Vai bērnudārziem jāstrādā visu vasaru?

Vai pirmsskolas izglītības iestādēs bērni būtu jāuzņem visos vasaras mēnešos vai tomēr izglītības iestādes uz vienu mēnesi jāslēdz, lai darbinieki varētu doties atvaļinājumā – tas ir jautājums, uz kuru atbildi meklēja Apes novada domes deputāti.

Saņemts vecāku iesniegums
Diskusija par pirmsskolas izglītības iestāžu jeb bērnudārzu darbību vasaras mēnešos aizsākās jau februāra sākumā izglītības, sporta un kultūras komitejas sēdē un vēlāk turpinājās finanšu komitejas sēdē. Iepriekšējos gados pirmsskolas izglītības iestādes vienu mēnesi slēdza, taču šogad šis jautājums deputātiem raisīja diskusijas. Ir vecāki, kuri vēlas, lai bērnudārzi strādā visus vasaras mēnešus. “Cik bērni vasaras mēnešos apmeklētu izglītības iestādes, informācijas nav. Gaujienā veiktā vecāku aptauja liecina, ka 31 bērns bērnudārzu apmeklētu jūnijā, 13 jūlijā un 22 augustā. Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” bērnu vecāki ir iesnieguši domei lūgumu iestādes darbu nodrošināt visu vasaru, tādējādi atbalstot strādājošos vecākus. Trapenes sākumskolā un Apes vidusskolas Vidagas mācību punktā ir gatavi nodrošināt pakalpojumu vasaras mēnešos, tādēļ aptauju nav,” skaidroja Apes novada domes izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe. Pieredze liecinot, ka tie var būt desmit bērni, bet reizēm tikai trīs.

Kad brīvdienas bērniem?
Deputāte un Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine atzina, ka neviena šobrīd veiktā aptauja nevar prognozēt patieso bērnu skaitu vasarā. “Diemžēl starp vecākiem, kuri vēlas visu vasaru vest bērnus uz bērnudārzu, ir arī nestrādājoši vecāki. Man ir jautājums – kurā brīdī mēs dodam atpūtu jeb atvaļinājumu bērniem? Ja pēc Darba likuma ir noteikts, ka pieaugušajam vajag atvaļinājumu no darba, tad kad dodam bērniem atpūtu? Tādēļ jau laikus veicām vecāku aptaujas, lai vecāki laikus varētu ieplānot atvaļinājumus. Saprotu, ka ne vienmēr visi varēs paņemt atvaļinājumu un nav arī omju un opju, kam atstāt pieskatīt bērnus. Taču vajadzētu saprast arī iestādi. No pieredzes varu teikt, ka šīs aptaujas nav galīgais rādītājs, cik vasarā būs bērnu - būs vairāk, nekā aptaujās teikts, vai mazāk. Mums tomēr būtu svarīgi zināt, jo plānojam darbinieku skaitu. Ja ieplānojam, ka apmeklēs 25 bērni, tad šim skaitam arī paredzam darbinieku skaitu, bet rezultātā ierodas tikai 5 bērni,” skaidroja I.Apine. Darbinieku esot tik, cik ir, un arī viņiem nepieciešams atvaļinājums. Viņa arī izteica bažas, vai, vasarā samazinoties darbinieku skaitam, spēs iestādes darbu nodrošināt nepieciešamajā kvalitātē.

Nesamaksā par ēdināšanu
Arī O.Vācieša Gaujienas pamatskolas direktora vietniecei pirmsskolas jautājumos Mārai Lazdiņai ir bažas, vai vecāku aptaujas ataino patieso situāciju. “Jūlijam pieteikušies 13 bērni, bet no pieredzes varu teikt, ka tie varētu būt tikai 5, un arī nav zināms, vai šiem 5 bērniem patiešām vajadzēs. To viņi paši vēl nezina. Diemžēl daļa vecāku, kuri vēlas visu vasaru vest bērnus uz izglītības iestādi, nav samaksājuši pagājušā gada parādu par pusdienām. Kā mēs varam domāt par to, ka visu vasaru vajag bērnudārzu, ja neesam nokārtojuši attiecības?” viņa retoriski jautāja. Uz jautājumu, vai izglītības iestāde ir gatava vasarā uzņemt bērnus, M.Lazdiņa atbildēja, ja tāds būs domes lēmums, iestādes darbu nodrošinās. “Mēģināsim to darīt,” viņa atzina.

