Vāc informāciju dienas centra izveidei Alūksnē

Alūksnes rajona delegācija saskaņā ar projektu “Rūpes par dienas aprūpi” vienu nedēļu uzturējās studiju vizītē Beļģijā, iepazīstot šajā valstī uzkrāto pieredzi dienas aprūpes centru izveidē.

Alūksnes rajona delegācija saskaņā ar projektu "Rūpes par dienas aprūpi" vienu nedēļu uzturējās studiju vizītē Beļģijā, iepazīstot šajā valstī uzkrāto pieredzi dienas aprūpes centru izveidē.
Flāmu valdības finansētais projekts paredz vairākus pieredzes apmaiņas pasākumus, kā arī rokasgrāmatas latviešu valodā par dienas centra izveidi un darbības organizēšanu izdošanu. Iesaistoties tajā, alūksniešu interese ir ļoti konkrēta: iegūt pietiekami daudz informācijas, lai dienas centru izveidotu pašu mājās. Vizītes gaitā grupai bija iespēja iepazīt darbu medicīniskajā institūtā - internātā - skolā jauniešiem un pieaugušajiem, tūrisma un brīvā laika pavadīšanas aģentūrā - kafejnīcā invalīdiem, dienas centrā - internātā - skolā jauniešiem ar smagu garīgo atpalicību, dienas centrā - internātā cilvēkiem ar autismu, dienas centrā - internātā pieaugušajiem, kā arī stimulācijas - relaksācijas centrā.
Jāveido plašs centrs
"Pirms šā brauciena domāju: sāksim ar mazumiņu, gan jau tad ar laiku paplašināsimies. Tagad saprotu, ka ir jāmeklē iespējas piesaistīt finansējumu un jāveido plašs dienas centrs, kas piedāvā cilvēkiem ar invaliditāti iespējami daudzpusīgākas iespējas," iespaidos dalās Alūksnes pilsētas sociālās palīdzības centra vadītāja Lolita Krūmiņa un atzīst, ka visās apskatītajās iestādēs ir radīti tādi apstākļi, lai cilvēki riteņkrēslos varētu izmantot jebkuru vietu - koridorus, tualetes, virtuves. Pat pie augstākiem plauktiem viņi var piekļūt, jo pie tiem ierīkots attiecīgs aprīkojums. Otra atziņa - dienas centram nav jāatrodas pilsētas centrā! Ir pat labi, ja tas atrodas nomalē, jo dabas tuvums slimos cilvēkus nomierina un relaksē. Vienā centrā ierīkots vesels zooparks, kurā bērnus priecē ēzelītis, zaķi un vistas. Visiem aprūpes centriem ir savs specializētais transports. Trešā lieta - ir nepieciešamas īpašas mācības bērnu vecākiem, lai viņi zina visu to pašu, ko skolotāji, un var dienas centrā aizsākto darbu turpināt arī mājās.
"Man ļoti patīk Beļģijā bieži lietotais jēdziens "stimulēt". Mēs sakām - palīdzēt, attīstīt, bet tas nav tas. Stimulēt nozīmē saudzīgi likt slimajam cilvēkam darboties pašam, tādējādi sekmējot jau esošo iemaņu nostiprināšanu un jaunu iemaņu apgūšanu," pārdomās dalās L.Vanaga.
Federācijai ir
liela nozīme
"Liela nozīme ir Flāmu invalīdu federācijai, kuras 180 nodaļas apvieno 17 000 biedru. Tā ir sociāli kulturāla organizācija, kurai valdība ir deleģējusi atsevišķas funkcijas un to izpildei nepieciešamo finansējumu," skaidro Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste sociālajos jautājumos Vija Vārtukapteine un bilst, ka šīs organizācijas darbības galvenie virzieni ir likumdošanas iniciatīva, informatīvo un skaidrojošo materiālu par invalīdu tiesībām sagatavošana un izplatīšana, kā arī finansiāls atbalsts nodaļu rīkotajām brīvā laika aktivitātēm. Tieši ar invalīdu federācijas atbalstu valstī izveidota plašā pakalpojumu sistēma, ko veido dažādi internāti, pusinternāti, speciālistu palīdzība mājās un