Vai jākārto pieraksts?

- Nesen noslēdzu līgumu par dzīvokļa īri, kas atrodas saimnieka mājā. Vai man un maniem ģimenes locekļiem ir jākārto pieraksts? Pierakstu sistēma taču esot atcelta?

- Nesen noslēdzu līgumu par dzīvokļa īri, kas atrodas saimnieka mājā. Vai man un maniem ģimenes locekļiem ir jākārto pieraksts? Pierakstu sistēma taču esot atcelta?
Nebūs pareizi teikt, ka pierakstīšanās sistēma ir atcelta, jo personām ir noteikts pienākums reģistrēties dzīvesvietās. Būtiskākā izmaiņa salīdzinājumā ar iepriekšējo kārtību ir tā, ka pati pierakstīšanās procedūra kļuvusi vieglāka, ir samazināts iesniedzamo dokumentu skaits. Padomju laikos ieviestā tradicionālā pierakstīšanās kārtība tiek aizstāta ar reģistrēšanos, jeb paziņošanu par savu dzīvesvietu.
Patlaban pierakstīšanās jautājumus regulē LR Ministru kabineta noteikumi "Personu pierakstīšanas un izrakstīšanas pagaidu kārtība", kas stājās spēkā 2002.gada 1.februārī un kalpo kā pārejas posms starp agrāko pierakstu kārtību un jauno "Dzīvesvietas deklarēšanas likumu", kurš stāsies spēkā ar 1.jūliju.
Minētie noteikumi nosaka, ka pierakstīšanas pamats ir arī dzīvojamās telpas īres līgumiskās attiecības. Tātad jūsu gadījumā noslēgtais īres līgums ir tas dokuments, kas rada pierakstīšanās pamatu. Lai veiktu pierakstīšanos dzīvesvietā, jums savas pašvaldības iestādē jāiesniedz šādi dokumenti: iesniegums (pēc apstiprinātas iesnieguma formas, kurā jānorāda informācija par pierakstāmajām personām un pierakstīšanas pamatu); pase vai cits personu apliecinošs dokuments, bet bērniem līdz 16 gadiem dzimšanas apliecība; apliecinājums par izrakstīšanu no jūsu iepriekšējās dzīvesvietas vai pieraksta anulēšanu; jūsu noslēgtā īres līguma kopija.
Vīriešiem, kas ir Latvijas pilsoņi vecumā no 16 gadiem līdz 27 gadiem, jāpievieno arī militārā dienesta uzskaites dokuments ar atzīmi par ņemšanu uzskaitē.
Uzmanība būtu jāpievērš iepriekš minēto noteikumu punktam, kas nosaka: "Īrniekam, viņa ģimenes locekļiem un citām personām ir tiesības tikt pierakstītām īrētā dzīvojamā telpā, ja attiecīgās personas vārds, uzvārds un personas kods ir ierakstīti dzīvojamās telpas īres līgumā (vai tā pielikumā). Ja personas vārds nav norādīts dzīvojamās telpas īres līgumā, tikt pierakstītām īrētā dzīvojamā telpā, informējot par to izīrētāju, ir tiesības šādām personām: personai, kuras tiesības uz dzīvojamo telpu noteiktas ar tiesas nolēmumu; nepilngadīgam bērnam (arī adoptētam) vecāku īrētā dzīvojamā telpā; īrnieka ģimenes locekļa aizbildnim vai aizgādnim."
Īrnieka laulātais, piemēram, nav minēts starp tām personām, kuras varētu pierakstīt, ja attiecīgās personas dati nav norādīti dzīvojamās telpas īres līgumā. Tas būtu jāņem vērā, sastādot īres līgumu. Tomēr, ja līgums jau ir noslēgts nenorādot attiecīgo informāciju par ģimenes locekļiem, tad būtu jāsagatavo attiecīgs līguma pielikums.
Māris Vainovskis, M. iur. , Zvērināta advokāta palīgs, Zvērinātu advokātu birojs "Baltmane

Citu datumu laikraksti

 • Vācieši devuši nozīmīgu ieguldījumu

  Vācieši Latvijā ir iesakņojušies tik dziļi, ka mūsdienās retais latvietis var droši teikt, ka viņa dzīslās nerit vācu asinis. Kopīgā vēsturē latvieši...

 • Aicina piedalīties radošā konkursā

  Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā pirmsreferenduma informēšanas pasākumu vadības grupa aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties...

 • Ieskaties jaunajā interneta portālā!

  Sadarbībā ar Veselības veicināšanas centru darbu sācis jauns interneta portāls (www.mazulis.lv).Sadarbībā ar Veselības veicināšanas centru darbu...

 • Piedāvā atpūtu dažādām gaumēm

  Atpūtas pasākumi. 15.martā pulksten 18.00 Gulbenes rajona Lizuma kultūras namā - atpūtas pasākums "Atver durvis uz pavasari".Atpūtas pasākumi ...

 • Uzzied, lai priecētu

  Kalateja. Kalateja ir marantas dzimtas augs, kas mīl siltu un mitru gaisu. Puķei patīk gaiša vieta.Kalateja Kalateja ir marantas dzimtas augs, kas...

 • Rit akcija Kailas pret karu

  Šonedēļ apmēram 35 jaunieši, galvenokārt meitenes, fotografējās kailas protestam pret Latvijas atbalstu uzbrūkošam karam Irākā.Šonedēļ apmēram 35...

 • Latvija man ir mīļa kā manas mājas

  Droši vien tie, kas nedzīvo savā etniskajā dzimtenē, daudz biežāk domā par to, vai viņiem ir svarīgi saglabāt piederību savai tautai.Droši vien tie,...

 • Policija informē

  Nozog transportlīdzekļus. Annas pagastā 11.martā nozagta "Audi 90" markas automašīna.Nozog transportlīdzekļus Annas pagastā 11.martā nozagta "Audi...

 • Piedalās sarīkojumu vadītāju konkursā

  2. Latvijas sarīkojumu vadītāju konkursā "Caur smiekliem pilnīgi nopietni" veiksmīgi startēja arī dalībnieki no Alūksnes rajona. Alūksnietis Normunds...