Kāds ir būtisks samazinājums?
Domes priekšsēdētājs Jānis Liberts skaidroja, ka pirmsskolas izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumos ir atrunātas divas situācijas, kad iestādi var uz laiku slēgt. “To var darīt, ja notiek remontdarbi vai arī būtiski samazinājies audzēkņu skaits. Ja no 66 bērniem piesakās 13, vai to uzskatām par būtisku samazinājumu?” jautāja J.Liberts. Viņš piebilda, ka ir jābūt kādam noteiktam minimālam bērnu skaitam, lai dažu bērnu uzņemšana vasarā būtu ekonomiski un racionāli izdevīga. Kā viens no neizdevīguma iemesliem tika minētas ēdināšanas izmaksas. Ekonomiste bija sagatavojusi aprēķinu, cik varētu izmaksāt ēdināšana vasarā, ņemot vērā tikai faktiskās izmaksas, jo vasarā ēdināšanu pašvaldība nedotē. Kā piemērs bija izrēķinātas izmaksas iestādē “Vāverīte” uz 10 bērniem. Vienas dienas ēdināšana izmaksātu 8,31 eiro. Mainoties bērnu skaitam, mainītos arī cena – jo vairāk bērnu, jo cena mazāka. Tāpat arī vecākiem jāņem vērā, ka vasarā pirmsskolas vecuma bērnus līdz izglītības iestādēm nenogādās skolēnu pārvadājumiem paredzētie autobusi.

Iestādes vārētu sadarboties
Kā viens no risinājumiem tika piedāvāts izglītības iestādēm savā starpā sadarboties. Piemēram, Trapene varētu sadarboties ar Api, Vidaga ar Gaujienu, tādējādi nodrošinot, ka vismaz viena izglītības iestāde no divām strādā. “Piemēram, Apē bērnudārzs nestrādās jūlijā, bet tā vietā vecāki bērnus varētu vest uz Trapeni. Savukārt Trapenē tas nestrādātu augustā, kad vecākiem būtu iespēja bērnus vest uz Api. Ja ir liela nepieciešamība vai vēlme, var vest uz otru iestādi,” teica J.Liberts. Izglītības iestādes gan pauda bažas, ka tad bērnu skaitu prognozēt ir vēl grūtāk. Deputāts Andris Rubins ierosināja par pakalpojumiem, piemēram, ēdināšanu, likt maksāt priekšapmaksā. “Ja būs iepriekš samaksāts par ēdināšanu, tad bērni noteikti būs. Taču, redzot ēdināšanas izmaksas un dzirdot, ka skolēnu autobuss šos bērnus vasarā nevadās, pieļauju, ka ļoti daudzi izlems bērnu uz bērnudārzu vasarā nesūtīt. Ja tomēr izlemj to darīt, jāslēdz stingri līgumi, jāprasa priekšapmaksa, lai nav tā, ka vēlāk nav, kas šos ēdināšanas rēķinus maksā,” pauda A.Rubins.
Galīgo lēmumu deputāti pieņēma vakar domes sēdē. Tas paredz, ka “Vāverīte” un Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupa jūlijā būs slēgta. Savukārt Vidagā un Trapenē pirmsskolas grupas bērnus uzņems visu vasaru.

Vai pirmsskolas izglītības iestādēs bērni būtu jāuzņem visos vasaras mēnešos vai tomēr izglītības iestādes uz vienu mēnesi jāslēdz, lai darbinieki varētu doties atvaļinājumā – tas ir jautājums, uz kuru atbildi meklēja Apes novada domes deputāti.

