Vai bargas metodes samazinās smēķētāju skaitu?

Cilvēki apzinās smēķēšanas kaitīgumu, daļa domā par tās atmešanu, kāds to mēģina arī darīt, taču finālā atmet ar roku.

Cilvēki apzinās smēķēšanas kaitīgumu, daļa domā par tās atmešanu, kāds to mēģina arī darīt, taču finālā atmet ar roku. Pret smēķēšanu parasti cīnās tā sabiedrības daļa, kas sevi sauc par nesmēķētājiem un, protams, valdība, izdomājot jaunus likumus.
Saeima pieņēmusi grozījumus Tabakas likumā, kas paredz bargi cīnīties ar smēķētājiem. Jaunie noteikumi paredz, ka būs aizliegts smēķēt tuvāk par desmit metriem pie ieejām valsts un pašvaldību iestādēs, uz šo ēku ārējām kāpnēm un lieveņiem, pie ieejām ēkās vai būvēs. Pie šīm iestādēm nāksies izvietot norādes par aizliegumu smēķēt. Tie stāsies spēkā 2006.gada 1.janvārī.
Ierobežos nepilngadīgo smēķēšanu
Alūksnes pilsētas pašvaldības policijas inspektors Gints Teterovskis uzskata, ka būs grūti kontrolēt, kā noteikumus ievēro, taču tas būs jādara. "Tos, kuri smēķēs neatļautās vietās, brīdināsim. Ja to neievēros, tad sodīsim," atzīst G.Teterovskis. Viņš uzskata, ka aktuāla problēma ir nepilngadīgo smēķēšana.
"Jaunie noteikumi palīdzēs ierobežot nepilngadīgo smēķēšanu. Viņi ar pieaugušo palīdzību iegādājas cigaretes un smēķē jebkur. Pašvaldība nevar aizliegt to darīt. Tos, kas pārdod nepilngadīgajiem cigaretes, nav iespējams notvert," atzīst G.Teterovskis. Viņš ievērojis, ka jaunieši Alūksnē nekautrējas smēķēt pie skolas. Arī "Alūksnes Ziņu" darbiniekam, viesojoties Liepnas pagastā, nepilngadīgs zēns lūdza nopirkt cigaretes. To viņš, protams, nedarīja.
Pašvaldība varēs aizliegt
"Agrāk Alūksnē sabiedriskās kārtības noteikumos bija ietverts punkts par nepilngadīgo smēķēšanu sabiedriskās vietās, taču to atcēla, jo pašvaldībai nav tiesību noteikt šādu aizliegumu, taču jaunajos noteikumos to būs atļauts darīt," skaidro G.Teterovskis. Pašvaldības varēs aizliegt vai ierobežot smēķēšanu parkos, skvēros, peldvietās un citviet.
Paredzēts, ka arī kafejnīcās būs jāizveido atsevišķa telpa, ne mazāk par 50 procentiem no kopējās publiskās telpas, kurā varēs uzturēties nesmēķētāji. Pašlaik sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts smēķēt speciāli norādītās vietās vienā telpā ar nesmēķētājiem. Aizliegums stāsies spēkā kinoteātros, koncertos, sporta zālēs, diskotēkās, deju zālēs, izņemot telpas, kas ierādītas speciāli smēķēšanai.
Smēķētājus skolā soda
Apes vidusskolā skolas padome pieņēmusi noteikumus, kas paredz par audzēkņu smēķēšanu skolā rakstīt protokolu. "Ja otrreiz viņu pieķer, tad vainīgajam jāatstrādā viena stunda skolas apkārtnes sakopšanā," stāsta skolas direktore Mirdza Karro.
Šogad neviens skolas audzēknis nav izpelnījies šādu sodu, bet pērn bijuši šādi gadījumi. Direktore uzskata, ka smēķēšana skolā nav aktuāla problēma, tomēr šādi gadījumi ir.
Viņa ievērojusi, ka ir skolēni, kas dodas smēķēt uz estrādi. Arī izdotās skolas sienasavīzes vēsta par smēķēšanas un alkohola kaitīgumu.
Ceturtdien Saeima pieņēma grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas nosaka sodus par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu. Fiziskām personām varēs piemērot sodu līdz desmit latiem par smēķēšanu neatļautās vietās, juridiskajām - 150 līdz 250 latiem par likuma prasībām neatbilstošu telpu ierādīšanu smēķēšanai.

Citu datumu laikraksti

  • Probācijas dienesta funkcijas

    Izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu.Izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu. Tā nepieciešama, kad lemj jautājumu...

  • Invalīdu biedrība svinēs Lieldienas

    Alūksnes rajona Invalīdu biedrība jau gatavojas Lieldienu pasākumam, kas 19.martā risināsies Alūksnes tautas namā.Alūksnes rajona Invalīdu biedrība...

  • Pieņem projektus mežaudžu atjaunošanai

    Vakar Lauku atbalsta dienests sāka pieņemt projektu pieteikumus jaunajā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondā mežsaimniecības...