Vai Alūksnē vajag kvalitatīvu dzīvojamo fondu?

Alūksnes novada domes tautsaimniecības komitejas maija sēdē deputāti diskutēja par vajadzību Alūksnes pilsētā būvēt jaunu dzīvojamo fondu dažādu nozaru speciālistiem. Diskusiju, lai izzinātu pārējo deputātu domas, rosināja komitejas vadītājs un domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers. Viņš uzskata, ka šobrīd pilsētā nav kvalitatīva dzīvojamā fonda, ko piedāvāt speciālistiem.

Pašvaldība vai komersants?
“Paši esam saskārušies ar vajadzību pēc dzīvojamās platības gan zobārstam, gan citiem mediķiem. Arī pāris uzņēmēji ir teikuši, ka nav dzīvojamās platības, ko piedāvāt speciālistiem, kuri strādā mūsu novadā. Pašvaldībai ir jāpadomā, vai risinām šo jautājumu vai atstājam to komersantu ziņā. Jā, nav viegli. Šobrīd jaunu dzīvokli ar ieguldījumiem vai peļņu var pārdot tikai Rīgā vai lielajās pilsētās, reģionos – ļoti grūti. Protams, var arī piedāvāt nomāt,” pārdomās dalījās Dz.Adlers.
Jāteic, ka šobrīd, piemēram, Valmierā pašvaldības kapitālsabiedrība būvē jaunu daudzdzīvokļu māju, kurā būs 150 īres dzīvokļi. Tiesa, divistabu dzīvokļa īre vien tur maksās vairāk nekā 200 eiro. Arī Smiltenē top jauna daudzdzīvokļu māja uz vecajiem pamatiem, kur iepriekš bija nepabeigta būve.

Grib attīstīt diskusiju
Dz.Adlers informēja, ka Ekonomikas ministrija šobrīd gatavojot aktivitāti – projektu konkursu. Tam atvēlēs vairāk par desmit miljoniem no valsts budžeta, un atbalstītajiem projektiem būs 30 procentu valsts līdzfinansējums dzīvojamā fonda izveidošanai. “Attiecībā pret tādām pašvaldībām kā Alūksnes novads noteikumi, kas top, ir skarbi: jābūt iedzīvotāju skaita palielinājumam teritorijā, atrunātai nomas dzīvokļa īres maksai, līdz ar to potenciālajam īrniekam būs jābūt pietiekami lielam atalgojumam, kā arī ir citas nianses. Alūksne nespēs konkurēt. Bet – ja arī šajā programmā Alūksne nestartē, esam tiesīgi par to diskutēt savā starpā un saprast, vai Alūksnei šādu jaunu māju vispār vajadzētu būvēt,” sacīja Dz.Adlers.
Viņš pats uzskata, ka šādu jaunu ēku Alūksnē vajag. “Mēs Ekonomikas ministrijai varam arī prasīt, lai Austrumlatvijai vai šim reģionam nosaka īpašu statusu, jo, protams, atalgojuma līmenis šeit nav tik augsts un iespējas šeit nav tik plašas. Tomēr darbaspēks ir pieprasīts arī Alūksnes novadā, tādēļ mums ir pamats attīstīt šādu diskusiju. Alūksnē šobrīd pietrūkst kvalitatīva dzīvojamā fonda, vajadzētu uzbūvēt jaunu daudzdzīvokļu māju ar dzīvokļiem speciālistiem. Pastāv iespējas būvēt jaunu māju kādā no zemesgabaliem vai arī nojaukt kādu vecu graustu un uzbūvēt tur jaunu ēku. Pilsētā ir daudz novecojušu dzīvojamo māju, kas prasās pēc ieguldījumiem, bet tos veikt nav lietderīgi – izdevīgāk ir nojaukt un būvēt no jauna,” domā Dz.Adlers.

Nav piedāvājuma
Viņš arī veicis provizoriskus aprēķinus: 18 dzīvokļu mājas būvniecības izmaksas varētu būt 1500 eiro par kvadrātmetru, bet 1000 kvadrātmetru platības izmaksas – 1,5 miljoni eiro. “Tā atkal būtu nauda no pašvaldības budžeta. Mans mērķis nav šobrīd uzbūvēt jaunu māju, bet par to runāt. Līdz šim runājam par to dzīvojamo fondu, kas vajadzīgs pamatiedzīvotājam un trūcīgākiem iedzīvotājiem, bet neesam runājuši par kvalitatīva dzīvojamā fonda izveidošanu,” sacīja Dz.Adlers un piebilda, ka kaut kas tāds būtu jādara komersantiem, kuri šobrīd gan tajā nav ieinteresēti.
Dz.Adlers secināja, ka pēdējās daudzdzīvokļu mājas, kas Alūksnē uzbūvētas, tapušas pirms 30 gadiem. “Ir cilvēki, kuri ir gatavi maksāt arī lielas summas, vairākus simtus eiro mēnesī, par dzīvokļa īri Alūksnē, tikai nav piedāvājuma. Un ir arī tādi, kuri būtu gatavi nopirkt. Protams, tādu nav daudz, bet ir. Ar pāris šādiem cilvēkiem esmu saskāries. Tāpēc būtu ideāli, ja valsts varētu piešķirt lielāku finansiālu atbalstu – vismaz 50 procentus,” prātoja Dz.Adlers.