Saņemts vecāku iesniegums
Diskusija par pirmsskolas izglītības iestāžu jeb bērnudārzu darbību vasaras mēnešos aizsākās jau februāra sākumā izglītības, sporta un kultūras komitejas sēdē un vēlāk turpinājās finanšu komitejas sēdē. Iepriekšējos gados pirmsskolas izglītības iestādes vienu mēnesi slēdza, taču šogad šis jautājums deputātiem raisīja diskusijas. Ir vecāki, kuri vēlas, lai bērnudārzi strādā visus vasaras mēnešus. “Cik bērni vasaras mēnešos apmeklētu izglītības iestādes, informācijas nav. Gaujienā veiktā vecāku aptauja liecina, ka 31 bērns bērnudārzu apmeklētu jūnijā, 13 jūlijā un 22 augustā. Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” bērnu vecāki ir iesnieguši domei lūgumu iestādes darbu nodrošināt visu vasaru, tādējādi atbalstot strādājošos vecākus. Trapenes sākumskolā un Apes vidusskolas Vidagas mācību punktā ir gatavi nodrošināt pakalpojumu vasaras mēnešos, tādēļ aptauju nav,” skaidroja Apes novada domes izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe. Pieredze liecinot, ka tie var būt desmit bērni, bet reizēm tikai trīs.

Kad brīvdienas bērniem?
Deputāte un Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine atzina, ka neviena šobrīd veiktā aptauja nevar prognozēt patieso bērnu skaitu vasarā. “Diemžēl starp vecākiem, kuri vēlas visu vasaru vest bērnus uz bērnudārzu, ir arī nestrādājoši vecāki. Man ir jautājums – kurā brīdī mēs dodam atpūtu jeb atvaļinājumu bērniem? Ja pēc Darba likuma ir noteikts, ka pieaugušajam vajag atvaļinājumu no darba, tad kad dodam bērniem atpūtu? Tādēļ jau laikus veicām vecāku aptaujas, lai vecāki laikus varētu ieplānot atvaļinājumus. Saprotu, ka ne vienmēr visi varēs paņemt atvaļinājumu un nav arī omju un opju, kam atstāt pieskatīt bērnus. Taču vajadzētu saprast arī iestādi. No pieredzes varu teikt, ka šīs aptaujas nav galīgais rādītājs, cik vasarā būs bērnu - būs vairāk, nekā aptaujās teikts, vai mazāk. Mums tomēr būtu svarīgi zināt, jo plānojam darbinieku skaitu. Ja ieplānojam, ka apmeklēs 25 bērni, tad šim skaitam arī paredzam darbinieku skaitu, bet rezultātā ierodas tikai 5 bērni,” skaidroja I.Apine. Darbinieku esot tik, cik ir, un arī viņiem nepieciešams atvaļinājums. Viņa arī izteica bažas, vai, vasarā samazinoties darbinieku skaitam, spēs iestādes darbu nodrošināt nepieciešamajā kvalitātē.

Nesamaksā par ēdināšanu
Arī O.Vācieša Gaujienas pamatskolas direktora vietniecei pirmsskolas jautājumos Mārai Lazdiņai ir bažas, vai vecāku aptaujas ataino patieso situāciju. “Jūlijam pieteikušies 13 bērni, bet no pieredzes varu teikt, ka tie varētu būt tikai 5, un arī nav zināms, vai šiem 5 bērniem patiešām vajadzēs. To viņi paši vēl nezina. Diemžēl daļa vecāku, kuri vēlas visu vasaru vest bērnus uz izglītības iestādi, nav samaksājuši pagājušā gada parādu par pusdienām. Kā mēs varam domāt par to, ka visu vasaru vajag bērnudārzu, ja neesam nokārtojuši attiecības?” viņa retoriski jautāja. Uz jautājumu, vai izglītības iestāde ir gatava vasarā uzņemt bērnus, M.Lazdiņa atbildēja, ja tāds būs domes lēmums, iestādes darbu nodrošinās. “Mēģināsim to darīt,” viņa atzina.

