Vai lielais sausums jums ir radījis kādas problēmas?

Ilga no Alūksnes: Protams, ka sausums rada lielas problēmas. Man pašai ir savs dārziņš, kurā audzēju dārzeņus un puķes.

Ilga no Alūksnes: Protams, ka sausums rada lielas problēmas. Man pašai ir savs dārziņš, kurā audzēju dārzeņus un puķes. Visi stādi dārzā kalst nost – zemenes ir pārkaltušas! Ja arī turpmāk būs tik sauss laiks, šogad būs slikta raža. Nebūs ne lopiem siena ko pļaut, ne arī labība izaugs. Es domāju, ka sausums atstāj iespaidu arī uz cilvēku veselību, īpaši uz sirds slimniekiem.
Valentīna Ozoliņa no Alūksnes: Traki, ka tagad ir tāds sausums. Savā dārzā audzēju dārzeņus un puķes. Katru dienu ir ko darīt – kamēr visu dārzu aplaistu, bet ko citu lai iesāk, jo citādi viss taču nokaltīs. Domāju, ka šis ieilgušais sausums noteikti ietekmēs šāgada ražu. Kartupeļi šobrīd vēl ir ļoti mazi. Uz veselību gan es nekādu iespaidu karstuma dēļ neizjūtu.
Aija Frolova no Alūksnes: Man ir ļoti liels dārzs, kurā audzēju dažādus dārzeņus, zaļumus, puķītes un šis ilgais sausums sagādā ļoti lielas problēmas. Cik varu, tik arī laistu, bet visu jau tāpat nespēju aplaistīt. Man nav personiskās akas, tāpēc ūdens ir jāņem no pilsētas ūdensvada un par ūdeni tagad ir ļoti daudz jāmaksā. Manai veselībai sausums nekādā veidā nekaitē, jo man patīk silts laiks, kad ārā spīd saulīte. Veciem cilvēkiem karstuma dēļ asinsrite ir palēnināta, tādēļ arī manai mammītei šādā laikā salst un dažreiz pat iekurinām mājā krāsni.

Citu datumu laikraksti

 • Zem Ķenča cepures

  „Kā lai šobrīd vienaldzīgi klusē, kā lai tādā brīdī projām iet, ja visapkārt Vecpiebalgas..” Ak, jā, nu sajaucu mazliet, sajaucu... tas jau bija...

 • Par valsts fondētām pensijām

  Saeimā 8.aprīlī pieņemti Ministru kabineta noteikumi nr. 248 „Grozījumi MK 2003.gada 27.maija noteikumos nr. 272 „Noteikumi par valsts fondēto...

 • Kur likt bērnu vasarā?

  Apes pašvaldība: lielas izmaksas, mazs pieprasījums.Apes pašvaldība: lielas izmaksas, mazs pieprasījums Visu jūliju vienīgā Apes pirmsskolas...

 • Ar smaidu

  Tualetē zelta zivtiņas Kāda Čančuņas pilsētas restorāna saimnieks nolēmis izdaiļot savu iestādi, tualetē iekārtojot akvāriju.Tualetē zelta...

 • Ar uguni un smagiem metamajiem

  Birokrātiem bieži pārmet atrašanos pārāk tālu no reālās dzīves, kas šim slānim ļauj palikt globālo pārtikas, degvielas un citu krīžu...

 • Klusais atbalsts

  Pret ko tikai cilvēks nav gatavs apdrošināties? Pret veselības problēmām, sarkanā gaiļa knābieniem, garnadžiem... Un pat pret pašrocīgiem...

 • Kopā dzied un smejas

  Kori „Ape” vieno jautras izdarības un atmiņā paliekoši piedzīvojumi.Kori "Ape" vieno jautras izdarības un atmiņā paliekoši piedzīvojumi "Mēs esam...

 • Visvairāk negadījumu notiek stāvlaukumos

  Ilmārs hamanis:” fotoradari krietni atvieglos policistu darbu, kā arī nepastāvēs korupcijas risks.Ilmārs hamanis:" fotoradari krietni atvieglos...

 • Zelta vērts gads

  Bērna gatavību skolai nosaka vairāki svarīgi faktori. Intelektuālā attīstība šajā sarakstā nebūt nav galvenā.Bērna gatavību skolai nosaka vairāki...