Kam vajag?
Deputāts Laimonis Sīpols atzina, ka doma nav slikta, tikai vajag naudu. “Šobrīd līdzekļus šādam mērķim novadā nesaredzu. 30 procentu līdzfinansējums no valsts priekš mums ir par mazu. Bet runāt par dzīvojamo fondu speciālistiem vajag. Varbūt vajag uz priekšdienām ieplānot finansējumu, lai plānveidīgi remontētu pašvaldības rīcībā jau esošos dzīvokļus, lai vajadzības gadījumā ir, ko speciālistiem piedāvāt. Šābrīža situācija māju tirgū Alūksnē liecina, ka jau esošās mājas tiek pārdotas par summām, kas ir krietni zem būvniecības izmaksām. Kad mums vajag speciālistu, varam kaut ko nopirkt, uzfrišināt un piedāvāt. Tas būs reizes desmit lētāk, nekā būvēt no jauna. Mums jau nav arī saraksta, kuriem speciālistiem šobrīd dzīvokli vajag. Pašvaldība jau ir ierādījusi dzīvojamo platību mediķiem, par citiem speciālistiem neesmu dzirdējis. Varbūt speciālistam šeit ne tik svarīgs būtu dzīvojamais fonds kā atalgojums, ko viņš saņem uz rokas pēc nodokļu nomaksas,” sacīja L.Sīpols un piebilda, ka iedzīvotāju skaits novadā diemžēl samazinās. “Mēs Alūksnes novadā jau darām ļoti daudz, ja runājam par speciālistu piesaisti, piemēram, ir un tiek sakārtoti daudzi infrastruktūras objekti, ko cilvēki atzinīgi novērtē, brauc pie mums,” uzskata L.Sīpols.
Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova skaidroja, ka šobrīd pašvaldība meklē enerģētiķi, kas ir viens no vajadzīgajiem speciālistiem, un joprojām – arī mediķus.

Centrā un tuvāk ezeram
Dz.Adlers norādīja – šobrīd daudzdzīvokļu mājās ir tikai pa vienam diviem brīviem dzīvokļiem. “Tas nav pareizi. Augstas klases speciālistu darbs ir pietiekami labi apmaksāts, viņiem vajag ne tikai dzīvokli, bet arī pietiekami kvalitatīvu vidi, kur dzīvoklis atrodas. Kā zināms, dzīvokļa cena ir atkarīga arī no vietas. Nevaram šādu ēku uzbūvēt aiz Torņa ielas un cerēt, ka vērtība būs augsta. Mājai būtu jābūt pilsētas centrā, vēl labāk – pēc iespējas tuvāk Alūksnes ezeram,” domā Dz.Adlers.
Deputāts Modris Lazdekalns interesējās, kādiem speciālistiem dzīvokļi būtu: tiem, kuri veic pašvaldības funkcijas, vai pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Atbilde bija - visiem. “Var iezīmēt virzienus, bet lai nav tā, ka paredzam mediķiem, bet beigās izrādās, ka vajag, piemēram, izglītības darbiniekiem. Protams, uzbūvēt jaunu ēku noteikti ir vieglāk un būs mazāk kreņķu. Varbūt var plānveidīgi izvēlēties vienu jau esošu daudzdzīvokļu māju, kurā jau ir dzīvokļi speciālistiem, un nākotnē attīstīt šo vienu sekciju, remontējot un ierīkojot tajā arī citus dzīvokļus speciālistiem. Arī vecās mājas būtu labi apgūt vai renovēt, bet lielākoties tajās šobrīd ir iemītnieki, kam tad būs jāierāda cita dzīvesvieta. Varbūt var sadarboties šajā jautājumā ar Aizsardzības ministriju – varbūt kādam pulkvedim vai ģenerālim arī vajag dzīvokli,” rosināja M.Lazdekalns. Viņš atminējās, ka pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās, kad tika uzbūvēta daudzdzīvokļu māja Laurencenes ielā Alūksnē, vairāki dzīvokļi bija jāatvēl militārpersonu vajadzībām.
Pēc domu apmaiņas deputāti bija vienisprātis, ka nākotnē jādomā par šādu dzīvojamo fondu speciālistiem, ja Alūksnes novads vēlas attīstīties un importēt darbaspēku novadā no citām Latvijas teritorijām.