Kāds ir būtisks samazinājums?
Domes priekšsēdētājs Jānis Liberts skaidroja, ka pirmsskolas izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumos ir atrunātas divas situācijas, kad iestādi var uz laiku slēgt. “To var darīt, ja notiek remontdarbi vai arī būtiski samazinājies audzēkņu skaits. Ja no 66 bērniem piesakās 13, vai to uzskatām par būtisku samazinājumu?” jautāja J.Liberts. Viņš piebilda, ka ir jābūt kādam noteiktam minimālam bērnu skaitam, lai dažu bērnu uzņemšana vasarā būtu ekonomiski un racionāli izdevīga. Kā viens no neizdevīguma iemesliem tika minētas ēdināšanas izmaksas. Ekonomiste bija sagatavojusi aprēķinu, cik varētu izmaksāt ēdināšana vasarā, ņemot vērā tikai faktiskās izmaksas, jo vasarā ēdināšanu pašvaldība nedotē. Kā piemērs bija izrēķinātas izmaksas iestādē “Vāverīte” uz 10 bērniem. Vienas dienas ēdināšana izmaksātu 8,31 eiro. Mainoties bērnu skaitam, mainītos arī cena – jo vairāk bērnu, jo cena mazāka. Tāpat arī vecākiem jāņem vērā, ka vasarā pirmsskolas vecuma bērnus līdz izglītības iestādēm nenogādās skolēnu pārvadājumiem paredzētie autobusi.

Iestādes vārētu sadarboties
Kā viens no risinājumiem tika piedāvāts izglītības iestādēm savā starpā sadarboties. Piemēram, Trapene varētu sadarboties ar Api, Vidaga ar Gaujienu, tādējādi nodrošinot, ka vismaz viena izglītības iestāde no divām strādā. “Piemēram, Apē bērnudārzs nestrādās jūlijā, bet tā vietā vecāki bērnus varētu vest uz Trapeni. Savukārt Trapenē tas nestrādātu augustā, kad vecākiem būtu iespēja bērnus vest uz Api. Ja ir liela nepieciešamība vai vēlme, var vest uz otru iestādi,” teica J.Liberts. Izglītības iestādes gan pauda bažas, ka tad bērnu skaitu prognozēt ir vēl grūtāk. Deputāts Andris Rubins ierosināja par pakalpojumiem, piemēram, ēdināšanu, likt maksāt priekšapmaksā. “Ja būs iepriekš samaksāts par ēdināšanu, tad bērni noteikti būs. Taču, redzot ēdināšanas izmaksas un dzirdot, ka skolēnu autobuss šos bērnus vasarā nevadās, pieļauju, ka ļoti daudzi izlems bērnu uz bērnudārzu vasarā nesūtīt. Ja tomēr izlemj to darīt, jāslēdz stingri līgumi, jāprasa priekšapmaksa, lai nav tā, ka vēlāk nav, kas šos ēdināšanas rēķinus maksā,” pauda A.Rubins.
Galīgo lēmumu deputāti pieņēma vakar domes sēdē. Tas paredz, ka “Vāverīte” un Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupa jūlijā būs slēgta. Savukārt Vidagā un Trapenē pirmsskolas grupas bērnus uzņems visu vasaru.
— Agita Bērziņa

Citu datumu laikraksti

 • Stāstu sega uzsāk ceļu Alūksnē

  Stāstu sega uzsāk ceļu Alūksnē

  Ar izstādes “Stāstu sega Latvijai” atklāšanu aizvadītajā nedēļā sākās Latvijas simtgades pasākumu cikls Alūksnē. Tas ir ilgtermiņa projekts, kurā...

 • Draudzīgais labradors Lotārs 2

  Draudzīgais labradors Lotārs

  (Turpinās no 1.lappuses)Lotārs Sarmītes, Andra un Sarmītes mammas Veltas ģimenē ienāca pirms teju septiņiem gadiem. Dzimšanas dienu mīļais suņuks...

 • Dzīve kā izrāde

  Dzīve kā izrāde

  Mums ikdiena paiet steigā, bet kādam varbūt absolūtā garlaicībā, un tā ir dzīve. Kā spēle vai izrāde ar aktieriem un skatītājiem. Kā nospēlēsi, tā...

 • Lieto enerģiju gudri

  Lieto enerģiju gudri

  Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā vakar...

 • Dzintars Čīča aicina uz koncertu

  Dzintars Čīča aicina uz koncertu

  Janvārī čigānu izcelsmes latviešu dziedātājam Dzintaram Čīčam apritēja 25 gadi, un savu jubileju dziedātājs atzīmēs ar koncertprogrammu “Bučas...

 • Rīt - “Ilgāja zivtiņa”

  Veclaicenes pagastā, Latvijas – Igaunijas pierobežā, 3.februārī ikviens aicināts uz zemledus makšķerēšanas sacensībām „Ilgāja zivtiņa”. Sacensības...