev piederošie vērtspapīri; Komercķīlu reģistra - sev reģistrētās komercķīlas.
Piedāvā jaunus pakalpojumus
Papildus jaunajiem bezmaksas informatīvajiem pakalpojumiem "Lursoft IT" sadarbībā ar "Hansabanku" piedāvā šādus jaunus pakalpojumus, izmantojot internetbankas "hanza.net" priekšrocības:
* kļūt par "Lursoft" datu bāzu abonentu, līgumu slēdzot un apmaksu par datu bāzu abonēšanu veicot elektroniski. Šis abonements nodrošina lietotājam pilnu pieeju Uzņēmumu reģistra, Komercķīlu reģistra, Gada pārskatu reģistra datu bāzēm, normatīvo aktu sistēmai "LATLEX", "Lursoft" laikrakstu bibliotēkai (34 lielākie dienas un reģionālie laikraksti un to arhīvi), tiesu spriedumiem un nolēmumiem un daudzām citām sistēmām;
* "hanza.net" lietotājiem būs iespējams izmantot šobrīd Latvijā plašāko informācijas meklēšanas portālu "Siets.lv", lai varētu sameklēt interesējošo informāciju. "Siets.lv" datu bāzēs ir apkopoti gandrīz 3,8 miljoni dokumentu, no vairāk nekā 18000 Latvijas interneta tīklam šobrīd pieslēgtajiem serveriem, kā arī no dažādām datu bāzēm. Portālā "Siets.lv" jebkurš "hanza.net" lietotājs - ātri - dažu sekunžu desmitdaļu laikā varēs sameklēt vajadzīgos datus, izmantojot visplašākās meklēšanas iespējas visdažādākajās kombinācijās;
* "hanza.net" lietotājiem piedāvā iespēju bez maksas un papildu procedūru izpildes saņemt arī elektronisko parakstu, kas sākotnēji nodrošinās "hanza.net" lietotāju drošumu un konfidencialitāti, izmantojot e-pastu (iespēju parakstīt/šifrēt saraksti). Pēc šī mehānisma aprobācijas elektronisko parakstu varētu izmantot ne tikai informācijas saņemšanas procedūrās, bet arī oficiālā elektronisko dokumentu apmaiņā starp personu un dažādām institūcijām.
Atbilstoši personas datu aizsardzības likumam katrai personai ir tiesības iepazīties ar datiem, kas par šo personu ir uzkrāti jebkurā informācijas sistēmā, un kļūdu gadījumā pieprasīt kļūdu labošanu. Tāpat jāatceras, ka par savu datu aktualizāciju reģistros atbild pašas personas, nevis reģistru iestādes.
Jaunā pakalpojumu kopa ir īpaši izdevīga, aizpildot ikgadējās nodokļu deklarācijas, jo pakalpojumā pieejamie dati tiek izmantoti šo deklarāciju pārbaudēm attiecīgajos dienestos, tādēļ "Lursoft IT" paredz turpināt darbu pie dažu atlikušo un "hanza.net" pagaidām vēl neiekļauto reģistru sistēmu integrācijas.
Pārliecinieties, vai "virtuālā valsts" neglabā par jums datus, kas neatbilst patiesībai!
"Lursoft IT"
(http://www.lursoft.lv)

Citu datumu laikraksti

 • Upe

  - Mamm, es redzēju nelabu sapni! - viņš vēl samiegojies, raudādams teic.2. - Mamm, es redzēju nelabu sapni! - viņš vēl samiegojies, raudādams...

 • Nav pasaulē vietas, kur nebūtu ukraiņu

  Ukraiņu vēsture Latvijā sākas aptuveni 19.gadsimtā. Pirms 1. pasaules kara ukraiņu diaspora nav bijusi liela - aptuveni trīs līdz četri tūkstoši...

 • Policija imformē

  Iet bojā vīrietis. Ugunsdzēsēji 12.maijā informējuši policiju, ka Pededzes pagastā ugunsgrēkā gājis bojā 1953.gadā dzimis vīrietis.Iet bojā...

 • Vai līki gurķi būs jāizmet?

  Runājot par ES uzliktajiem ierobežojumiem dārzeņu audzētājiem, visvairāk piemin standartu gurķim, kas Eiropas Savienībā nedrīkstēšot būt līks.Runājot...

 • Ar ko ES atšķiras no PSRS?

  Abām savienībām ir zināma līdzība: Padomju Savienībā bija 15 republikas, Eiropas Savienībā ir 15 dalībvalstis.Abām savienībām ir zināma līdzība:...

 • Upe

  "Apsīšu" mājas grimst ziemas vakara krēslā, taču tās logos neatspīd ne mazākais gaismas stariņš, kas vēstītu par to, ka mājās būtu kaut viena dzīva...