atbalsta ģimenes. Tomēr simtprocentīgi atbalstu nesaņem neviens projekts, un ieceres īstenošanai tiek meklēti sponsori un vākti vecāku ziedojumi. Pirms ievietošanas kādā daudzveidīgā aprūpes iestādē ar cilvēku strādā multidisciplināra speciālistu komanda, kas izvērtē viņa intelektuālās spējas, psiholoģiskās īpatnības un medicīniskās problēmas. Ņemot vērā iegūtos rezultātus un paša cilvēka vēlmes, Flāmu fonds pieņem galīgo lēmumu par to, kāda aprūpes iestāde konkrētajā gadījumā būtu piemērotāka.
Notiek aktivitātes
visai ģimenei
"Aprūpes iestādes faktiski ir atbalsta centri, kuros notiek aktivitātes visai ģimenei. Slimo bērnu vecāki te pārrunā, kā tikt galā ar problēmām, slimie bērni darbojas savā grupā, kur katram ir brīvprātīgais asistents, kā arī tiek organizētas aktivitātes brāļiem un māsām, kuri nereti jūtas novārtā pamesti," iespaidos dalās sabiedriskās organizācijas "Saulstariņi" vadītāja Māra Podkalne un atzīst, ka interesanta pieredze ir arī vasaras nometnes bērniem ar invaliditāti un viņu tuviniekiem, kurās par slimajiem bērniem rūpējas asistenti, tādējādi atslogojot pārējos ģimenes locekļus. Tāpat bērniem ar īpašām vajadzībām tiek īrēti peldbaseini un rotaļlaukumi, ļaujot izbaudīt ūdens un rotaļu prieku pašiem savā ierastā sabiedrībā.
"No vienas puses, šāda pieeja ir pretrunā ar šobrīd Latvijā valdošo tendenci integrēt katru un par katru cenu. No otras puses, daudzi bērni ar īpašām vajadzībām izjūt kaunu par savu ārieni, neveiklajām kustībām, runas traucējumiem. Vai vajag spiest viņus darīt to, kas sagādā emocionālas ciešanas un varbūt nemaz nenāk par labu?" pārdomās dalās M.Podkalne.
Ne vienmēr visu
izsaka nauda
"Studiju vizīte bija izplānota tā, lai mēs iepazītu iespējami dažādāku pieredzi. No visa redzētā spilgtāk atmiņā palicis stimulācijas - relaksācijas centrs. Izmantojot trokšņus, dūmus, skaņas, krāsas, gaismas, spoguļus un citus priekšmetus, te tika stimulētas cilvēka maņas un rosinātas dažādas izjūtas," stāsta Alūksnes NVO atbalsta centra pārstāve Santa Harjo un atceras telpu, kurā pat sīkākā kustība likusi iekvēloties miniatūrām lampiņām, tā ļaujot saprat, ka, pat pilnīgi nevarīgs būdams, tu tomēr kaut ko vari. Stimulācijas - relaksācijas centra ieceres autors ir kāds entuziasts, kurš sava projekta īstenošanai no Flāmu fonda saņēmis 300 000 eiro.
"Ne jau vienmēr visu izsaka nauda. Ir vajadzīga aizraujoša ideja un cilvēku ieinteresētība," uzskata S.Harjo un atzīst, ka daudzi sastaptie cilvēki bijuši entuziasti, kas paši savās ģimenēs saskārušies ar invaliditātes izraisītām problēmām. Viņai arī šķiet svarīgi, ka Beļģijā cilvēki ar invaliditāti, kuri sasnieguši pilngadību, tomēr netiek atstāti novārtā, bet turpina darboties palīdzības centros, tikai nu jau kā brīvprātīgie, kas veic vienkāršākus darbus - uzkopj dzīvnieku laukumus, palīdz būvdarbos un remontdarbos, strādā centru darbnīcās, kas izgatavo suvenīrus un tamlīdzīgi.
Projektu "Rūpes par dienas aprūpi" finansē Flāmu valdība, bet līdzfinansē Alūksnes pilsētas dome un Alūksnes rajona padome. Projekta partneri Beļģijā - Flāmu invalīdu federācija, Latvijā - sabiedriskā organizācija "Alūksnes NVO atbalsta centrs", sabiedriskā organizācija "Saulstariņi" un Latvijas Bērnu fonds.

Citu datumu laikraksti