Vai jūsu ūdens skaitītājs rāda pareizi?

Presē sastopami daudz un dažādi viedokļi par karstā un aukstā ūdens skaitītāja lietošanu un pārbaudēm.

Presē sastopami daudz un dažādi viedokļi par karstā un aukstā ūdens skaitītāja lietošanu un pārbaudēm.
Ūdens skaitītāji ir mērīšanas līdzekļi, pēc kuru rādījumiem notiek norēķins starp pakalpojuma piegādātāju un saņēmēju, tāpēc rādījumiem jābūt pareiziem un ticamiem abām pusēm. Latvijas Nacionālajā metroloģijas centrā (LNMC) ir mērlīdzekļu reģistrs, kurā iekļauti Latvijā lietošanai atļautie mērlīdzekļi.
Uzliek skaitītāju (arī jaunu) tam ir jābūt pārbaudītam, vai tas skaita "pareizi". Šādu obligāto pārbaudi sauc par verificēšanu. Saskaņā ar likumu "Par mērījumu vienotību" verificēšanu var veikt LNMC un tā filiāles (kā arī likumā noteiktajā kārtībā akreditētas laboratorijas). Verificēšanu var veikt tikai ar mēriekārtām, kas atrodas LNMC rīcībā vai uzraudzībā, un verificēšanas izmaksas ir noteiktas cenrādī. LNMC nenosaka, kas ir tiesīgs noņemt un uzlikt skaitītājus klientiem, kā arī šā pakalpojumu izcenojumus.
Ir novēroti gadījumi, kad namu pārvaldes iedzīvotājiem piedāvā tikai kādu konkrētu firmu, kas var veikt šo pakalpojumu (it kā verificēšanu). Tomēr klientam ir jāsaprot, ka viņam ir tiesības izvēlēties jebkuru licencētu firmu, kas var veikt viņa skaitītāju demontāžu un nogādāt skaitītājus verificēšanai LNMC. Iedzīvotājiem jāņem vērā arī tas, ka ir vairākas firmas, kas dažādos reklāmu izdevumos piedāvā pakalpojumu "ūdens skaitītāju verificēšana", bet patiesībā tās šādu pakalpjumu nav tiesīgas veikt, kā arī tām nav atbilstošu tehnisko iespēju. Parasti šādas firmas veic skaitītāju nomaiņu pret citiem lietotiem vai arī jauniem skaitītājiem, kuri jau ir verificēti LNMC. Šobrīd šāda pakalpojuma cena svārstās no 6 līdz 9 latiem.
Ja iedzīvotājs pats nogādā skaitītāju LNMC, tad viena ūdens skaitītāja verificēšana izmaksā 2,95 latus (kopā ar PVN).
Ja verificējamais skaitītājs nav derīgs, tad klients saņem atzinumu, ka skaitītāju nedrīkst lietot norēķiniem.
Ja verificējamais skaitītājs ir derīgs, tad klients saņem skaitītāju ar verificēšanas uzlīmi, kura atbilst Ministru kabineta noteikumiem nr. 335.
Ekspluatācijas laikā skaitītāji ir pakļauti dažādu faktoru iedarbībai un to precizitāte var mainīties, tādēļ tie ik pēc noteikta laika ir jāpārbauda (jāverificē). Verificēšanas periodiskumu nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 334: ūdens patēriņa skaitītājiem bez filtra pirms skaitītāja - reizi 2 gados, ūdens patēriņa skaitītājiem ar filtru pirms skaitītāja - reizi 4 gados.
Pirms iet uz LNMC, nereti vēlams darbnīcā skaitītāju iztīrīt, lai nebūtu tā, ka to atzīst par lietošanai nederīgu. Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs un tā filiāles: Rīgā, K.Valdemāra ielā 157, Mērinstrumentu pieņemšanas birojs (telefons 7362950), Plūsmas mērītāju laboratorija (telefons 7339994); Liepājas filiāle Liepājā, Klaipēdas ielā 92 (telefons 3424849); Daugavpils filiāle Daugavpilī, Sakņu 16/18 (telefons 5420306); Valmieras filiāle Valmierā, Jumaras ielā 195 (telefons 4281369).
www.LNMC.lv

Citu datumu laikraksti

 • Aicina ievērot likumu un neīsināt govīm astes

  Daudzi dzīvnieku turētāji pēc plašajām diskusijām masu saziņas līdzekļos zvana uz Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) un vaicā, kā tad īsti ir ar...

 • Izdos pastmarku ar Alūksnes ģerboni

  Latvijas Pasts atbalstījis Alūksnes pilsētas domes vēlmi un nolēmis nākamā gada sākumā izdot pastmarku ar Alūksnes pilsētas ģerboni. Uz tā attēlota...

 • Aicina balsot par grāmatām

  Sabiedriskā organizācija “Lauku bibliotēku atbalsta fonds” sadarbībā ar publiskajām bibliotēkām mudina izvirzīt grāmatas - kandidātus konkursam...

 • Otrreiz izvirzīts ultimāts nav ultimāts

  Ikviens vēlas iekārtot savu māju un tās apkārtni pēc saviem uzskatiem. Tas attiecas arī uz valsts politiku.Ikviens vēlas iekārtot savu māju un tās...

 • Viesosies zviedru delegācija

  Alūksnē vairāku dienu vizītē 8.septembrī ieradīsies Zviedrijas sadraudzības pilsētas Sundbibergas pašvaldības, Lauvu kluba un psihiatrijas...

 • Dāvina enciklopēdijas un stimulē izglītoties

  Zeltiņu pagasta padome pašvaldības skolas bibliotēkai Zinību dienā dāvināja trīs enciklopēdijas, bet tagad skolēniem organizē erudīcijas spēli “Par...