Alūksnē nav dzīvojamā fonda deficīta
SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts:
“Uzskatu, ka šobrīd ir jānogaida, kā beigsies situācija ar to, ka Alūksnes novada pašvaldība no septembra ir nolēmusi paaugstināt īres maksu pašvaldības dzīvokļos. Pieņemu, daļa īrnieku izvērtēs, ka viņiem ir citādākas iespējas, kur dzīvot, kāds no pašvaldības dzīvojamās platības atteiksies, un mazināsies brīvo dzīvokļu deficīts.
Būvēt var vienmēr. Zinu Smiltenes variantu, kur viņi atjauno daudzdzīvokļu māju, kas stāvējusi gadu desmitiem – izmaksas tam ir gandrīz miljons eiro. Situāciju var risināt arī citādāk. Alūksnes novada pašvaldības rīcībā ir īpašumi, kurus varētu renovēt. Manuprāt, šobrīd novadā nav koncepcijas par pašvaldības dzīvojamā fonda pielietojumu – pašvaldībai kā īpašniekam tas būtu jāizvērtē. Vai ir vajadzība pašvaldībai turēt tik lielu dzīvojamo fondu?
Manuprāt, šobrīd brīvais tirgus Alūksnē daļēji risina situāciju ar dzīvojamo fondu un šobrīd Alūksnē nav dzīvojamā fonda deficīta. Ir daudz brīvu dzīvokļu, kurus īpašnieki pietur, gaidot X stundu, kad būs cenas lielākas un varēs pārdot.
Tie, kuri strādā Alūksnes novadā un dzīvo šeit noteiktu laiku, ir atraduši, kur dzīvot. Dzīvokļu īre Alūksnē nav tik liela kā Valmierā, kur īres griesti privātajā dzīvojamajā fondā ir gandrīz tikpat lieli kā Rīgā. Ja gribam Alūksnē izlīst pirmrindniekos un būvēt jaunas mājas – tas būtu kā 2007.-2008.gada laikā pirms ekonomiskās krīzes, kad Mairim Arājam bija iecere būvēt rindu mājas Torņa ielas galā.
Vai ir izskanējis reāls pieprasījums, ka vajag jaunus dzīvokļus, vai arī tikai vienam diviem uzņēmumiem kādam speciālistam to vajag? Varbūt šādiem uzņēmumiem vispirms vajag izvērtēt savas iespējas? Kas attiecas uz jaunajiem medicīnas darbiniekiem – risinājumi ir atrasti un pašvaldības dzīvokļi remontēti, ierādīti. Nu nestāv šobrīd pie Alūksnes robežas cilvēki rindā uz darbu! Turklāt aprīļa domes sēdē deputāti nolēma vēl vienu pašvaldības dzīvokli sākt remontēt, lai mirklī, kad būs tāda vajadzība, to ierādītu kādam jaunajam speciālistam.”

Citu datumu laikraksti

 • Top jauna “cepure”

  Top jauna “cepure”

  Gaujienas tauta nama ēka, kas ir viena no Gaujienas muižas ansambļa ēkām un šogad svin 180 gadu jubileju, piedzīvo pēdējā laika ievērojamākos...

 • Bērni tiksies ikgadējos svētkos

  Trešdien, 30.maijā, jau septīto reizi notiks Apes novada svētki bērniem, kuriem šoreiz mainīta būtība un dots nosaukums „Apes novada skolu un...

 • Alūksnes ģimnāzisti iestāda Lutera koku 2

  Alūksnes ģimnāzisti iestāda Lutera koku

  Pie Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas 18.maijā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni un pedagogi iestādīja īpašu koku – miecvielu...

 • Sliktās prakses piemērs

  Šodienai vēlējāmies sagatavot publikāciju par SIA “Pilsētvides serviss” jaunizveidoto laukumu Alūksnē, kur iedzīvotāji par maksu varēs nodot...

 • Liela interese par skolēnu vasaras nometnēm

  Vasara ir laiks, ko visvairāk gaida skolēni, jo ir brīvība no mācībām trīs mēnešu garumā. Ne katram ir iespēja savas atvases aizsūtīt lauku darbos...

 • Kurš pirmais sāks mazināt birokrātiju?

  Aizvadītās nedēļas nogalē Daugavpilī notika Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongress, kas šogad bija veltīts problēmai, ar ko valsts un pašvaldības...

 • Ģimnāzisti konkursā “Enkurs 2018” izcīna 2.vietu 2

  Ģimnāzisti konkursā “Enkurs 2018” izcīna 2.vietu

  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēnu komanda parādījusi atzīstamu sniegumu jūrniecības konkursā vidusskolēniem “Enkurs 2018”, iegūstot...

 • Mātes diena – ģimenes svētki 2

  Mātes diena – ģimenes svētki

  Turpinās no 1.lappusesMātes diena alūksnietei Tatjanai Krutinai (30) ir ģimenes svētki, tādēļ šo dienu viņa pavadīs, darot ko interesantu kopā ar...

 • Iestāda simtgades ozolu 4

  Iestāda simtgades ozolu

  Jaunannas pagastā 4.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā, parkā pie tautas nama pulcējās dažādu paaudžu jaunannieši, lai...