Vai lats ir stabils?

Kas ir Latvijas banka? Latvijas Banka ir valsts Latvijas Republikas centrālā banka.

Kas ir Latvijas banka?
Latvijas Banka ir valsts Latvijas Republikas centrālā banka. Latvijas Bankas galvenais mērķis - veidojot monetāro (naudas) politiku, regulēt naudas daudzumu apgrozībā, lai saglabātu stabilas cenas valstī, tādējādi veicinot Latvijas ekonomisko un finansiālo stabilitāti un izaugsmi.
Latvijas Banka emitē valsts nacionālo valūtu -Latvijas latu. Tā ir izveidojusi un nodrošina starpbanku maksājumu un norēķinu sistēmas darbību Latvijā. Tā apkopo finanšu statistikas datus un sagatavo valsts maksājumu bilanci.
Vai Latvijas Banka ir valdības iestāde?
Latvijas Banka nav valdības iestāde. Tā ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Centrālās bankas kā neatkarīgas institūcijas izveide nepieciešama, lai nošķirtu varu, kas naudu sabiedrības vajadzībām tērē (valdība), no varas, kas naudu rada (centrālā banka).
Kāpēc Latvijas Banka nevar drukāt vairāk naudas, lai segtu budžeta deficītu, atmaksātu valsts parādu vai aizdotu naudu valstij?
Šāda rīcība ievērojami samazinātu naudas vērtību, strauji palielinātu procentu likmes, veicinātu inflāciju un tautsaimniecības lejupslīdi. Ja centrālā banka sāktu drukāt naudu, lai segtu valdības kārtējos izdevumus vai atmaksātu valsts parādu, strauji palielinātos naudas daudzums apgrozībā. Cilvēki sāktu tērēt un aizņemties arvien vairāk naudas, un uz brīdi tautsaimniecība saņemtu spēcīgu stimulu. Tomēr ražošana nespētu tikt līdzi straujajam preču un pakalpojumu pieprasījuma pieaugumam. Preču un pakalpojumu cenas pieaugtu. Tas neizbēgami novestu pie inflācijas un naudas vērtības krišanās.
Kāpēc Latvijas Banka nevar kreditēt lauksaimniekus, kā to Latvijā darīja pirms otrā pasaules kara?
Lauksaimniecības tāpat kā jebkuras citas tautsaimniecības nozares kreditēšana Latvijas Bankai ir aizliegta ar likumu "Par Latvijas Banku". Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā pastāv tā saucamā divu līmeņu banku sistēma, kurā centrālā banka, regulējot naudas daudzumu apgrozībā un tādējādi rūpējoties par cenu stabilitāti, veic operācijas tikai ar bankām. Tās savukārt piesaista noguldījumus un izsniedz kredītus uzņēmumiem un privātpersonām.
Vai lats ir stabils? Kas to pierāda?
Lats ir stabils gan Latvijā (iekšējā jeb cenu stabilitāte), gan attiecībā pret citām valūtām (ārējā stabilitāte). Pēdējo gadu zemie inflācijas rādītāji liecina, ka lats ir salīdzinoši stabils preču un pakalpojumu vērtības mērs. To cenas mainās nedaudz. Lata ārējās vērtības stabilitāti apliecina salīdzinājums ar citām valūtām. Attiecībā pret starptautiski atzīto valūtas ekvivalentu SDR gandrīz katra no pasaulē plaši izmantotajām valūtām pēdējos gados svārstījusies vairāk nekā lats. Līdzīgu atzinumu iegūst, ja pēta lata svārstības attiecībā pret citām valūtām, piemēram, ASV dolāru vai eiro.
Cik ilgā laikā, izmantojot bankas, nauda Latvijā no maksātāja nonāk pie saņēmēja?
Ja netiek pieļautas kļūdas maksājumu dokumentu sagatavošanā, Latvijas Republikas robežās veikts maksājums citā bankā parasti nonāk nākamajā darba dienā. Šajā procesā ir iesaistītas trīs bankas: maksātāja banka, starpniekbanka (ja maksājums ir latos, visbiežāk tā ir Latvijas Banka) un saņēmēja banka.
Liela apjoma vai steidzamos maksājumus latos (starpbanku finanšu darījumi), veic dažu minūšu laikā, izmantojot Latvijas Bankas starpbanku automatizēto maksājumu sistēmu (SAMS). Īpaši vienojoties ar banku, arī klienta maksājumu var veikt tikpat ātri.
Arvien vairāk banku piedāvā klientiem elektroniskos norēķinu pakalpojumus, piemēram, bankas pakalpojumus globālajā datortīklā (internet banking). Šādas sistēmas var veikt vienas bankas klientu savstarpējos maksājumus ļoti ātri – dažu sekunžu laikā.
Maksājuma, piemēram, ASV dolāros ceļš ir garš, pat ja saņēmēja banka ir Latvijā. Maksāšanas procesā ir iesaistītas četras bankas. Maksājums ceļo no maksātāja bankas uz tās ASV dolāru korespondentbanku, no tās savukārt uz saņēmēja bankas ASV dolāru korespondentbanku un visbeidzot - uz saņēmēja banku. Parasti šādi maksājumi prasa ilgāku laiku nekā iekšzemes maksājumi. Arī komisijas maksas ir augstas.
Atbildes uz jautājumiem sagatavojuši Latvijas banku speciālisti

Citu datumu laikraksti